Wyjazdy nauczycieli | Wydział Nauk Społecznych

Wyjazdy nauczycieli

Wyjazdy pracowników dydaktycznych w ramach programu
Erasmus Teachers’ Mobility

 

Zachęcamy do wyjazdów do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus Teachers’ Mobility.

Lista uczelni partnerskich Instytutu Psychologii znajduje się poniżej:

 

Uniwersytet

Miasto

Kraj

Liczba miejsc dla pracowników wyjeżdżających z UG

Panepistimo Thessalias

Volos

Grecja

1

Universitat de Barcelona

Barcelona

Hiszpania

1

Universiteit Leiden

Leiden

Holandia

2

Lietuvos Edukologijos Universitetas

Wilno

Litwa

1

Eötvös Loránd

Tudományegyetem

Budapeszt

Węgry

1

Université de Caen- Basse-Normandie

Caen

Francja

1

Università degli studi

di Milano-Bicocca

Mediolan

Włochy

1

Universität Leipzig

Lipsk

Niemcy

1

Universidad de Granada

Granada

Hiszpania

1

Universitat Jaume I

Castelló de la Plana

Hiszpania

1

Universitat Rovira i Virgili

Tarragona

Hiszpania

1

Universidade de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Hiszpania

1

Universitat Autonoma de Barcelona

Barcelona

Hiszpania

1

Klaipedos Universitetas

Kłajpeda

Litwa

 1

Universita di Malta

Msida

Malta

2

Katholieke Universiteit Leuven

Leuven

Belgia

1

Universitat de Valencia

Valencia

Hiszpania

1

Universidad de Jaén

Jaén

Hiszpania

1

Universität Trier

Trewir

Niemcy

1

University of Winchester

Winchester

UK

1

Westfälische WilhelmsUniversität Münster

Münster

Niemcy

1

Universitatea di Oradea

Oradea

Rumunia

1

Glyndwr University

Wrexham

Wielka Brytania

2

Anglia Ruskin University Higher Education Corporation

Chelmsford

Wielka Brytania

1

Vilniaus Universitetas

Wilno

Litwa

1

 

1.    Do 30 października należy dostarczyć swoje zgłoszenie do koordynatorek Programu Erasmus: Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej psynk@univ.gda.pl lub Marty Łockiewicz psymlo@univ.ga.pl zawierające dokument: „E+ Wyjazdy STA - Staff Mobility for Teaching - Agreement”  oraz „E+ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu STA 2016”.

2.    Decyzję w sprawie kwalifikacji kandydatów na wyjazd będzie podjęta na poziomie Wydziału w pierwszej połowie listopada.

 

Zasady wymiany i rekrutacja

·         Za wytypowanie nauczycieli akademickich odpowiedzialna jest wydziałowa komisja rekrutacyjna Erasmusa. Koordynator wydziałowy merytorycznie nadzoruje wyjazd, podpisując przygotowany przez wyjeżdżającego wykładowcę Mobility Agreement for Teaching”oraz „E+ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu STA”.

·         Wytypowani nauczyciele akademiccy postępują zgodnie z wytycznymi przekazanymi koordynatorom wydziałowym przez BWZS.

 

Decyzja o wyjeździe podejmowana jest według następujących kryteriów:

1.    stopień zaangażowania w realizację wyjazdu – należy złożyć podpisany „E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” (skan)

2.    krótkie umotywowanie korzyści jakie z wyjazdu posiadać będzie Instytut/Wydział

3.    nowe doświadczenie naukowe – preferowane będą osoby, które najwyżej raz korzystały z TM Erasmus

4.    prowadzenie zajęć w językach obcych (zwłaszcza jeśli stanowią one część oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych w UG)

5.    bezpośrednie zaangażowanie w realizację działań ERASMUS-owych na wydziałach (np. rekrutacja studentów, opieka merytoryczna nad studentami przyjezdnymi)

 

 

Organizacja wyjazdu „krok po kroku” oraz szczegółowe zasady wyjazdu w programie Erasmus + opisane są na stronie internetowej Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa, w zakładce Erasmus+ 2014-2020.

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 września 2017 roku, 6:57