Opiekunownie praktyk pedagogiczno-zawodowych | Wydział Nauk Społecznych

Opiekunownie praktyk pedagogiczno-zawodowych

Autor: 
Andrzej Piotrowski

Kierownik praktyk studenckich w Instytucie Psychologii – dr Aleksandra Peplińska

  • ścieżka Psychologia dzieci i młodzieży – dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
  • ścieżka Psychologia kliniczna dorosłego – dr Joanna Kozaka
  • ścieżka Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju – dr Paulina Pawlicka
  • ścieżka Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu – mgr Magdalena Iwanowska
  • ścieżka Psychologia rodziny – dr Rafał Lawendowski
  • ścieżka Psychologia sądowa i zagrożeń społecznych – mgr Joanna Koralewska - Samko
  • ścieżka Psychologia sportu - dr Dagmara Budnik - Przybylska
  • specjalność Neurobiopsychologia – dr Marta Witkowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 marca 2019 roku, 8:16