Rada Wydziału | Wydział Nauk Społecznych

Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych159.9 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 czerwca 2018 roku, 10:33

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych UG

 

rok akademicki 2017/2018 semestr letni

08 luty 2018 r.

08 marzec 2018 r.

05 kwiecień 2018 r.

10 maj 2018 r.

07 czerwiec 2018 r.  

06 wrzesień 2018 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 czerwca 2018 roku, 12:11

Uchwały Rady Wydziału - 2018

2018

data

nr

tytuł (w sprawie)

10/05/2018

2018/05/30

w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Dyplomacja od roku akademickiego 2018/2019

10/05/2018

2018/05/29

w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe od roku akademickiego 2018/2019

10/05/2018

2018/05/28

w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Politologia od roku akademickiego 2018/2019

10/05/2018

2018/05/27

w sprawie zmian w informacjach ogólnych o programie kształcenia na kierunku Pedagogika

10/05/2018

2018/05/26

w sprawie umieszczenia w programie studiów I stopnia, kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną, nieobligatoryjnej  praktyki  w  wymiarze 50 godzin dla studentów III roku, związanej z uzyskaniem kwalifikacji pedagoga szkolnego

10/05/2018

2018/05/25

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Socjologia związanych z wprowadzeniem zajęć w języku angielskim

10/05/2018

2018/05/24

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Filozofia związanych z wprowadzeniem zajęć w języku angielskim

10/05/2018

2018/05/23

w sprawie powołania opiekuna specjalności

10/05/2018

2018/05/22

w sprawie odwołania z funkcji kierownika szkolenia

10/05/2018

2018/05/21

w sprawie likwidacji szkolenia

10/05/2018

2018/05/20

w sprawie odwołania z funkcji kierownika szkolenia

10/05/2018

2018/05/19

w sprawie likwidacji szkolenia

10/05/2018

2018/05/18

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/17

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/16

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/15

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/14

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/13

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/12

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/11

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/10

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/09

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/08

w sprawie poszerzenia składu Rady Programowej w Instytucie Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa na kierunku: Socjologia

10/05/2018

2018/05/07

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/06

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/05

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/04

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/03

w sprawie wycofania punktu z porządku obrad

10/05/2018

2018/05/02

w sprawie wycofania punktu z porządku obrad

10/05/2018

2018/05/01

w sprawie wycofania punktu z porządku obrad

08/03/2018

2018/03/12

w sprawie powołania na Wydziale Nauk Społecznych UG komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019 na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

08/03/2018

2018/03/11

w sprawie zmian związanych z realizacją przygotowania pedagogicznego dla studentów V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – wieczorowych na kierunku Psychologia

08/03/2018

2018/03/10

w sprawie zmiany w planie i programie studiów podyplomowych Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna w roku akademickim 2017/2018

08/03/2018

2018/03/09

w sprawie zmiany nazwy przedmiotu na kierunku Pedagogika specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społeczna studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia od cyklu 2017-2020

08/03/2018

2018/03/08

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem

08/03/2018

2018/03/07

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem

08/03/2018

2018/03/06

w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców

08/03/2018

2018/03/05

dot. spraw osobowych

08/03/2018

2018/03/04

dot. spraw osobowych

08/03/2018

2018/03/03

dot. spraw osobowych

08/03/2018

2018/03/02

w sprawie rozpatrzenia wniosku dr Mirosława Łapota z Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o umorzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Nauk Społecznych UG w dziedzinie NAUK SPOŁECZNYCH w dyscyplinie PEDAGOGIKA

08/03/2018

2018/03/01

w sprawie zatwierdzenia programu studiów stacjonarnych I stopnia międzywydziałowego kierunku „Intercultural and Business Relations in Europe” od roku akademickiego 2018/2019

08/02/2018

2018/02/38

w sprawie poparcia wniosku studentki WNS UG o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

08/02/2018

2018/02/37

w sprawie zmiany w planie i programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika szkoły

08/02/2018

2018/02/36

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika

08/02/2018

2018/02/35

w sprawie zawieszenia specjalności: Wczesna edukacja z logopedią od cyklu kształcenia 2018-2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

08/02/2018

2018/02/34

w sprawie ograniczenia liczby proponowanych specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika

08/02/2018

2018/02/33

w sprawie zmian w planie Studiów Doktoranckich z Filozofii

08/02/2018

2018/02/32

w sprawie zatwierdzenie adresów urzędowania, godzin pracy i numerów telefonów komisji rekrutacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych UG w roku akademickim 2018/2019

08/02/2018

2018/02/31

w sprawie zatwierdzenia terminów rekrutacji na  studia stacjonarne i niestacjonarne I  i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Nauk Społecznych UG

08/02/2018

2018/02/30

w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na  studia  stacjonarne i niestacjonarne I  i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Nauk Społecznych UG

08/02/2018

2018/02/29

w sprawie zatwierdzenie liczby miejsc na  studia  stacjonarne i niestacjonarne I  i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych UG

08/02/2018

2018/02/28

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Psychologii na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/27

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Studia  Doktoranckie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/26

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie z zakresu Pedagogiki na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/25

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Studia  Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/24

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Socjologiczne Studia Doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/23

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Socjologiczne Studia  Doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UG na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/22

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie z Filozofii na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/21

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Studia  Doktoranckie z Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UG na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/20

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Tutoring uzdolnień w edukacji

08/02/2018

2018/02/19

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Tutoring uzdolnień w edukacji

08/02/2018

2018/02/18

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Psychologia coachingu biznesowego

08/02/2018

2018/02/17

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Psychologia coachingu biznesowego

08/02/2018

2018/02/16

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w UE

08/02/2018

2018/02/15

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w UE

08/02/2018

2018/02/14

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Wiedza o Pomorzu

08/02/2018

2018/02/13

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Wiedza o Pomorzu

08/02/2018

2018/02/12

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Politologia

08/02/2018

2018/02/11

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Politologia

08/02/2018

2018/02/10

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym

08/02/2018

2018/02/09

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym

08/02/2018

2018/02/08

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Dziecko i sztuki plastyczne

08/02/2018

2018/02/07

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Dziecko i sztuki plastyczne

08/02/2018

2018/02/06

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Dziecko i muzyka

08/02/2018

2018/02/05

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Dziecko i muzyka

08/02/2018

2018/02/04

w sprawie powołania przewodniczącej  Rady Programowej w Instytucie Pedagogiki  na kierunku: Pedagogika

08/02/2018

2018/02/03

w sprawie rozszerzenia składu Rady Programowej w Instytucie Pedagogiki  na kierunku: Pedagogika

08/02/2018

2018/02/02

dot. spraw osobowych

08/02/2018

2018/02/01

w sprawie zmiany porządku obrad Rady Wydziału

11/01/2018

2018/01/16

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/15

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/14

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/13

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/12

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/11

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna

11/01/2018

2018/01/10

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna

11/01/2018

2018/01/09

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne

11/01/2018

2018/01/08

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne

11/01/2018

2018/01/07

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i poradnictwo rodzinne

11/01/2018

2018/01/06

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i poradnictwo rodzinne

11/01/2018

2018/01/05

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

11/01/2018

2018/01/04

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

11/01/2018

2018/01/03

w sprawie odwołania z funkcji kierownika  Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce

11/01/2018

2018/01/02

w sprawie likwidacji Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce

11/01/2018

2018/01/01

w sprawie zmiany porządku obrad Rady Wydziału

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 maja 2018 roku, 10:23

Uchwały Rady Wydziału - archiwum

Uchwały do roku 2007

Uchwały kadencja 2008-20122012-2016

Uchwały kadencja 2016-2020: 
2016, 2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 stycznia 2018 roku, 13:00