fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia

Data publikacji 03.02.2020

Spotkanie organizacyjne dla studentów uczestniczących w zajęciach "Praca psychologa praktyka z młodzieżą"(st. zaoczne)

W dniu 8.02 o 11.30 w S 208 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników zajęć. "Praca psychologa praktyka z młodzieżą". Podczas spotkania zostaną przydzielone tematy warsztatów do opracowania przez studentów oraz warunki zaliczenia. Zajęcia rozpoczynają się 29.02 (dwa bloki) dlatego należy przygotować się do nich wcześniej. Obecność obowiązkowa.

Data publikacji 31.01.2020

Uwaga osoby zapisane na przedmiot "Pedagogika szkoły"! Nastąpiła zmiana godziny zajęć z przyczyn niezależnych od Instytutu. Prosimy o weryfikację planu.

Data publikacji 26.11.2019

Uwaga III rok! Na Państwa prośbę zmieniono godziny seminariów kursowych u dr Doroty Godlewskiej-Werner oraz dr Blanki Kondratowicz (dotyczy semestru letniego). Prosimy o zapoznanie się ze skorygowanym planem zajęć pod zapisy tu:

Data publikacji 28.10.2019

Uwaga, w zapisach na zajęcia umieszczono skorygowany plan zajęć pod zapisy na semestr letni dla studiów zaocznych (korekta dotyczy zwiększenia godzin zajęć dot. przygotowania pedagogicznego).

Data publikacji 18.09.2019

Dotyczy studentów realizujących przygotowanie pedagogiczne III-V rok psychologii
Deklaracja dotycząca realizacji praktyk pedagogicznych w ramach zapisów dotyczy tylko roku akademickiego 2019/2020. Oznacza to, że osoba deklarująca odbycie praktyk zrealizuje w bieżącym roku akademickim 150h (lub ostatnią część praktyk, jeśli rozłożyła je na etapy). Osoby, które chcą w tym roku zrealizować tylko część praktyk, proszę o wstrzymanie się z deklaracją do kolejnego roku akademickiego.

Data publikacji 10.09.2019

Uwaga! Nastąpiła korekta godziny rozpoczęcia przedmiotów Podstawy resocjalizacji nieletnich sprawców przestępstw oraz Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Prosimy o weryfikację planu zajęć przedmiotów do wyboru.

Data publikacji 09.09.2019

Uwaga! Techniki ISTDP w pomocy psychologicznej będą się odbywały w II połowie semestru (korekta godziny- prosimy o zapoznanie się z planem).


Data publikacji 06.09.2019

Przedmiot "Badania jakościowe w psychologii klinicznej i psychologii zdrowia" planowany jest na wtorek.


Studenci IV i V roku Psychologii 
Przypominam, że obowiązuje Państwa następująca liczba punktów ECTS, zgodna z programem:
Obecny IV rok
kursy z poziomu B i C – 42 ECTS (z czego sem zimowy – 22 ECTS / sem letni – 20 ECTS; B - 22 ECTS / C– 20 ECTS)
Obecny V rok
kursy z poziomu B i C – 44 ECTS (z czego Semestr zimowy – 24 ECTS / Semestr letni – 20 ECTS)
W systemie mogą Państwo zobaczyć wyższe wartości z uwagi na to, iż wiele osób dokonuje przesunięć punktów między semestrami. Proszę skrupulatnie liczyć punkty. 

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 lutego 2020 roku, 8:54

Uwaga!

Autor: 
Dorota Godlewska-Werner

Zapisy na zajęcia do wyboru zaplanowane  na dzień 5.09.2019 rozpoczną się o godz. 11.00 i potrwają do 22.00.

 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 września 2019 roku, 8:11