Rada Wydziału | Wydział Nauk Społecznych

Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych31.17 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 lutego 2018 roku, 10:04

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych UG

 

rok akademicki 2017/2018 semestr letni

08 luty 2018 r.

08 marzec 2018 r.

05 kwiecień 2018 r.

10 maj 2018 r.

07 czerwiec 2018 r.  

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 stycznia 2018 roku, 9:58

Uchwały Rady Wydziału - 2018

 

2018

data

nr

tytuł (w sprawie)

08/03/2018

2018/03/12

w sprawie powołania na Wydziale Nauk Społecznych UG komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019 na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

08/03/2018

2018/03/11

w sprawie zmian związanych z realizacją przygotowania pedagogicznego dla studentów V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – wieczorowych na kierunku Psychologia

08/03/2018

2018/03/10

w sprawie zmiany w planie i programie studiów podyplomowych Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna w roku akademickim 2017/2018

08/03/2018

2018/03/09

w sprawie zmiany nazwy przedmiotu na kierunku Pedagogika specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społeczna studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia od cyklu 2017-2020

08/03/2018

2018/03/08

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem

08/03/2018

2018/03/07

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem

08/03/2018

2018/03/06

w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców

08/03/2018

2018/03/05

dot. spraw osobowych

08/03/2018

2018/03/04

dot. spraw osobowych

08/03/2018

2018/03/03

dot. spraw osobowych

08/03/2018

2018/03/02

w sprawie rozpatrzenia wniosku dr Mirosława Łapota z Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o umorzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Nauk Społecznych UG w dziedzinie NAUK SPOŁECZNYCH w dyscyplinie PEDAGOGIKA

08/03/2018

2018/03/01

w sprawie zatwierdzenia programu studiów stacjonarnych I stopnia międzywydziałowego kierunku „Intercultural and Business Relations in Europe” od roku akademickiego 2018/2019

08/02/2018

2018/02/38

w sprawie poparcia wniosku studentki WNS UG o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

08/02/2018

2018/02/37

w sprawie zmiany w planie i programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika szkoły

08/02/2018

2018/02/36

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika

08/02/2018

2018/02/35

w sprawie zawieszenia specjalności: Wczesna edukacja z logopedią od cyklu kształcenia 2018-2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

08/02/2018

2018/02/34

w sprawie ograniczenia liczby proponowanych specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika

08/02/2018

2018/02/33

w sprawie zmian w planie Studiów Doktoranckich z Filozofii

08/02/2018

2018/02/32

w sprawie zatwierdzenie adresów urzędowania, godzin pracy i numerów telefonów komisji rekrutacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych UG w roku akademickim 2018/2019

08/02/2018

2018/02/31

w sprawie zatwierdzenia terminów rekrutacji na  studia stacjonarne i niestacjonarne I  i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Nauk Społecznych UG

08/02/2018

2018/02/30

w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na  studia  stacjonarne i niestacjonarne I  i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Nauk Społecznych UG

08/02/2018

2018/02/29

w sprawie zatwierdzenie liczby miejsc na  studia  stacjonarne i niestacjonarne I  i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych UG

08/02/2018

2018/02/28

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Psychologii na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/27

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Studia  Doktoranckie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/26

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie z zakresu Pedagogiki na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/25

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Studia  Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/24

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Socjologiczne Studia Doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/23

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Socjologiczne Studia  Doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UG na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/22

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie z Filozofii na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/21

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Studia  Doktoranckie z Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UG na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/20

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Tutoring uzdolnień w edukacji

08/02/2018

2018/02/19

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Tutoring uzdolnień w edukacji

08/02/2018

2018/02/18

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Psychologia coachingu biznesowego

08/02/2018

2018/02/17

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Psychologia coachingu biznesowego

08/02/2018

2018/02/16

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w UE

08/02/2018

2018/02/15

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w UE

08/02/2018

2018/02/14

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Wiedza o Pomorzu

08/02/2018

2018/02/13

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Wiedza o Pomorzu

08/02/2018

2018/02/12

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Politologia

08/02/2018

2018/02/11

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Politologia

08/02/2018

2018/02/10

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym

08/02/2018

2018/02/09

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym

08/02/2018

2018/02/08

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Dziecko i sztuki plastyczne

08/02/2018

2018/02/07

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Dziecko i sztuki plastyczne

08/02/2018

2018/02/06

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Dziecko i muzyka

08/02/2018

2018/02/05

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Dziecko i muzyka

08/02/2018

2018/02/04

w sprawie powołania przewodniczącej  Rady Programowej w Instytucie Pedagogiki  na kierunku: Pedagogika

08/02/2018

2018/02/03

w sprawie rozszerzenia składu Rady Programowej w Instytucie Pedagogiki  na kierunku: Pedagogika

08/02/2018

2018/02/02

dot. spraw osobowych

08/02/2018

2018/02/01

w sprawie zmiany porządku obrad Rady Wydziału

11/01/2018

2018/01/16

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/15

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/14

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/13

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/12

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/11

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna

11/01/2018

2018/01/10

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna

11/01/2018

2018/01/09

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne

11/01/2018

2018/01/08

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne

11/01/2018

2018/01/07

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i poradnictwo rodzinne

11/01/2018

2018/01/06

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i poradnictwo rodzinne

11/01/2018

2018/01/05

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

11/01/2018

2018/01/04

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

11/01/2018

2018/01/03

w sprawie odwołania z funkcji kierownika  Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce

11/01/2018

2018/01/02

w sprawie likwidacji Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce

11/01/2018

2018/01/01

w sprawie zmiany porządku obrad Rady Wydziału

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 marca 2018 roku, 12:18

Uchwały Rady Wydziału - archiwum

Uchwały do roku 2007

Uchwały kadencja 2008-20122012-2016

Uchwały kadencja 2016-2020: 
2016, 2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 stycznia 2018 roku, 13:00