Rada Wydziału | Wydział Nauk Społecznych

Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych

Autor: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych160.92 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 marca 2019 roku, 14:05

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych UG

rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy

11 października 2018 r.

08 listopada 2018 r.

06 grudnia 2018 r.

10 stycznia 2019 r.


rok akademicki 2018/2019 semestr letni

7 luty 2019 r.

7 marzec 2019 r.

4 kwiecień 2019 r.

9 maj 2019 r.

6 czerwiec 2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 stycznia 2019 roku, 13:57

Uchwały Rady Wydziału - 2019

2019

data

nr

tytuł (w sprawie)

07/03/2019

2019/03/12

w sprawie określenia liczby punktów ECTS, której przekroczenie w danym semestrze oraz roku nie pozwala studentowi ubiegać się o zezwolenie na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym

07/03/2019

2019/03/11

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych 5 - letnich jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia (wraz ze wszystkimi specjalnościami) od roku akademickiego  2019/2020

07/03/2019

2019/03/10

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe, Politologia oraz Dyplomacja od roku akademickiego 2019/2020

07/03/2019

2019/03/09

w sprawie zmian: informacji ogólnych o programie studiów, opisów efektów uczenia się oraz planów i programów  studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Praca Socjalna od roku akademickiego 2019/2020

07/03/2019

2019/03/08

w sprawie zmiany nazwy przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Socjologia od roku akademickiego 2019/2020

07/03/2019

2019/03/07

w sprawie zmian: informacji ogólnych o programie studiów, opisów efektów uczenia się, planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku  Socjologia od roku akademickiego 2019/2020 oraz dostosowanie programu do projektu ProUG dla cyklu kształcenia 2019/2020

07/03/2019

2019/03/06

w sprawie zmian: informacji ogólnych o programie studiów, opisów efektów uczenia się oraz planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Filozofia od roku akademickiego 2019/2020

07/03/2019

2019/03/05

w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

07/03/2019

2019/03/04

dotyczy spraw osobowych

07/03/2019

2019/03/03

dotyczy spraw osobowych

07/03/2019

2019/03/02

dotyczy spraw osobowych

07/03/2019

2019/03/01

dotyczy spraw osobowych

07/02/2019

2019/02/06

w sprawie zmiany oferty edukacyjnej i likwidację specjalności Psychoseksuologia na niestacjonarnych 5-letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku Psychologia od roku akademickiego 2019/2020

07/02/2019

2019/02/05

w sprawie jednorazowej zmiany w programie Studiów Doktoranckich z Filozofii w roku akademickim 2018/2019

07/02/2019

2019/02/04

dotyczy spraw osobowych

07/02/2019

2019/02/03

dotyczy spraw osobowych

07/02/2019

2019/02/02

w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora habilitowanego uzyskanego przez Panią Roksolanę Szwaj w dyscyplinie pedagogika

07/02/2019

2019/02/01

w sprawie wyznaczenia recenzentów do przygotowania opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Thomasie Bachu – Przewodniczącym MKOI

10/01/2019

2019/01/06

w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Filozofia, w roku akademickim 2018/2019

10/01/2019

2019/01/05

dotyczy spraw osobowych

10/01/2019

2019/01/04

dotyczy spraw osobowych

10/01/2019

2019/01/03

dotyczy spraw osobowych

10/01/2019

2019/01/02

dotyczy spraw osobowych

10/01/2019

2019/01/01a

w sprawie powołania Komisji Wydziałowej w postępowaniu o nadanie Panu Thomasowi Bachowi – Przewodniczącemu MKOI tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

10/01/2019

2019/01/01

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Panu Thomasowi Bachowi – Przewodniczącemu  MKOI tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 13:36

Uchwały Rady Wydziału - archiwum

Uchwały do roku 2007

Uchwały kadencja 2008-20122012-2016

Uchwały kadencja 2016-2020: 
2016, 2017, 2018

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 lutego 2019 roku, 13:32