fbpx Realizacja zajęć awansem | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Realizacja zajęć awansem

Realizacja zajęć awansem

Zasady realizacji awansem przedmiotów fakultatywnych w Instytucie Psychologii

  1. Maksymalna liczba przedmiotów fakultatywnych realizowanych awansem w 1 semestrze – to 4 przedmioty
  2. Aby uzyskać zgodę na realizację przedmiotów awansem należy przedłożyć do Dziekanatu podanie (druk w załączeniu) wraz z podpisami wszystkich prowadzących w/w zajęcia oraz Z-cy Dyrektora Instytutu Psychologii ds. dydaktyki
  3. Ostateczny termin składania podania do Dziekanatu to 2 pierwsze tygodnie każdego semestru.
  4. Awansem mogą być realizowane jedynie przedmioty z poziomu B.
  5. Po otrzymaniu zgody Dziekana należy niezwłocznie zgłosić się do referenta ds. dydaktyki w Instytucie Psychologii celem dopisania do list w/w przedmiotów.
  6. Podania po w/w terminie nie będą rozpatrywane, a student, który nie widnieje na protokole danego przedmiotu nie ma prawa otrzymać zaliczenia z danego przedmiotu.

 

Pobierz

ZałącznikWielkość
PDF icon Druk.pdf15.08 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 maja 2018 roku, 8:29