Rada Wydziału | Wydział Nauk Społecznych

Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych

ZałącznikWielkość
Office spreadsheet icon Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych44 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 października 2018 roku, 13:29

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych UG

rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy

11 października 2018 r.

08 listopada 2018 r.

06 grudnia 2018 r.

10 stycznia 2019 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 września 2018 roku, 10:06

Uchwały Rady Wydziału - 2018

2018

data

nr

tytuł (w sprawie)

11/10/2018

2018/10/07

dot. spraw osobowych

11/10/2018

2018/10/06

dot. spraw osobowych

11/10/2018

2018/10/05b

dot. spraw osobowych

11/10/2018

2018/10/05a

dot. spraw osobowych

11/10/2018

2018/10/04

w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 48/R/17 Rektora UG z dnia 12 maja 2017 r. dotyczącego utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych UG studiów podyplomowych Psychologia Kliniczna (w części dotyczącej warunków rekrutacji)

11/10/2018

2018/10/03

w sprawie zmiany w programie studiów podyplomowych Hermeneutyka Cywilizacji  –  studia międzykulturowe od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

11/10/2018

2018/10/02

dot. spraw osobowych

11/10/2018

2018/10/01

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/38

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/37

w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad

06/09/2018

2018/09/36

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/35

w sprawie zmian w zakresie oferty dotyczącej przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla studentów wszystkich trybów i specjalności realizowanych na kierunku Psychologia od roku akademickiego 2018/2019

06/09/2018

2018/09/34

w sprawie korekty w planie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w roku akademickim 2018/2019

06/09/2018

2018/09/33

w sprawie zmiany w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w roku akademickim 2018/2019

06/09/2018

2018/09/32

w sprawie zmian w planie i programie studiów podyplomowych Socjoterapia i praca z grupą od roku akademickiego 2018/2019

06/09/2018

2018/09/31

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji od cyklu 2016-2019

06/09/2018

2018/09/30

w sprawie zmiany w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja mobilna w kulturze cyfrowej od cyklu 2017-2019

06/09/2018

2018/09/29

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika i Pedagogika specjalna od roku akademickiego 2018/2019

06/09/2018

2018/09/28

w sprawie jednorazowej zmiany w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika dla cyklu 2017-2019

06/09/2018

2018/09/27

w sprawie jednorazowej zmiany w planie i programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika dla cyklu 2017-2020

06/09/2018

2018/09/26

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika dla cyklu 2016-2019

06/09/2018

2018/09/25

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna dla cyklu 2016-2019

06/09/2018

2018/09/24

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Praca socjalna od roku akademickiego 2018/2019

06/09/2018

2018/09/23

w sprawie zmian w programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Filozofia od roku akademickiego 2018/2019

06/09/2018

2018/09/22

w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Filozofia od roku akademickiego 2018/2019

06/09/2018

2018/09/21

w sprawie upoważnienia do prowadzenia wykładów i seminariów na studiach I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich przez osoby posiadające stopień naukowy doktora w roku akademickim 2018/2019

06/09/2018

2018/09/20

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/19

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/18

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/17

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/16

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/15

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/14

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/13

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/12

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/11

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/10

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/09

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/08

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/07

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/06

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/05

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/04

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/03

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/02

dot. spraw osobowych

06/09/2018

2018/09/01

w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad

07/06/2018

2018/06/59

w sprawie zmiany nazwy przedmiotu Wstęp do psychologii klinicznej dziecka na kierunku Psychologia, specjalność: Neurobiopsychologia od roku akademickiego 2018/2019

07/06/2018

2018/06/58

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/57

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/56

w sprawie zmiany nazw i wymiaru godzinowego  przedmiotów wchodzących w skład Diagnostyki Psychologicznej dla studentów III roku kierunku Psychologia wszystkich trybów i specjalności od roku akademickiego 2018/2019

07/06/2018

2018/06/55

w sprawie jednorazowej korekty w planie studiów wszystkich trybów na kierunku Psychologia, specjalności: Neurobiopsychologia, Psycho-seksuologia oraz Psychologia Pracy i Biznesu w roku akademickim 2018/2019

07/06/2018

2018/06/54

w sprawie zatwierdzenie listy wykładów obligatoryjnych dla ścieżek specjalizacyjnych na kierunku Psychologia dla studentów rozpoczynających naukę na określonych ścieżkach od roku akademickiego 2018/2019 (od 01.10.2018 r.)

07/06/2018

2018/06/53

w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo  narodowe, Dyplomacja oraz Politologia związanych z obowiązkiem wprowadzenia, od roku akademickiego 2018/2019, zajęć w języku angielskim

07/06/2018

2018/06/52

w sprawie zmiany nazwy zakładu Zakład Teorii Wychowania na Zakład Teorii Wychowania i Pedagogik Opiekuńczej

07/06/2018

2018/06/51

w sprawie zmiany nazwy zakładu Zakład Dydaktyki na Zakład Dydaktyki i Andragogiki

07/06/2018

2018/06/50

w sprawie zmian w planie i programie studiów podyplomowych Socjoterapia i praca z grupą od roku akademickiego 2018/2019

07/06/2018

2018/06/49

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną dla cyklu 2017 – 2020

07/06/2018

2018/06/48

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną od roku akademickiego 2018/2019

07/06/2018

2018/06/47

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika od roku akademickiego 2018/2019

07/06/2018

2018/06/46

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika dla cyklu 2018/2019

07/06/2018

2018/06/45

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna od roku akademickiego 2018/2019

07/06/2018

2018/06/44

w sprawie zmiany w planie studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna związanych z wprowadzeniem zajęć w języku angielskim od roku akademickiego 2018/2019

07/06/2018

2018/06/43

w sprawie zmian w planie studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna od roku akademickiego 2018/2019

07/06/2018

2018/06/42

w sprawie zmiany w programach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Filozofia od roku akademickiego 2018/2019

07/06/2018

2018/06/41

w sprawie rozszerzenia składu komisji rekrutacyjnej na stacjonarne Socjologiczne Studia  Doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UG na rok akademicki 2018/2019

07/06/2018

2018/06/40

w sprawie rozszerzenia składu komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie z Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UG na rok akademicki 2018/2019

07/06/2018

2018/06/39

w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Społecznych UG na rok akademicki 2018/2019 na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

07/06/2018

2018/06/38

w sprawie powołania na funkcję kierownika studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i  poradnictwo rodzinne

07/06/2018

2018/06/37

w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 11 stycznia 2018 r. w  sprawie  likwidacji  studiów  podyplomowych  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i poradnictwo rodzinne

07/06/2018

2018/06/36

w sprawie powołania na funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Pedagogicznych

07/06/2018

2018/06/35

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Podyplomowych Studiów Pedagogicznych

07/06/2018

2018/06/34

w sprawie powołania na funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa

07/06/2018

2018/06/33

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa

07/06/2018

2018/06/32

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/31

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/30

w sprawie powołania na funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich z Filozofii z dniem 1 września 2018 r.

07/06/2018

2018/06/29

w sprawie odwołania z funkcji Kierownika Studiów Doktoranckich  z Filozofii z dniem 31 sierpnia 2018 r.

07/06/2018

2018/06/28

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/27

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/26

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/25

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/24

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/23

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/22

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/21

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/20

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/19

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/18

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/17

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/16

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/15

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/14

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/13

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/12

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/11

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/10

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/09

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/08

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/07

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/06

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/05

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/04

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/03

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/02

dot. spraw osobowych

07/06/2018

2018/06/01

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/30

w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Dyplomacja od roku akademickiego 2018/2019

10/05/2018

2018/05/29

w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe od roku akademickiego 2018/2019

10/05/2018

2018/05/28

w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Politologia od roku akademickiego 2018/2019

10/05/2018

2018/05/27

w sprawie zmian w informacjach ogólnych o programie kształcenia na kierunku Pedagogika

10/05/2018

2018/05/26

w sprawie umieszczenia w programie studiów I stopnia, kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną, nieobligatoryjnej  praktyki  w  wymiarze 50 godzin dla studentów III roku, związanej z uzyskaniem kwalifikacji pedagoga szkolnego

10/05/2018

2018/05/25

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Socjologia związanych z wprowadzeniem zajęć w języku angielskim

10/05/2018

2018/05/24

w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Filozofia związanych z wprowadzeniem zajęć w języku angielskim

10/05/2018

2018/05/23

w sprawie powołania opiekuna specjalności

10/05/2018

2018/05/22

w sprawie odwołania z funkcji kierownika szkolenia

10/05/2018

2018/05/21

w sprawie likwidacji szkolenia

10/05/2018

2018/05/20

w sprawie odwołania z funkcji kierownika szkolenia

10/05/2018

2018/05/19

w sprawie likwidacji szkolenia

10/05/2018

2018/05/18

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/17

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/16

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/15

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/14

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/13

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/12

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/11

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/10

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/09

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/08

w sprawie poszerzenia składu Rady Programowej w Instytucie Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa na kierunku: Socjologia

10/05/2018

2018/05/07

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/06

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/05

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/04

dot. spraw osobowych

10/05/2018

2018/05/03

w sprawie wycofania punktu z porządku obrad

10/05/2018

2018/05/02

w sprawie wycofania punktu z porządku obrad

10/05/2018

2018/05/01

w sprawie wycofania punktu z porządku obrad

08/03/2018

2018/03/12

w sprawie powołania na Wydziale Nauk Społecznych UG komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019 na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie

08/03/2018

2018/03/11

w sprawie zmian związanych z realizacją przygotowania pedagogicznego dla studentów V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – wieczorowych na kierunku Psychologia

08/03/2018

2018/03/10

w sprawie zmiany w planie i programie studiów podyplomowych Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna w roku akademickim 2017/2018

08/03/2018

2018/03/09

w sprawie zmiany nazwy przedmiotu na kierunku Pedagogika specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społeczna studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia od cyklu 2017-2020

08/03/2018

2018/03/08

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem

08/03/2018

2018/03/07

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem

08/03/2018

2018/03/06

w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców

08/03/2018

2018/03/05

dot. spraw osobowych

08/03/2018

2018/03/04

dot. spraw osobowych

08/03/2018

2018/03/03

dot. spraw osobowych

08/03/2018

2018/03/02

w sprawie rozpatrzenia wniosku dr Mirosława Łapota z Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o umorzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Nauk Społecznych UG w dziedzinie NAUK SPOŁECZNYCH w dyscyplinie PEDAGOGIKA

08/03/2018

2018/03/01

w sprawie zatwierdzenia programu studiów stacjonarnych I stopnia międzywydziałowego kierunku „Intercultural and Business Relations in Europe” od roku akademickiego 2018/2019

08/02/2018

2018/02/38

w sprawie poparcia wniosku studentki WNS UG o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

08/02/2018

2018/02/37

w sprawie zmiany w planie i programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika szkoły

08/02/2018

2018/02/36

w sprawie zmian w planie i programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika

08/02/2018

2018/02/35

w sprawie zawieszenia specjalności: Wczesna edukacja z logopedią od cyklu kształcenia 2018-2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

08/02/2018

2018/02/34

w sprawie ograniczenia liczby proponowanych specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika

08/02/2018

2018/02/33

w sprawie zmian w planie Studiów Doktoranckich z Filozofii

08/02/2018

2018/02/32

w sprawie zatwierdzenie adresów urzędowania, godzin pracy i numerów telefonów komisji rekrutacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych UG w roku akademickim 2018/2019

08/02/2018

2018/02/31

w sprawie zatwierdzenia terminów rekrutacji na  studia stacjonarne i niestacjonarne I  i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Nauk Społecznych UG

08/02/2018

2018/02/30

w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na  studia  stacjonarne i niestacjonarne I  i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Nauk Społecznych UG

08/02/2018

2018/02/29

w sprawie zatwierdzenie liczby miejsc na  studia  stacjonarne i niestacjonarne I  i II stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych UG

08/02/2018

2018/02/28

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Psychologii na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/27

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Studia  Doktoranckie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/26

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie z zakresu Pedagogiki na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/25

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Studia  Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/24

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Socjologiczne Studia Doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/23

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Socjologiczne Studia  Doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UG na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/22

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie z Filozofii na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/21

w sprawie zatwierdzenia limitów, zasad i terminów rekrutacji na  stacjonarne Studia  Doktoranckie z Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UG na rok akademicki 2018/2019

08/02/2018

2018/02/20

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Tutoring uzdolnień w edukacji

08/02/2018

2018/02/19

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Tutoring uzdolnień w edukacji

08/02/2018

2018/02/18

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Psychologia coachingu biznesowego

08/02/2018

2018/02/17

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Psychologia coachingu biznesowego

08/02/2018

2018/02/16

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w UE

08/02/2018

2018/02/15

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w UE

08/02/2018

2018/02/14

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Wiedza o Pomorzu

08/02/2018

2018/02/13

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Wiedza o Pomorzu

08/02/2018

2018/02/12

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Politologia

08/02/2018

2018/02/11

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Politologia

08/02/2018

2018/02/10

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym

08/02/2018

2018/02/09

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym

08/02/2018

2018/02/08

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Dziecko i sztuki plastyczne

08/02/2018

2018/02/07

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Dziecko i sztuki plastyczne

08/02/2018

2018/02/06

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Dziecko i muzyka

08/02/2018

2018/02/05

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Dziecko i muzyka

08/02/2018

2018/02/04

w sprawie powołania przewodniczącej  Rady Programowej w Instytucie Pedagogiki  na kierunku: Pedagogika

08/02/2018

2018/02/03

w sprawie rozszerzenia składu Rady Programowej w Instytucie Pedagogiki  na kierunku: Pedagogika

08/02/2018

2018/02/02

dot. spraw osobowych

08/02/2018

2018/02/01

w sprawie zmiany porządku obrad Rady Wydziału

11/01/2018

2018/01/16

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/15

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/14

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/13

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/12

dot. spraw osobowych

11/01/2018

2018/01/11

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna

11/01/2018

2018/01/10

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna

11/01/2018

2018/01/09

w sprawie powołania na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne

11/01/2018

2018/01/08

w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne

11/01/2018

2018/01/07

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i poradnictwo rodzinne

11/01/2018

2018/01/06

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i poradnictwo rodzinne

11/01/2018

2018/01/05

w sprawie odwołania z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

11/01/2018

2018/01/04

w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

11/01/2018

2018/01/03

w sprawie odwołania z funkcji kierownika  Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce

11/01/2018

2018/01/02

w sprawie likwidacji Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce

11/01/2018

2018/01/01

w sprawie zmiany porządku obrad Rady Wydziału

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 listopada 2018 roku, 10:09

Uchwały Rady Wydziału - archiwum

Uchwały do roku 2007

Uchwały kadencja 2008-20122012-2016

Uchwały kadencja 2016-2020: 
2016, 2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 stycznia 2018 roku, 13:00