fbpx Odwołanie i odrabianie zajęć | Wydział Nauk Społecznych

Odwołanie i odrabianie zajęć | Wydział Nauk Społecznych

Maj 2020

Data publikacji 18.05.2020

Uwaga II rok! Odrobienie wykładów z Podstaw statystyki psychologicznej (prof. Roman Konarski) dla st. dziennych: 20.05 oraz 27.05. wykład podwójny (rozpoczęcie II wykładu godz. 14.35, wcześniej wykłady wg planu).
Uwaga II rok! Odrobienie Pakietów statystycznych dla st. dziennych (prof. Roman Konarski):
19.05. w godz. 9.45-11.15 (gr. II)
26.05. w godz. 9.45-11.15 (gr. II)
26.05.20202 w godz. 15-16.30 (gr. I- wcześniej zajęcia wg planu)
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 maja 2020 roku, 12:18

Marzec 2020

Data publikacji 10.03.2020

Odrobienie odwołanych zajęć z mgr Iwanowską (sala C207):
GRUPA 1: 10.03 15.00-16.30
GRUPA 3: 24.03 15.00-16.30
PSYCHOSEX: 12.03 13.15-14.45

Data publikacji 06.03.2020

Wszystkie zajęcia oraz konsultacje dra Pawła Atroszko w dniach 9.03-12.03.2020 zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

Data publikacji 04.03.2020

dr Anna Jarmołowska odwołuje konsultacje i zajęcia do 8.03.2020 (zwolnienie lekarskie)


dr Joanna Koralewska-Samko odwołuje wykład Wstęp do seksuologii 5.03. 2020. Odrobienie wykładu 27.03., godz. 9.30-11.00 (aula S205).
Prof. Roman Konarski odwołuje zajęcia w dniach 10-11.03. z powodu wyjazdu służbowego. Odrobienie wykładu nastąpi w kwietniu. Odrobienie ćwiczeń z gr. II: 18.03. w godz. 10-13.00 (C303).
 

Data publikacji 03.03.2020

dr Aleksandra Peplińska odwołuje konsultacje i zajęcia w dniu 5.03.2020 z powodu wyjazdu służbowego.

Data publikacji 02.03.2020

dr Anna Jarmołowska przebywa na zwolnieniu lekarskim do 5.03.2020.
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 marca 2020 roku, 10:05

Luty 2020

Data publikacji 27.02.2020

W dniu 27.02.2020 r. (czwartek) dr Aleksandra Peplińska odwołuje wykłady z powodu opieki nad dzieckiem.

Data publikacji 25.02.2020

dr Blanka Kondratowicz odwołuje seminarium kursowe i konsultacje w dniu 26.02.2020 z powodu choroby.


Pakiety statystyczne z prof. Romanem Konarskim w dniu 25.02.2020 zostają odwołane. Odrobienie zajęć po umówieniu ze studentami.

Data publikacji 24.02.2020

prof. Natasza Kosakowska-Berezecka odwołuje zajęcia Introduction to Psychology, konsultacje oraz seminaria magisterskie w dniach 25.02-5.03 z powodu wyjazdu służbowego.

Data publikacji 21.02.2020

dr Edyta Orłowska odwołuje seminarium kursowe w dniu 21.02.2020. Odrobienie po umówieniu się ze studentami.


Do 27.02.2020 konsultacje, seminarium i wszystkie zajęcia prof. Anny Marii Zawadzkiej zostają odwołane z powodu choroby.

Data publikacji 20.02.2020

dr Aleksandra Lewandowska-Walter odwołuje konsultacje i zajęcia w dniu 20.02.2020. Zajęcia zostaną odrobione po umówieniu ze studentami.

Data publikacji 19.02.2020

dr Blanka Kondratowicz odwołuje seminarium kursowe 19.02.2020. Odrobienie po umówieniu się ze studentami.


Zajęcia i konsultacje mgr Magdaleny Iwanowskiej zostają odwołane do 21.02.2020 (zwolnienie lekarskie)
Z powodu wyjazdów służbowych prof. Tomasz Besta odwołuje zajęcia z Psychologii aktywizmu i zmiany społecznej w dniach: 25.02, 03.03, 10.03. Terminy odrobienia zostaną ustalone ze studentami.
 
 

Data publikacji 18.02.2020

Prof. Roman Konarski odwołuje Pakiety statystyczne w dniu 18.02.2020. Odrobienie zajęć 3.03. (przedłużenie zajęć).

Data publikacji 17.02.2020

Prof. Anna Maria Zawadzka odwołuje wszystkie zajęcia w tym tygodniu z powodu choroby.


Pierwsze zajęcia z Psychologii reklamy (mgr Magdalena Iwanowska) odbędą się 25.02.2020.

Pierwsze zajęcia z Wprowadzenia do psychologii społecznej z mgr Magdaleną Iwanowską odbędą się wg planu za tydzień.

 

Data publikacji 11.02.2020

Zajęcia z drem Pawłem Jurkiem rozpoczną się odpowiednio 4.03. (czwartkowe) i 5.03. (piątkowe). Terminy odrabiania odwołanych zajęć zostaną ustalone podczas pierwszych spotkań ze studentami:
I rok (pierwszy wykład z Metodologii odbędzie się 5.03.)
II rok PiB (pierwszy wykład z Zarządzania zasobami ludzkimi odbędzie się 5.03.)
Psych dzienna gr 2 (ćwiczenia z Metodologii zaczynają się 4.03.)
Psych dzienna gr 1 (ćwiczenia z Metodologii zaczynają się 5.03.)
Psych dzienna gr 3 (ćwiczenia z Metodologii zaczynają się 5.03.)
Pozostałe grupy ćwiczeniowe z Metodologii (dzienna gr 4, Psex, NBP i PiB), które mają zajęcia w poniedziałki, zaczynają zgodnie z planem z drem Michałem Olechem.

dr Dorota Godlewska-Werner odwołuje zajęcia w dniu 4.03. Odrobienie zajęć poprzez wydłużanie zajęć.

Data publikacji 10.02.2020

W dniu 17.02.2020 Pedagogika szkoły (dr Jarosław Jendza) nie odbędzie się. Odrobienie po umówieniu ze studentami.

 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 lutego 2020 roku, 7:02

Styczeń 2020

Data publikacji 15.01.2020

Uwaga III rok! Dnia 21.01. w godz. 13.15-14.45 odbędzie się wykład z Psychometrii, po nim (w godz. 15-18.15) odbędą się dwa wykłady z Psychopatologii (odrobienie odwołanego wykładu i wykład z dnia 21.01.). Wszystkie wykłady odbędą się w auli s205.

Data publikacji 13.01.2020

Uprzejmie przypominamy, że Zarządzania różnorodnością 20.01.2020 nie będzie. Odwołane zajęcia zostały odpracowane poprzez przedłużanie ćwiczeń. Ostatnie ćwiczenia odbędą się 27.01.2020.
dr Aleksandra Szulman-Wardal odwołuje zajęcia 24.01.2020 z powodu wyjazdu służbowego. Odrobienie wykładu Etyka zawodu psychologa: 13.01. o godz. 18.00 (aula s204).
 

Data publikacji 09.01.2020

Uwaga I rok! Wykład z Podstaw własności intelektualnej w dniu 9.01. zostaje odwołany. Odrobienie 24.01. o godz. 15.00 (aula s205).

Data publikacji 07.01.2020

mgr Aleksandra Mańkowska odwołuje zajęcia 07.01.2020 z powodu choroby.


Prof. Wioletta Radziwiłłowicz odwołuje wykład, konsultacje i seminarium w dniu 07.01.2020.


Uwaga III rok PiB! Ćwiczenia z dr Edytą Orłowską z 24.01. zostają przeniesione na 27.01. w godz. 11.30-13.45 (sala C107).


Uwaga III rok! Wykład Psychologia procesów poznawczych (dr Edyta Orłowska) w dniu 24.01. odbędzie się w godz. 8.45-13.30 w auli S205 (wykład podwójny).

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 stycznia 2020 roku, 9:15

Grudzień 2019

Data publikacji 17.12.2019

Uwaga II rok! prof. Hanna Brycz odwołuje wykład Poznawcza psychologia społeczna 18.12.2019. Odrobienie wykładu 22.01. w godz. 15-16.30 (s205)

Data publikacji 16.12.2019

dr Edyta Orłowska odwołuje zajęcia i konsultacje 17.12.2019. Zajęcia i konsultacje zostaną odrobione w styczniu.

Data publikacji 10.12.2019

Uwaga I rok - Psychologia ogólna, gr. 2! Odrobienie zajęć z Technologii informacyjnych (z 10.12.2019) z mgr M. Iwanowską odbędzie się 07.01.2020 r. w godz. 9.45-11.15 (C303)


Prof. Tomasz Besta, z powodu choroby, odwołuje zajęcia i konsultacje w dniu 10.12.2019. Odrobienie konsultacji: 17.12.2019 w godz. 10-11.30, odrobienie zajęć: 17.12.2019, godz. 15.30-17.00 (C105).


Anna Jarmołowska odwołuje zajęcia i konsultacje 11.12.2019 (zwolnienie lekarskie).

Data publikacji 05.12.2019

Prof. Małgorzata Lipowska odwołuje konsultacje i zajęcia do 10.12.2019 z powodu wyjazdu służbowego.


Zgodnie z ustaleniami w dniu 10.12.2019 wykład z Opiniowania psychologicznego w sprawach karnych nie odbędzie się. Zajęcia te odbyły się w piątek w sądzie w dniu 29.11.2019.


Odrobienie zajęć z dn. 26.11 z Psychologii różnic indywidualnych z godz. 13.15-14.45 (mgr Mateusz Lammek) odbędzie się w dniu 9.12 o godzinie 11.30-13 (sala C210)

Data publikacji 03.12.2019

Odrobienie Wstępu do psychologii rehabilitacji: 3.12.2019, godz. 16-19 (sala c108).

Data publikacji 02.12.2019

Uwaga I rok Pracy i Biznesu! Technologie informacyjne z mgr M. Iwanowską z dnia 16.12. zostają przełożone na 17.12.2019, godz. 8.00,

Uwaga I rok - Psychologia ogólna, gr. 4! Dodatkowe Technologie informacyjne z mgr M. Iwanowską odbędą się 17.12.2019 o godz. 9.45.
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 grudnia 2019 roku, 14:06

Listopad 2019

Data publikacji 28.11.2019

dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka odwołuje zajęcia, konsultacje i seminarium w dniach 28.11-29.11 z powodu wyjazdu służbowego.


dr Edyta Orłowska odwołuje zajęcia 29.11.2019. Odrobienie po umówieniu ze studentami.

Data publikacji 27.11.2019

Prof. Waldemar Tłokiński odwołuje zajęcia Neurologia kliniczna w dniu 28.11.2019. Odrobienie po umówieniu ze studentami.

Data publikacji 26.11.2019

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ze Studentami (st. stacjonarne), odrobienie zajęć z przedmiotu Praca Psychologa w Branżach Kreatywnych (za październik 2019) z dr Agatą Rudnik będzie miało formę udziału w wybranym wydarzeniu (w tym wykładzie, prelekcji, warsztatach) z zakresu wzornictwa i/lub projektowania, przedłużonych cotygodniowych zajęć oraz ostatnich zajęć (prezentacja projektu zaliczeniowego) 24.01., które wyjątkowo rozpoczną się o godz.13:00.


Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ze Studentami (st. stacjonarne), odrobienie zajęć z przedmiotu Health & Wellbeing (za październik 2019) z dr Agatą Rudnik będzie miało formę udziału w wybranym wydarzeniu (w tym wykładzie, prelekcji, warsztatach) z zakresu zdrowia i dobrostanu, przedłużonych cotygodniowych zajęć oraz ostatnich zajęć (prezentacja projektu zaliczeniowego) 21.01., które wyjątkowo potrwają do godz. 17:00. Pozdrawiam


Prof. Wioletta Radziwiłłowicz odwołuje zajęcia i konsultacje w dniu dzisiejszym (26.11.2019). Odrobienie wykładu nastąpi poprzez przedłużanie o 15 minut do końca semestru.


mgr Mateusz Lammek odwołuje zajęcia Psychologia różnic indywidualnych o godz. 13.15 w dniu 26.11.2019. Odrobienie po umówieniu ze studentami.

Data publikacji 22.11.2019

Uwaga III rok dzienny, gr. II! W dniach 28.11.2019 oraz 5.12.2019 zajęcia Diagnostyka inteligencji w ciągu życia (dr Dorota Dykalska) zostaną przedłużone do godz. 16.15.


dr Aleksandra Szulman-Wardal odwołuje wykłady Etyka zawodu psychologa w dniach 6.12. oraz 13.12. Odrobienie wykładów: 28.11.2019, godz. 17.45-20.45 (aula S204)

Data publikacji 21.11.2019

Uwaga II rok, II gr! dr Agnieszka Fanslau odwołuje zajęcia 25.11. w godz. 11.30-13.00. Odrobienie nastąpi 11.12.2019 w godz. 15-16.30 (sala c103).

Data publikacji 20.11.2019

Odrobienie zajęć Całościowe zaburzenia rozwoju - diagnoza i terapie (dr Anna Budzińska); 26.11.2019, godz. 14.00 (sala C109).

Data publikacji 18.11.2019

dr Piotr Połomski odwołuje zajęcia 18.11.2019. Odrobienie po umówieniu ze studentami.


Uwaga I rok! Odrobienie wykładu z Podstaw logiki: 2.12.2019, godz. 13.15-14.45 (aula s209).

Data publikacji 14.11.2019

dr Dorota Dykalska odwołuje zajęcia w dniu 14.11.2019. Zajęcia zostaną odrobione po umówieniu ze studentami.

Data publikacji 08.11.2019

Uwaga II rok NBP! Psychologia różnic indywidualnych z dr Joanną Koralewską-Samko z 21.01.2019 zostaje przeniesiona na 21.11.2019 w godz. 13.15-14.45 (UWAGA!!! zmiana sali - zajęcia odbędą się w S342).

Data publikacji 05.11.2019

dr Dagmara Budnik-Przybylska odwołuje konsultacje i zajęcia w dniu 6.11.2019 (wyjazd służbowy).


dr hab. Katarzyna Skrzypińska odwołuje konsultacje i wykład w dniu dzisiejszym (5.11.2019).

Data publikacji 04.11.2019

Pierwsze zajęcia z Technik ISTDP w pomocy psychologicznej odbędą się zgodnie z planem, tj. 29.11.2019.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 listopada 2019 roku, 7:03

Październik 2019

Data publikacji 30.10.2019

Uwaga II rok dzienny, gr I! Psychologia różnic indywidualnych z dr Joanną Koralewską-Samko z 20.01. zostaje przeniesiona na 7.11 w godz. 15-16.30 (C208).

 

Data publikacji 28.10.2019

UWAGA III rok PiB! Odrobienie odwołanego wykładu Psychologia pracy (dr Aleksandra Peplińska): 14.11. oraz 21.11. w godz. 14.15-18 (uwaga!!! zmiana sali- zajęcia w sali c205)


Uwaga III rok dzienny, gr II. Diagnostyka inteligencji w ciągu życia (II tura) rozpocznie się tydzień później, tj. 14.11.2019


Dodatkowe Technologie informacyjne (mgr M. Iwanowska) dla gr. 4 Psychologii ogólnej I roku odbędą się 12.11.2019 o godz. 8.00 (sala C303)

Data publikacji 23.10.2019

Uwaga III rok (wszystkie specjalności)! Odrobienie odwołanego wykładu z Psychologii procesów poznawczych (dr Edyta Orłowska) nastąpi 8.11.2019 w godz. 11.15-13.30- wykład zostanie podwojony, wyjątkowo odbędzie się w auli S205 (w godz.8.45-13.30).
 
Uwaga III rok PiB! Odrobienie odwołanych ćwiczeń z Psychologii procesów poznawczych (dr Edyta Orłowska) odbędzie się 7.11.2019 w godz. 10-14.45 (sala c104). Dnia  8.11.2019 ćwiczenia nie odbędą się.

Data publikacji 22.10.2019

Prof. Hanna Brycz z powodu choroby odwołuje wykład z Poznawczej psychologii społecznej 23.10.2019.

Data publikacji 18.10.2019

dr Edyta Orłowska odwołuje zajęcia 18.10.2019. Odrobienie po umówieniu ze studentami.


Odrobienie Diagnostyki inteligencji w ciągu życia z dr D. Dykalską z dnia 10.10.2019: 24.10. przedłużenie zajęć do 16.15 (uwaga! zmiana sali w dniu 24.10.- sala C104) oraz 7.11.2019.

Data publikacji 17.10.2019

dr Aleksandra Peplińska odwołuje wykład i konsultacje w dn. 17.10.2019r. Odrobienie zajęć po umówieniu się ze studentami.

Data publikacji 16.10.2019

dr Karolina Lutkiewicz odwołuje konsultacje i zajęcia 29.10.2019. Odrobienie zajęć 8.11. w godz. 11.15-13.30 (c209). Dodatkowe konsultacje odbędą się 8.11. w godz. 10.30-11.15 oraz 13.30-14.15.

Data publikacji 15.10.2019

dr Marta Witkowska odwołuje wykład z Wprowadzenia do psychologii w dniu 15.10.2019. Odrobienie po umówieniu się ze studentami.

Data publikacji 14.10.2019

Pierwsze zajęcia z Technik ISTDP w pomocy psychologicznej odbędą się 6.12.2019. Zajęcia z 29.11.2019 zostaną odrobione po umówieniu się ze studentami.


dr Paulina Pawlicka odwołuje konsultacje i zajęcia w dniu 14.10.2019 z powodu wyjazdu służbowego. Odrobienie zajęć po umówieniu ze studentami.

Data publikacji 11.10.2019

Uwaga II rok! W dniu 18.10.2019 wykład Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) odbędzie się w godz. 16.45-18.15 (aula S204).
Wykład w godz. 11-12.30 nie odbędzie się.

Zajęcia z przedmiotu Psychologia rozwoju z mgr Pauliną Anikiej w grupie Praca i Biznes z dnia 4.11 zostaną odrobione 18.11 w godzinach 8:15-9:45 w sali c 210.

Data publikacji 10.10.2019

Uprzejmie informuję, że zajęcia z Podstaw statystyki psychologicznej w dniu 10.10 o godzinie 13:15 z drem Pawłem Atroszko są odwołane.

Data publikacji 09.10.2019

Mgr P. Naumczyk odwołuje zajęcia 27.01.2020. Odrabianie nastąpi:
  • NBP, Psychologia procesów poznawczych: 20.11. w godz. 14-16.15 (sala c205)
  • Nowoczesne techniki neuroobrazowe: 7.11.2019 w godz. 9-10.30, sala C204.

Data publikacji 08.10.2019

dr Dorota Dykalska odwołuje zajęcia i konsultacje 10.10.2019. Odrobienie zajęć po umówieniu ze studentami. Dodatkowe konsultacje odbędą się 17.10.2019 w godz. 16.45-18.00.

Data publikacji 07.10.2019

Uwaga I rok PiB! mgr Paulina Anikiej, ze względu na wyjazd służbowy, przenosi ćwiczenia z Psychologii rozwoju człowieka z 28.10.2019 na 14.10. w godz. 11.30-13.00 (sala C203).

Data publikacji 03.10.2019

Uwaga I rok! dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz odwołuje ćwiczenia i wykład z Podstaw logiki w dniu 3.10.2019.

Data publikacji 02.10.2019

Uwaga II rok Pracy i Biznesu: I wykład Koncepcje zarządzania odbędzie się 24.10.2019. Zajęcia będą odbywały się wg tygodnia II. Odrobienie zajęć po umówieniu ze studentami.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 listopada 2019 roku, 11:03

Wrzesień 2019

Data publikacji 30.09.2019

Z uwagi na wyjazd służbowy, konsultacje oraz wszystkie zajęcia z dr Agatą Rudnik rozpoczną się od dnia 3 listopada (pierwsze zajęcia z przedmiotu Health & Wellbeing 4.11., Praca Psychologa w Branżach Kreatywnych - 8.11.). Kontakt mailowy: agata.rudnik@ug.edu.pl


Zajęcia w dniu 1.10. z dr Anną Budzińską zostają odwołane.
Uwaga I rok NBP! Zajęcia z dr G. Jerzemowską w dniu 1.10.2019 zostają odwołane.
 
 
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 września 2019 roku, 13:22

Maj 2019

Data publikacji 31.05.2019

►Dodatkowe zajęcia z mgr Darią Pizuńską (gr I i II Psychologii ogólnej, PiB, Psychoseksuologia) odbędą się 11.06. o godz. 11. 00 w sali C111/112.

Data publikacji 30.05.2019

►dr Blanka Kondratowicz-Nowak odwołuje zajęcia 31.05.2019 z powodu choroby.

Data publikacji 27.05.2019

►Prof. Henryk Olszewski odwołuje wykład 29.05.2019.

Data publikacji 26.05.2019

► Prof. Małgorzata Lipowska odwołuje Psychologię kliniczną dziecka 4.06.2019.

Data publikacji 23.05.2019

► dr Rafał Lawendowski odwołuje zajęcia 30.05.2019. Seminarium kursowe zostanie odpracowane 3.06.2019 o godz. 10.00 (c111/112), zaś "Psychologia muzyki" odbędzie się 4.06.2019 o godz. 17.30 (sala C111/112).

Data publikacji 22.05.2019

►dr Dorota Godlewska-Werner odwołuje konsultacje i seminarium kursowe 29.05.2019. "Warsztat trenera szkoleń" w dniu 29.05.2019 odbędzie się zgodnie z planem.

Data publikacji 21.05.2019

►Ostatni wykład dr Elżbiety Kaczorowskiej "Biologia sadowa z elementami entomologii sadowej" odbędzie się 24.05. w godz. 15.45-18.00 w auli S204.

Data publikacji 20.05.2019

►Uwaga III rok PSYCHOSEKSUOLOGII! Dodatkowy wykład z Seksuologii sądowej (prof. Beata Pastwa-Wojciechowska) odbędzie się 11.06. o godz. 9.00 w sali C110.

Data publikacji 15.05.2019

►W najbliższy wtorek (tj. 21.05.2019) zajęcia z Podstaw etologii z prof. Stempniewiczem nie obędą się.

Data publikacji 08.05.2019

►Dr Justyna Michałek-Kwiecień przypomina, że 9.05.2019 w godz. 11.30-13.00 odrobiony zostanie wykład „Psychologia rodziny”, w sali C110 (z dnia 14.03.2019).
Odwołane ćwiczenia z Metodologii badań psychologicznych z dr J. Michałek-Kwiecień zostaną odrobione 13.05.2019 w godz. 15.00-16.30 (sala C104).

►Wykład z Wstępu do psychologii organizacji, zarządzania i marketingu (prof. A. M. Zawadzka) z dnia 5.06 odbędzie się 15.05 o godz. 9.00 (aula S204).

Data publikacji 06.05.2019

►dr Rafał Lawendowski odwołuje zajęcia 9.05.2019. Odrobienie: Seminarium kursowe 14.05.2019, godzina 17:00 (sala C111/112) , Psychologia muzyki 21.05.2019, godzina 17:00 (sala C111/112).

►dr Joanna Kozaka odwołuje zajęcia i konsultacje w piątek 10.05.2019 z powodu wyjazdu służbowego.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 maja 2019 roku, 11:48

Kwiecień 2019

Data publikacji 30.04.2019

► Dr Justyna Michałek-Kwiecień odwołuje zajęcia "Metodologia badań psychologicznych" w dn. 6 maja br., termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami.

Data publikacji 25.04.2019

►Odrobienie odwołanych zajęć z Psychologii emocji i motywacji (dr N. Tredr-Rochna) nastąpi 17 i 31.05. w godz. 11.00-12.30.

Data publikacji 16.04.2019

►dr Piotr Połomski odwołuje zajęcia Pakiety statystyczne w dniu 17.04.2019 w godz. 9.45-11.15. Odrobienie po umówieniu ze studentami.

Data publikacji 10.04.2019

►W dniu 10.04.2019 Pakiety statystyczne (w godz. 9.45-11.15) z drem Piotrem Połomskim zostają odwołane. Odrobienie po umówieniu ze studentami.

Data publikacji 08.04.2019

►Uwaga II rok Psychologia Pracy i Biznesu! Dnia 15.04. Marketing (prof. R. Bęben) zostaje odwołany. Odrobienie nastąpi poprzez przedłużanie zajęć.

Data publikacji 05.04.2019

►Wybrane metody projekcyjne (dr E.Orłowska) w dniu 5.04.2019 zostają odwołane.

Data publikacji 01.04.2019

Psychologia osobowości (mgr M.Lammek) z dnia 26.04.2019 zostaje przeniesiona na 25.04.2019 (sala c205).

►prof. Krzysztof Jodzio odwołuje wykład w dniu 4.04.2019 z powodu udziału w konferencji.

►dr Rafał Lawendowski odwołuje zajęcia w dniu 4.04.2019 z powodu choroby.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 kwietnia 2019 roku, 9:06

Strony