fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ogłoszenia

Komunikat

Szanowni Studenci, o godz. 15:00 odblokowana zostanie możliwość zapisów
(zgodnie z wcześniejszym komunikatem). 
 
W związku z powtarzającymi się wyzwaniami technicznymi, tych z Państwa, którzy nadal
nie możecie zapisać się na wybrane przedmioty ("nie widzicie" ich w systemie) prosimy
o bezpośredni kontakt z Działem Toków Studiów w celu dopisania do listy
(obowiązuje kolejność zgłoszeń):
 
p. Monika Siedlecka - studia stacjonarne: monika.siedlecka@ug.edu.pl
p. Monika Baldys - studia niestacjonarne: monika.baldys@ug.edu.pl
 
Przepraszamy za zaistniałą sytuację

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 września 2020 roku, 13:30

UWAGA !!! WSZYSCY STUDENCI PSYCHOLOGII BIORĄCY UDZIAŁ W ZAPISACH !!!

Wszyscy studenci, którzy w poszczególnych terminach zapisów elektronicznych (tj. 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09) nie mieli bądź nadal nie mają technicznej możliwości dokonania zapisu na wybrane zajęcia fakulatywne za pośrednictwem Portalu Studenta (błędy techniczne serwera nr 404, nr 500, brak przedmiotów w zakładce "wykłady do wyboru"), powinni dokonać zgłoszenia tego faktu do Sekretariatu ds. Toku Studiów.
 
Zgłoszenia należy kierować do następujących osób oraz wg następujących zasad:
 
STUDENCI DZIENNI > zgłoszenia o braku możliwości zapisu na zajęcia należy kierować do p. Moniki Siedleckiej (wyłącznie drogą poczty elektronicznej) na adres: monika.siedlecka@ug.edu.pl
STUDENCI ZAOCZNI >  zgłoszenia o braku możliwości zapisu na zajęcia należy kierować do p. Moniki Baldys (wyłącznie drogą poczty elektronicznej)) na adres: monika.baldys@ug.edu.pl
STUDENCI DZIENNI ORAZ STUDENCI ZAOCZNI > zapytania o kwestie proceduralne, merytoryczne (przesunięcia pkt. ECTS, inne związane z procedurą zapisów) nalezy kierować do Z-cy Dyrektora Instytutu Psychologii p. dr Agaty Rudnik na adres: agata.rudnik@ug.edu.pl
 
Tytuł zgłoszenia/wiadomości: "ZAPIS NA ZAJĘCIA", Imię i nazwisko, nr indeksu, aktualny semestr, kierunek studiów, tryb studiów
Treść zgłoszenia/wiadomości: należy jedynie wymienić te przedmioty z poziomu B oraz z poziomu C, które Państwo wybieracie - odpowiednio na semestr zimowy 2020/2021 oraz na semestr letni 2020/2021.
 
***************************************************************************************************************************************************
Wszyscy studenci, którzy nie mieli bądź nadal nie mają możliwości dokonania zapisu przez Portal Studenta z uwagi na pojawiające się błędy techniczne serwera oraz ze względu na brak wyświetlających się przedmiotów w zakładce "wykłady do wyboru" będę zapisywani na wybrane przez siebie zajęcia przez pracowników Sekretariatu ds. Toku Studiów, z zachowaniem chronologicznej kolejności zgłoszeń (wszystkie wcześniejsze Państwa zgłoszenia zostaną uwzględnione także wg kolejności czasowej zgłoszeń).
 
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 września 2020 roku, 14:26

Szanowni Państwo

Z przyczyn technicznych, przede wszystkim informatycznych, ale i organizacyjnych jesteśmy zmuszeni do delikatnego przesunięcia terminów tegorocznych zapisów na zajęcia fakultatywne.
Wiemy, że może to zakłócić Państwa plany i przygotowania, za co gorąco przepraszamy. Ryzyko jednak poważnych zakłóceń i nieprawidłowości podczas zapisów przy pierwotnym terminarzu jest zbyt wysokie.
Mamy jedynie nadzieję, że odsunięty termin rozpoczęcia zapisów pozwoli części z Państwa uporządkować / dokończyć procedurę podań dotyczących punktacji ECTS oraz awansów na kolejny semestr.
Jednocześnie przypominamy, iż nadal funkcjonuje system rezerwacji miejsc na seminaria magisterskie (poprzez osobę promotora).
Dodatkowo w dniu 4 września zapadnie decyzja Dziekana, które spośród wskazanych przez nas zajęć praktycznych będą realizowane w salach dydaktycznych ( a nie on-line) - to też może być ważna dla Państwa informacja.
Jeszcze raz gorąco przepraszamy za zakłócenia i jednocześnie prosimy o wyrozumiałość.
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku, 7:15

Ogłoszenia

17.09.2020r.

Szanowni Studenci, informujemy, że od dnia 16.09.2020 godz. 17:00 do dnia 17.09.2020 godz. 15:00  nastąpi przerwa techniczna.  Dalsze zapisy będą możliwe po zakończeniu przerwy technicznej.

 

15.09.2020r.

Szanowni Państwo

Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z przebiegiem zapisów na zajęcia fakultatywne jednoznacznie przypominamy, iż wszelkie korekty zapisów będziecie Państwo mogli samodzielnie dokonywać w dniach 22-27.09.2020.

Nie ma zatem możliwości dokonywania jakichkolwiek korekt poprzez pracowników toków studiów do dnia 27.09.2020 r.
 
Dodatkowo w dniach 16-20.09.2020 wszystkie bramki zapisów zostaną otwarte i też będziecie Państwo mogli korygować samodzielnie swoje zapisy.
Wszystkie indywidualne przypadki, związane z problemami serwera, błędami technicznymi, będą rozstrzygane po 27.09.2020r. 
 
Dyrekcja Instytutu podejmuje także działania mające na celu rozstrzygnięcie sytuacji studentów 5 roku i wybranych kilku przedmiotów ćwiczeniowych. Komunikaty w tych kwestiach będą zamieszczane Państwu na dniach.

 

09.09.2020r.

Uwaga studenci dzienni! Przedmiot Couching i mentoring- zmiana terminu zajęć- zajęcia zostają przeniesione na poniedziałek. Prosimy o weryfikację.

Uwaga studenci dzienni! Diagnostyka inteligencji osób dorosłych (dr Dorota Godlewska-Werner) - zmiana terminu zajęć - zajęcia przeniesione na wtorek - z uwagi na specyfikę zajęć- będą realizowane stacjonarnie. Prosimy o weryfikację.

Uwaga studenci dzienni! Positive Cross-Cultural Psychology (dr Jakub Kryś) - przedmiot zostaje wycofany z oferty z powodów niezależnych od Instytutu Psychologii.

Uwaga studenci dzienni! Przedmiot Praca z pacjentem przewlekle chorym w warunkach szpitalnych, ze względu na obecna sytuację epidemiczną, zostaje przeniesiony na semestr letni.

Uwaga studenci dzienni! Na planie oznaczono "*" przedmioty, które będą odbywały się stacjonarnie, w budynku WNS (niektóre z nich odbędą się częściowo on-line) - prosimy czytać opisy z terminami zajęć.

Uwaga studenci zaoczni! Skorygowano terminy wykładu Wstęp do psychologii rehabilitacji- wykład 1 zaplanowano 11.10., wykład 2 - 17.10. Wykłady dnia 24.10.2020 nie odbędą się.

Uwaga studenci zaoczni! Na planie dla st. zaocznych na semestr zimowy naniesiona została informacja odnośnie planowanych zajęć fakultatywnych w kontakcie. Prosimy o weryfikację.

 
 
 
 
02.09.2020r.
Uwaga st. dzienni, realizujący ścieżkę Psychologia Sportu! W planie na semestr letni dodano brakujący przedmiot z poziomu B- Psychologia sportu - teoria i praktyka (dr Dagmara Budnik-Przybylska). Prosimy o weryfikację.
 
 
01.09.2020r.
Szanowni Państwo, 
informujemy, że sylabusy wszystkich zajęć fakultatywnych i seminaryjnych na rok akademicki 2020/2021 są opublikowane oraz dostępne w systemie informatycznym. Poszczególne kody ECTS do sylabusów zajęć na rok 2020/2021 celem ułatwienia wyszukiwania w systemie, znajdziecie Państwo również w katalogach kursów zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu Psychologii w miejscu:
Bieżący rok akademicki -> Zapisy na zajęcia -> Katalogi kursów
  (link: https://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_psychologii/studenci/biezacy_rok_akademicki/zapisy_na_zajecia/katalogi_kursow)
 
 
28.08.2020r.
Wykład Podstawy psychologii rodzaju (prof. Natasza Kosakowska-Berezecka) zaplanowany został na II połowę semestru zimowego.
 
 
26.08.2020r.
Uwaga studenci zaoczni! Skorygowano pierwszy termin zajęć Developmental Dyslexia (dr Marta Łockiewicz) z 20.12 na 12.12. Prosimy o weryfikację.
Uwaga studenci dzienni! Zmiana terminu The psychology of language (dr Marta Łockiewicz) - zajęcia będą się odbywały w środy w godz. 13.15-14.45 w I połowie semestru.
 
 
21.08.2020r.
Przygotowanie pedagogiczne!
Po konsultacji i weryfikacji wytycznych Ministerstwa informujemy, iż w roku akademickim 2020/2021:
III i IV rok studiów - zarówno psychologii ogólnej, jak i poszczególnych specjalności oraz trybów - realizuje przygotowanie pedagogiczne według nowych wytycznych z 2019 / 2020.
V rok studiów natomiast realizuje przygotowanie pedagogiczne według zasad z 2018 / 2019. 
 
 
21.08.2020r.
Wykład dr Ł. Bieleninik "Wprowadzenie do metodologii badań klinicznych w psychologii" w roku akademickim 2020/2021 będzie realizowany tylko dla studiów zaocznych. W katalogach kursów wkradł się drobny błąd. Przypominamy, iż jest to przedmiot realizowany co 2 lata - w jednym roku studia dzienne, w drugim zaoczne. 
 
 
20.07.2020r.
Uwaga Studenci 4 roku studiów zaocznych, ścieżka Psychologii dzieci i młodzieży
Dla osób, które od 1.10.2020 będą na 5 roku studiów zaocznych, realizują ścieżkę Psychologii dzieci i młodzieży, a nie zrealizowały obowiązkowego dla ścieżki kursu "Zaburzenia wczesnodziecięce i rozwojowe" - został wyznaczony przedmiot zastępczy - Diagnoza psychologiczna dziecka z dysmorfiami twarzy i tułowia - prezentacja wybranych metod diagnostycznych.
Zmiana dotyczy tylko roku akademickiego 2020/2021 i tylko studentów 5 roku trybu niestacjonarnego (zaocznego)!
 
 
20.07.2020r.
Szanowni Państwo
Przypominamy, iż adnotacje w harmonogramie zapisów dotyczą studentów aktualnego 2, 3 i 4 roku, którzy w roku akademickim 2020/2021 (od 1 października) będą odpowiednio na 3, 4 i 5 roku studiów.

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 września 2020 roku, 7:01