fbpx Politologia - stacjonarne II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Politologia - stacjonarne II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Politologia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Politologia
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Podejmując studia na II stopniu student zdobędzie wiedzę w zakresie problemów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych współczesnego świata. Wybierając jedną z trzech specjalizacji: europeistyka i przemiany globalne, ustrojowo-samorządową lub międzynarodowe stosunki polityczne ukierunkuje swoje zainteresowania, zdobędzie wiedzę, nabędzie umiejętności i kompetencje przydatne do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym globalnym świecie.
Nasi Studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni: działają w licznych kołach naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego, odbywają praktyki studenckie oraz staże w biurach parlamentarnych, uczestniczą w studenckiej wymianie międzynarodowej oraz krajowej. Podczas studiów zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności do negocjowania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Dzięki interdyscyplinarności kierunku Absolwent posiada wiedzę niezbędna do podjęcia pracy w administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz pozarządowej. Będzie kompetentnym pracownikiem w placówkach instytucji i organizacji międzynarodowych, instytucjach o charakterze społecznym, gospodarczym i oświatowym, sprawdzi się jako ekspert i pracownik ośrodków badawczych, mediów. Absolwenci kierunku decydują się na karierę polityczną – pełnią funkcję polityków szczebla lokalnego i regionalnego, krajowego (posłowie, senatorowie) i międzynarodowego (europosłowie). Pracują jako dziennikarze, specjaliści marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi), public relations, pracownicy administracji różnego szczebla.
Wielowątkowość i elastyczność zdobywanej wiedzy pozwala na znalezienie pracy w różnych zawodach oraz szybkie dopasowanie się do wymagań rynku pracy.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 43

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
22 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 sierpnia 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon., wt., czw., pt.: 09:00-14:00,śr.: 14:00-18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. D 419
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 41 61

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 1 sierpnia 2019 roku, 7:47