Opiekunowie ścieżek specjalizacyjnych / specjalności | Wydział Nauk Społecznych

Opiekunowie ścieżek specjalizacyjnych / specjalności

Psychologia kliniczna dorosłego – prof. Mariola Bidzan
Psychologia dzieci i młodzieży – prof. Małgorzata Lipowska
Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu – prof. Anna Maria Zawadzka
Psychologia sądowa i zagrożeń społecznych – prof. Beata Pastwa-Wojciechowska
Psychologia rodziny – dr Aleksandra Lewandowska-Walter
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju – dr Natasza Kosakowska-Berezecka
Psychologia sportu – prof. Franciszek Makurat
Neurobiopsychologia – prof. Krzysztof Jodzio
Psychoseksuologia – prof. Beata Pastwa-Wojciechowska
Psychologia pracy i biznesu – dr Aleksandra Peplińska

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 września 2018 roku, 13:35