fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia

Autor: 
Karolina Żuk-Wieczorkiewicz

Konkurs na doktoranta-stypendystę w projekcie NCN OPUS 9

Przedstawiamy ofertę pracy przy realizacji projektu w ramach konkursu NCN OPUS 9 w Instytucie Psychologii UG.
 
Wymagania:
 
Kandydat musi spełniać wymogi określone w regulaminie przyznawania stypendium dla młodych naukowców Uchwała Rady NCN NR 27/2015 z dnia 12 marca 2015 r. OPUS 9 załącznik nr 5 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-16-03-2015
 
Ponadto kandydat powinien spełniać wymagania:
-         student lub magister w dziedzinie psychologii
-         dobra znajomość programu SPSS
-         biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
-         doświadczenie w prowadzeniu badań i pracy w zespole
-         wystąpienia na konferencjach i publikacje
-         mile widziana wiedza z zakresu psychologii konsumenta i psychologii rodziny
-         sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy oraz ciekawość poznawcza i wysoka motywacja do pracy naukowej
 
Opis zadań
Stypendium związane jest z realizacją grantu NCN „Społeczne uwarunkowania materializmu nastolatków w wieku 13 – 16 lat“.
Do zadań doktoranta – stypendysty należeć będzie:
-         przygotowywanie materialów potrzebnych do prowadzenia zaplanowanych w projekcie badań,
-         poszukiwanie osob badanych i prowadzenie badań,
-         archiwizowanie materiałów z badań,
-         przygotowywanie baz danych w programie SPSS,
-         zbieranie i gromadzenie literatury,
-         organizowanie pracy zespołu badawczego
-         organizowanie spotkań zespołu badawczego
 
Termin składania ofert do 28.04 .2016.
 
Forma składania ofert: osobiście w siedzibie Instytutu Psychologii UG – 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, pok. C-323 (Sekretariat ds. Nauki) lub drogą mailową do kierownika projektu: psyamz@ug.edu.pl
 
Warunki zatrdnienia: stypendium doktoranckie w projekcie wynosi 2.500 PLN miesięcznie, czas pracy 30 miesięcy (2,5 roku).
 
Wymagane dokumenty:
-         List motywacyjny
-         Życiorys zawodowy
-         Odpis z dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeżeli dotyczy)
-         Wykaz dorobku naukowego
-         Opinia promotora/ opiekuna naukowego
-         Klauzula dotycząca wyrażania zgody na przetważanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) + podpis.
 
Komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifuikacyjne z kandydatami. O miejscu i czasie tych rozmów kandydaci będa poinformowani drogą elektroniczną.
 
Dodatkowych Informacji na temat konkursu udziela kierownik projektu:
Prof. UG dr Anna Maria Zawadzka, e-mail: psyamz@ug.edu.pl
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 kwietnia 2016 roku, 9:41