fbpx Prof. Małgorzata Lipowska - konsultantem wojewódzkim ds. psychologii klinicznej | Wydział Nauk Społecznych

Prof. Małgorzata Lipowska - konsultantem wojewódzkim ds. psychologii klinicznej | Wydział Nauk Społecznych

Prof. Małgorzata Lipowska - konsultantem wojewódzkim ds. psychologii klinicznej

Profesor Małgorzata Lipowska z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych UG została powołana na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Gratulujemy!

Do zadań prof. Małgorzaty Lipowskiej na stanowisku konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej należeć będzie m.in. wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta w odniesieniu do pracy psychologów klinicznych.

Ponadto konsultant wojewódzki prowadzi nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego psychologów związanych z ochronią zdrowia.

Konsultant wojewódzki powoływany jest przez Wojewodę w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.

 

Prof. M. Lipowska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Jurkowski
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 października 2014 roku, 20:37