Rada Wydziału | Wydział Nauk Społecznych

Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych31.08 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 października 2017 roku, 8:38

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych UG

rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy

05 październik 2017 r.

16 listopad 2017 r.

07 grudzień 2017 r.

11 styczeń 2018 r.   

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Jurkowski
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 października 2017 roku, 14:17

Uchwały Rady Wydziału

Uchwały do roku 2007

Uchwały kadencja 2008-2012, 2012-2016

Uchwały kadencja 2016-2020: 
2016

 

2017

 

data

nr

tytuł (w sprawie)

05/10/2017

2017/11/16

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z oceny własnej WNS za rok akademicki 2016/2017”

16/11/2017

2017/11/15

w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

16/11/2017

2017/11/14

w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów podyplomowych

16/11/2017

2017/11/13

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego pod nazwą: Serwis Statystyczny dla doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Psychologii WNS UG

16/11/2017

2017/11/12

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego pod nazwą: Psychologiczna Poradnia Genetycznych Chorób Rzadkich

16/11/2017

2017/11/11

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów

16/11/2017

2017/11/10

w sprawie sprawozdania z realizacji programu studiów doktoranckich

16/11/2017

2017/11/09

w sprawie sprawozdania z realizacji programu studiów doktoranckich

16/11/2017

2017/11/08

dot. spraw osobowych

16/11/2017

2017/11/07

dot. spraw osobowych

16/11/2017

2017/11/06

dot. spraw osobowych

16/11/2017

2017/11/05

dot. spraw osobowych

16/11/2017

2017/11/04

w przedmiocie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym sekretarza Komisji i jednego recenzenta) w postępowaniu habilitacyjnym dr Lucyny Bobkowicz-Lewartowskiej z Wydział Studiów Społecznych - Katedry Pedagogiki i Psychologii - Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika

16/11/2017

2017/11/03

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego postępowania habilitacyjnego dr Lucyny Bobkowicz-Lewartowskiej z Wydział Studiów Społecznych - Katedry Pedagogiki i Psychologii - Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika

16/11/2017

2017/11/02

w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad

16/11/2017

2017/11/01

w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad

05/10/2017

2017/10/18

w sprawie poparcia wniosku doktoranta WNS UG o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

05/10/2017

2017/10/17

w sprawie poparcia wniosku doktoranta WNS UG o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

05/10/2017

2017/10/16

w sprawie poparcia wniosku doktorantki WNS UG o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

05/10/2017

2017/10/15

w sprawie zatwierdzenia zmian programowych

05/10/2017

2017/10/14

w sprawie zatwierdzenia zmian programowych

05/10/2017

2017/10/13

w sprawie sprawozdania z realizacji programu studiów doktoranckich

05/10/2017

2017/10/12

w sprawie sprawozdania z realizacji programu studiów doktoranckich

05/10/2017

2017/10/11

w sprawie sprawozdania z realizacji programu studiów doktoranckich

05/10/2017

2017/10/10

w sprawie przyznania stypendium doktorskiego

05/10/2017

2017/10/09

dot. spraw osobowych

05/10/2017

2017/10/08

dot. spraw osobowych

05/10/2017

2017/10/07

dot. spraw osobowych

05/10/2017

2017/10/06

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

05/10/2017

2017/10/05

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

05/10/2017

2017/10/04

dot. spraw osobowych

05/10/2017

2017/10/03

dot. spraw osobowych

05/10/2017

2017/10/02

w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad

05/10/2017

2017/10/01

w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad

14/09/2017

2017/09/21

w sprawie poparcia wniosków studentów WNS UG o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

14/09/2017

2017/09/20

w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

14/09/2017

2017/09/19

w sprawie zatwierdzenia zmian punktacji przedmiotów specjalnościowych

14/09/2017

2017/09/18

w sprawie zatwierdzenia zmian programowych

14/09/2017

2017/09/17

w sprawie zatwierdzenia zmian programowych

14/09/2017

2017/09/16

w sprawie upoważnienia do prowadzenia wykładów i seminariów na studiach I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich przez osoby posiadające stopień naukowy doktora w roku akademickim 2017/2018
lista adiunktów

14/09/2017

2017/09/15c

w sprawie powołania przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

14/09/2017

2017/09/15b

w sprawie powołania składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

14/09/2017

2017/09/15a

w sprawie dokonania zmian w składzie Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

14/09/2017

2017/09/14b

w sprawie zmiany na stanowisku kierownika Socjologicznych Studiów Doktoranckich na kadencję 2016 – 2020

14/09/2017

2017/09/14a

w sprawie zmiany na stanowisku kierownika Socjologicznych Studiów Doktoranckich na kadencję 2016 – 2020

14/09/2017

2017/09/13

dot. spraw osobowych

14/09/2017

2017/09/12

dot. spraw osobowych

14/09/2017

2017/09/11

dot. spraw osobowych

14/09/2017

2017/09/10

dot. spraw osobowych

14/09/2017

2017/09/09

dot. spraw osobowych

14/09/2017

2017/09/08

dot. spraw osobowych

14/09/2017

2017/09/07

dot. spraw osobowych

14/09/2017

2017/09/06

dot. spraw osobowych

14/09/2017

2017/09/05

dot. spraw osobowych

14/09/2017

2017/09/04

dot. spraw osobowych

14/09/2017

2017/09/03

dot. spraw osobowych

14/09/2017

2017/09/02

w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta, w postępowaniu habilitacyjnym dr Mirosława Łapota z Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

14/09/2017

2017/09/01

w sprawie rozpatrzenia wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego postępowania habilitacyjnego dr Mirosława Łapota z Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika

08/06/2017

2017/06/23

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania płatnego urlopu naukowego pracowników  naukowo – dydaktycznym WNS UG

08/06/2017

2017/06/22

w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Praca socjalna od cyklu 2017-2020

08/06/2017

2017/06/21

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna od cyklu 2017-2020

08/06/2017

2017/06/20

w sprawie zatwierdzenia jednorazowych zmian w planie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna w cyklu 2015-2018

08/06/2017

2017/06/19

w sprawie zawieszenie trzech specjalności na niestacjonarnych studiach
II stopnia na kierunku Pedagogika na cykl kształcenia 2017-2019

08/06/2017

2017/06/18

w sprawie ograniczenia do trzech liczby proponowanych specjalności
na niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku Pedagogika na cykl kształcenia 2017-2019

08/06/2017

2017/06/17

w sprawie powołania specjalności „Dydaktyka innowacyjna z pedagogiką Montessori” na niestacjonarnych studiach II stopnia na kierunku Pedagogika od roku akademickiego 2017/2018

08/06/2017

2017/06/16

w sprawie zatwierdzenie zmiany w programie studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna od roku akademickiego 2017/2018

08/06/2017

2017/06/15

w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na międzywydziałowy kierunek „Intercultural and Business Relations in Europe” na studia stacjonarne

I stopnia od roku akademickiego 2018/2019

08/06/2017

2017/06/14

w sprawie przyznania stypendium naukowego

08/06/2017

2017/06/13

dot. spraw osobowych

08/06/2017

2017/06/12

dot. spraw osobowych

08/06/2017

2017/06/11

dot. spraw osobowych

08/06/2017

2017/06/10

dot. spraw osobowych

08/06/2017

2017/06/09

dot. spraw osobowych

08/06/2017

2017/06/08

dot. spraw osobowych

08/06/2017

2017/06/07

dot. spraw osobowych

08/06/2017

2017/06/06

dot. spraw osobowych

08/06/2017

2017/06/05

dot. spraw osobowych

08/06/2017

2017/06/04

dot. spraw osobowych

08/06/2017

2017/06/03

w sprawie nadania dr Justynie Siemionow stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

08/06/2017

2017/06/02

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Hermeneutyka Cywilizacji – studia międzykulturowe

08/06/2017

2017/06/01

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Hermeneutyka Cywilizacji – studia międzykulturowe

11/05/2017

25/05/2017

w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy ścieżki

11/05/2017

24/05/2017

w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów

11/05/2017

23/05/2017

w sprawie zatwierdzenia zmian w planach i programach studiów

11/05/2017

22b/05/2017

w sprawie zatwierdzenia zmian programowych

11/05/2017

22a/05/2017

w sprawie zatwierdzenia zmian programowych

11/05/2017

21/05/2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania płatnego urlopu naukowego

11/05/2017

20/05/2017

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Programowej

11/05/2017

19/05/2017

w sprawie powołania prof. zw. dr hab. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego na stanowisko kierownika Pomorskiego Centrum Analiz i Badań Kultury

11/05/2017

18/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

17/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

16/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

15/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

14/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

13/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

12/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

11/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

10/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

09/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

08/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

07/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

06/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

05/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

04/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

03/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

02/05/2017

dot. spraw osobowych

11/05/2017

01/05/2017

dot. spraw osobowych

06/04/2017

15/04/2017

w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów

06/04/2017

14/04/2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania stypendium doktorskiego

06/04/2017

13/04/2017

w sprawie przyznania stypendium doktorskiego

06/04/2017

12/04/2017

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego pod nazwą: Pomorskie Centrum Analiz i Badań Kultury

06/04/2017

11/04/2017

w sprawie Strategii Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych UG

na lata 2017 – 2020

06/04/2017

10/04/2017

w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

06/04/2017

09/04/2017

w sprawie odwołania z funkcji kierownika kursu dokształcającego dla opiekunów dziennych od roku akademickiego 2017/2018

06/04/2017

08/04/2017

w sprawie odwołania z funkcji kierownika kursu dokształcającego dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym oraz wolontariusza od roku akademickiego 2017/2018

06/04/2017

07/04/2017

w sprawie likwidacji kursu dokształcającego

Szkolenie dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, opiekuna dziennego i wolontariusza od roku akademickiego 2017/2018

06/04/2017

06/04/2017

w sprawie powołania na funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

06/04/2017

05/04/2017

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

06/04/2017

04/04/2017

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Programowej

06/04/2017

03/04/2017

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie  Rady Programowej

06/04/2017

02/04/2017

dot. spraw osobowych

06/04/2017

01/04/2017

dot. spraw osobowych

02/03/2017

21/03/2017

w sprawie zmian w sposobie wyboru  przedmiotów fakultatywnych przez studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika i Pedagogika Wczesnej Edukacji

02/03/2017

20/03/2017

w sprawie zmian w planach Studiów Podyplomowych Reklamy
i Marketingu Medialnego

02/03/2017

19/03/2017

w sprawie dokonania zmian w składzie Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

02/03/2017

18/03/2017

w sprawie Strategii Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych UG

na lata 2017 – 2020

02/03/2017

17/03/2017

w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału z dnia 7 kwietnia 2016 r. dotyczącej zasad podziału dotacji na działalność statutową na WNS UG

02/03/2017

16/03/2017

w sprawie zatwierdzenie adresów urzędowania, godzin pracy
i numerów telefonów komisji rekrutacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych UG w roku akademickim 2017/2018

02/03/2017

15/03/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

02/03/2017

14/03/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie z zakresu Pedagogiki

02/03/2017

13/03/2017

w  sprawie   liczby   miejsc  na  poszczególne  kierunki  studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018

02/03/2017

12/03/2017

w sprawie zasad rekrutacji na stacjonarne Studia Doktoranckie
z zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce – specjalność politologiczna

02/03/2017

11/03/2017

w sprawie zasad i terminów rekrutacji na stacjonarne Studia Doktoranckie z zakresu Pedagogiki

02/03/2017

10/03/2017

w sprawie limitów i zasad rekrutacji na stacjonarne Socjologiczne Studia Doktoranckie

02/03/2017

09/03/2017

w sprawie limitów i zasad rekrutacji na stacjonarne Studia Doktoranckie z Filozofii na rok akademicki 2017/2018

02/03/2017

08/03/2017

w sprawie uruchomienia na kierunku Psychologia nowej specjalności: Psychologia pracy i biznesu

02/03/2017

07/03/2017

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Psychologia kliniczna

02/03/2017

06/03/2017

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Psychologia kliniczna

02/03/2017

05/03/2017

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Psychotraumatologia

02/03/2017

04/03/2017

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Psychotraumatologia

02/03/2017

03/03/2017

w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców

02/03/2017

02/03/2017

w sprawie poparcia wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne

02/03/2017

01/03/2017

dot. spraw osobowych

02/02/2017

07/02/2017

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Programowej w Instytucie Pedagogiki

02/02/2017

06/02/2017

w sprawie zatwierdzenia zasad i terminów rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk Społecznych na  stacjonarne Studia  Doktoranckie Psychologii

02/02/2017

05/02/2017

w sprawie zatwierdzenia zasad i terminów rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych na  studia  I  i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

02/02/2017

04/02/2017

w  sprawie  poparcia  wniosku  o  utworzenie  i  uruchomienie międzywydziałowego kierunku Intercultural and Business Relations in Europena I stopniu kształcenia - studia stacjonarne od roku akademickiego 2018/19

02/02/2017

03/02/2017

dot. spraw osobowych

02/02/2017

02/02/2017

dot. spraw osobowych

02/02/2017

01/02/2017

w sprawie wycofania punktu z porządku obrad 

12/01/2017

11/01/2017

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Programowej w Instytucie Psychologii na kierunku: Psychologia

12/01/2017

10/01/2017

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Programowej w Instytucie Pedagogiki na kierunku: Pedagogika Specjalna

12/01/2017

09/01/2017

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Programowej w Instytucie Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

12/01/2017

08/01/2017

dot. spraw osobowych

12/01/2017

07/01/2017

dot. spraw osobowych

12/01/2017

06/01/2017

dot. spraw osobowych

12/01/2017

05/01/2017

dot. spraw osobowych

12/01/2017

04/01/2017

dot. spraw osobowych

12/01/2017

03/01/2017

dot. spraw osobowych

12/01/2017

02/01/2017

dot. spraw osobowych

12/01/2017

01/01/2017

w sprawie zatwierdzenie korekty efektów kształcenia na kierunku: Psychologia

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 grudnia 2017 roku, 11:06