Rekrutacja | Wydział Nauk Społecznych

Rekrutacja

Dnia 20 września 2017 ogłoszona została lista kandydatów oraz lista osób przyjętych na Studia Doktoranckie Psychologii w roku akademickim 2017/2018. Szczegółowe informacje zostały przesłane za pośrednictwem systemu IRK.

Decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia odbierać można osobiście w pok. C320 w dniach 25-27 września 2017 w godz. 10.00-13.00.

Po upływie w/w terminu decyzje zostaną wysłane pocztą na adres wskazany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Możliwość wglądu w dokumenty rekrutacyjne (w obecności człoka komisji rekrutacyjnej) będzie możliwa w Instytucie Psychologii UG w terminach:
poniedziałek 25 września 2017 w godz. 11.00-12.00
wtorek 26 września 2017 w godz. 9.00-11.00

Załączniki:

- Lista rankingowa kandydatów

- Lista osób przyjętych


Rekrutacja na Studia Doktoranckie Psychologii (rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz składanie dokumentów) odbywa się co roku w miesiącach letnich (lipiec-sierpień). Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane są we wrześniu.

 
Szczegółowe informacje o rekrutacji na rok 2017 dostępne są na stronie:
 
 
Terminy rekrutacji na rok 2017/2018:
Terminy rejestracji internetowej: 1 lipca – 31 sierpnia 2017 
Terminy składania dokumentów: 16 sierpnia – 4 września 2017

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 
13-14 września 2017*
Instytut Psychologii UG, ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk, pok. C325
 
*1 lub 2 dni w zależności od liczby kandydatów
 
Dokumenty do pobrania (wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym):
Podanie o przyjęcie na studia dostępne będzie po zarejestrowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 
Dodatkowe informacje:
 
Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
 
Instytut Psychologii UG
80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, pok. C320
58 523 43 19

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 września 2017 roku, 12:15