I rok - niezbędnik | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

INFORMACJA DLA STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
Na podstawie Uchwały nr 5/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nakładającej na studentów 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązek podpisania umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim oraz oświadczeń o wyborze formy płatności informujemy, że druki należy wygenerować i wydrukować z Portalu Studenta.
Podpisane druki w 2 egzemplarzach ( 2 umowy i 2 oświadczenia) należy dostarczyć do Dziekanatu pok. S. 307 osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2016r..
UWAGA:
Nie złożenie umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacje dla studentów I roku245.28 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 listopada 2016 roku, 11:41