Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia

Data publikacji 18.09.2019

Dotyczy studentów realizujących przygotowanie pedagogiczne III-V rok psychologii
Deklaracja dotycząca realizacji praktyk pedagogicznych w ramach zapisów dotyczy tylko roku akademickiego 2019/2020. Oznacza to, że osoba deklarująca odbycie praktyk zrealizuje w bieżącym roku akademickim 150h (lub ostatnią część praktyk, jeśli rozłożyła je na etapy). Osoby, które chcą w tym roku zrealizować tylko część praktyk, proszę o wstrzymanie się z deklaracją do kolejnego roku akademickiego.

Data publikacji 10.09.2019

Uwaga! Nastąpiła korekta godziny rozpoczęcia przedmiotów Podstawy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw oraz Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Prosimy o weryfikację planu zajęć przedmiotów do wyboru.

Data publikacji 09.09.2019

Uwaga! Techniki ISTDP w pomocy psychologicznej będą się odbywały w II połowie semestru (korekta godziny- prosimy o zapoznanie się z planem).


Data publikacji 06.09.2019

Przedmiot "Badania jakościowe w psychologii klinicznej i psychologii zdrowia" planowany jest na wtorek.


Studenci IV i V roku Psychologii 
Przypominam, że obowiązuje Państwa następująca liczba punktów ECTS, zgodna z programem:
Obecny IV rok
kursy z poziomu B i C – 42 ECTS (z czego sem zimowy – 22 ECTS / sem letni – 20 ECTS; B - 22 ECTS / C– 20 ECTS)
Obecny V rok
kursy z poziomu B i C – 44 ECTS (z czego Semestr zimowy – 24 ECTS / Semestr letni – 20 ECTS)
W systemie mogą Państwo zobaczyć wyższe wartości z uwagi na to, iż wiele osób dokonuje przesunięć punktów między semestrami. Proszę skrupulatnie liczyć punkty. 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 września 2019 roku, 13:47

Uwaga!

Autor: 
Dorota Godlewska-Werner

Zapisy na zajęcia do wyboru zaplanowane  na dzień 5.09.2019 rozpoczną się o godz. 11.00 i potrwają do 22.00.

 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 września 2019 roku, 8:11