fbpx Bezpieczeństwo narodowe - stacjonarne II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo narodowe - stacjonarne II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo narodowe

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Bezpieczeństwo narodowe
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Na kierunku bezpieczeństwo można zyskać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Wiedza ta dotyczy spraw lokalnych, państwowych regionalnych i w szerokim rozumieniu spraw międzynarodowych. Student ma sposobność zapoznania się ze zjawiskami i procesami zachodzącymi w przestrzeni polityczno-gospodarczej na różnych poziomach. W ten sposób otrzymuje kompleksową wiedzę, która pozwoli mu na pełne zrozumienie zagadnień bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wiedzę tę student jest w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, mając umiejętność analizy i znajomości wyzwań i zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto znajomość zagadnień prawnych i elementarnych procedur w zakresie bezpieczeństwa w tym zarządzania kryzysowego zwiększa umiejętności studenta.
Studenci kierunku będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką i istotą bezpieczeństwa narodowego w zakresie bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. Uczą się pracować zespołowo, gromadzić i przetwarzać informacje, co w przypadku tematyki bezpieczeństwa jest nadzwyczaj użyteczne.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do przygotowania do pracy w administracji państwowej, organizacjach społeczno-politycznych, służbach państwowych, środkach masowego przekazu i komunikacji społecznej, organizacjach pozarządowych, organach samorządowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach naukowo-badawczych a także organizacjach i instytucjach wyspecjalizowanych zajmującymi ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, opieką społeczną czy przestrzeganiem praw człowieka.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi


Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 45

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
22 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 sierpnia 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon., wt., czw., pt.: 09:00-14:00,śr.: 14:00-18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. D 419
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 41 61

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 1 sierpnia 2019 roku, 7:46