Opiekunownie praktyk pedagogiczno-zawodowych | Wydział Nauk Społecznych

Opiekunownie praktyk pedagogiczno-zawodowych

Kierownik praktyk studenckich w Instytucie Psychologii – dr Aleksandra Peplińska

  • ścieżka Psychologia dzieci i młodzieży – dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
  • ścieżka Psychologia kliniczna dorosłego – dr Joanna Kozaka
  • ścieżka Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju – dr Paulina Pawlicka
  • ścieżka Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu – mgr Magdalena Iwanowska
  • ścieżka Psychologia rodziny – dr Rafał Lawendowski
  • ścieżka Psychologia sądowa i zagrożeń społecznych – mgr Anna Wenta
  • ścieżka Psychologia sportu - dr Dagmara Budnik - Przybylska
  • specjalność Neurobiopsychologia – dr Marta Witkowska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 października 2018 roku, 7:17