fbpx Ceny i zasady wynajmu audytoriów | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ceny i zasady wynajmu audytoriów

Ceny i zasady wynajmu audytoriów

Autor: 
Admin

Procedura wnioskowania:

 1. Wniosek o wynajęcie audytorium sporządza się w formie pisemnej.
 2. We wniosku należy podać następujące informacje:
  • wskazać termin (datę i czas trwania) przewidywanego wynajęcia,
  • określić rodzaj i wielkość audytorium przez wskazanie przewidywanej liczby uczestników lub numeru audytorium,
  • dokładnie sprecyzować wymagania techniczne i sprzętowe (sprzęt multimedialny, tłumaczenie symultaniczne itp.),
  • przedstawić stanowisko wnioskodawcy w kwestii odpłatności za wynajęcie,
  • wskazać osobę odpowiedzialną za przebieg imprezy (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy).
 3. Wniosek adresowany do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG przedstawia się do zaopiniowania Kierownikowi Samodzielnej Sekcji ds. Aparatury Wydziału Nauk Społecznych UG w celu sprawdzenia dostępności audytorium w wybranym terminie.
 4. Decyzję o wynajęciu audytorium podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG.

 

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 lutego 2019 roku, 15:10

Kontakt w sprawie wynajmu odpłatnego

ADMINISTRACJA
Zespół Obiektów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Poziom -1
Pokój: S111
tel.: (0-58) 523 42 11
tel.: (0-58) 523 42 88
kom.: 725 991 190

Specjalista kierujący Zespołem Obiektów WNS
mgr Paweł Małecki
e-mail: a.antkowicz@ug.edu.pl
 

Poziom -1
Pokój S112
tel. (0-58) 523 42 10


Samodzielny referent
mgr Małgorzata Kuczkowska
e-mail: m.kuczkowska@ug.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

 
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 września 2021 roku, 8:25