Rada Wydziału | Wydział Nauk Społecznych

Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych

Autor: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych160.92 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 marca 2019 roku, 14:05

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych UG

rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy

11 października 2018 r.

08 listopada 2018 r.

06 grudnia 2018 r.

10 stycznia 2019 r.


rok akademicki 2018/2019 semestr letni

7 luty 2019 r.

7 marzec 2019 r.

4 kwiecień 2019 r.

9 maj 2019 r.

6 czerwiec 2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 stycznia 2019 roku, 13:57

Uchwały Rady Wydziału - 2019

2019

data

nr

tytuł (w sprawie)

09/05/2019

2019/05/18

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Psychologia (wszystkie specjalności) od roku akademickiego 2019/2020 dotyczących zwiększenia wymiaru godzinowego zajęć z języka angielskiego

09/05/2019

2019/05/17

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Psychologia (wszystkie specjalności) od roku akademickiego 2019/2020

09/05/2019

2019/05/16

w sprawie jednorazowych zmian w planach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe, Dyplomacja oraz Politologia na rok akademicki 2019/2020

09/05/2019

2019/05/15

w sprawie jednorazowych zmian w planie i programie studiów niestacjonarnych II stopnia dla cyklu 2018-2020 na kierunku Pedagogika

09/05/2019

2019/05/14

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Cywilizacje – studia międzykulturowe

09/05/2019

2019/05/13

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Cywilizacje – studia międzykulturowe

09/05/2019

2019/05/12

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Filozofia od roku akademickiego 2019/2020

09/05/2019

2019/05/11

dotyczy spraw osobowych

09/05/2019

2019/05/10

dotyczy spraw osobowych

09/05/2019

2019/05/09

dotyczy spraw osobowych

09/05/2019

2019/05/08

dotyczy spraw osobowych

09/05/2019

2019/05/07

dotyczy spraw osobowych

09/05/2019

2019/05/06

dotyczy spraw osobowych

09/05/2019

2019/05/05

dotyczy spraw osobowych

09/05/2019

2019/05/04

dotyczy spraw osobowych

09/05/2019

2019/05/03

dotyczy spraw osobowych

09/05/2019

2019/05/02

dotyczy spraw osobowych

09/05/2019

2019/05/01

w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad

04/04/2019

2019/04/21

dotyczy spraw osobowych

04/04/2019

2019/04/20

w sprawie powołania na Wydziale Nauk Społecznych UG komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2019/2020 na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

04/04/2019

2019/04/19

w sprawie zatwierdzenie adresów urzędowania, godzin pracy i numerów telefonów komisji rekrutacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych UG w roku akademickim 2019/2020

04/04/2019

2019/04/18

w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych UG na rok akademicki 2020/2021

04/04/2019

2019/04/17

w sprawie zatwierdzenie liczby miejsc na studia  stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych UG na rok akademicki 2019/2020

04/04/2019

2019/04/16

w sprawie zmian: informacji ogólnych o programie studiów, opisów efektów uczenia się oraz planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Politologia oraz Dyplomacja od roku akademickiego 2019/2020

04/04/2019

2019/04/15

w sprawie przekształcenia kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na profil praktyczny, od roku akademickiego 2019/2020

04/04/2019

2019/04/14

w sprawie zmian: informacji ogólnych o programie studiów, opisów efektów uczenia się oraz planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Pedagogika od roku akademickiego 2019/2020

04/04/2019

2019/04/13

w sprawie zmian: informacji ogólnych o programie studiów, opisów efektów uczenia się oraz planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna od roku akademickiego 2019/2020

04/04/2019

2019/04/12

w sprawie utworzenia na WNS UG stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich kierunek Pedagogika Specjalna od roku akademickiego 2019/2020

04/04/2019

2019/04/11

w sprawie utworzenia na WNS UG stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia kierunek Pedagogika Wczesnej Edukacji od roku akademickiego 2019/2020

04/04/2019

2019/04/10

w sprawie utworzenia na WNS UG stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna od roku akademickiego 2019/2020

04/04/2019

2019/04/09

w sprawie zmian: informacji ogólnych o programie studiów, opisów efektów uczenia się oraz planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna od roku akademickiego 2019/2020

04/04/2019

2019/04/08

dotyczy spraw osobowych

04/04/2019

2019/04/07

dotyczy spraw osobowych

04/04/2019

2019/04/06

dotyczy spraw osobowych

04/04/2019

2019/04/05

dotyczy spraw osobowych

04/04/2019

2019/04/04

dotyczy spraw osobowych

04/04/2019

2019/04/03

dotyczy spraw osobowych

04/04/2019

2019/04/02

dotyczy spraw osobowych

04/04/2019

2019/04/01

w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych

07/03/2019

2019/03/12

w sprawie określenia liczby punktów ECTS, której przekroczenie w danym semestrze oraz roku nie pozwala studentowi ubiegać się o zezwolenie na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym

07/03/2019

2019/03/11

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych 5 - letnich jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia (wraz ze wszystkimi specjalnościami) od roku akademickiego  2019/2020

07/03/2019

2019/03/10

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe, Politologia oraz Dyplomacja od roku akademickiego 2019/2020

07/03/2019

2019/03/09

w sprawie zmian: informacji ogólnych o programie studiów, opisów efektów uczenia się oraz planów i programów  studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Praca Socjalna od roku akademickiego 2019/2020

07/03/2019

2019/03/08

w sprawie zmiany nazwy przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Socjologia od roku akademickiego 2019/2020

07/03/2019

2019/03/07

w sprawie zmian: informacji ogólnych o programie studiów, opisów efektów uczenia się, planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku  Socjologia od roku akademickiego 2019/2020 oraz dostosowanie programu do projektu ProUG dla cyklu kształcenia 2019/2020

07/03/2019

2019/03/06

w sprawie zmian: informacji ogólnych o programie studiów, opisów efektów uczenia się oraz planów i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Filozofia od roku akademickiego 2019/2020

07/03/2019

2019/03/05

w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

07/03/2019

2019/03/04

dotyczy spraw osobowych

07/03/2019

2019/03/03

dotyczy spraw osobowych

07/03/2019

2019/03/02

dotyczy spraw osobowych

07/03/2019

2019/03/01

dotyczy spraw osobowych

07/02/2019

2019/02/06

w sprawie zmiany oferty edukacyjnej i likwidację specjalności Psychoseksuologia na niestacjonarnych 5-letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku Psychologia od roku akademickiego 2019/2020

07/02/2019

2019/02/05

w sprawie jednorazowej zmiany w programie Studiów Doktoranckich z Filozofii w roku akademickim 2018/2019

07/02/2019

2019/02/04

dotyczy spraw osobowych

07/02/2019

2019/02/03

dotyczy spraw osobowych

07/02/2019

2019/02/02

w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora habilitowanego uzyskanego przez Panią Roksolanę Szwaj w dyscyplinie pedagogika

07/02/2019

2019/02/01

w sprawie wyznaczenia recenzentów do przygotowania opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Thomasie Bachu – Przewodniczącym MKOI

10/01/2019

2019/01/06

w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Filozofia, w roku akademickim 2018/2019

10/01/2019

2019/01/05

dotyczy spraw osobowych

10/01/2019

2019/01/04

dotyczy spraw osobowych

10/01/2019

2019/01/03

dotyczy spraw osobowych

10/01/2019

2019/01/02

dotyczy spraw osobowych

10/01/2019

2019/01/01a

w sprawie powołania Komisji Wydziałowej w postępowaniu o nadanie Panu Thomasowi Bachowi – Przewodniczącemu MKOI tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

10/01/2019

2019/01/01

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Panu Thomasowi Bachowi – Przewodniczącemu  MKOI tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 czerwca 2019 roku, 11:44

Uchwały Rady Wydziału - archiwum

Uchwały do roku 2007

Uchwały kadencja 2008-20122012-2016

Uchwały kadencja 2016-2020: 
2016, 2017, 2018

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 lutego 2019 roku, 13:32