Planowane obrony prac doktorskich | Wydział Nauk Społecznych

2018

18 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 10.30
 
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, sala C111/112 odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 
mgr. Michała Bajko
 
Temat pracy doktorskiej: Źródła i poczucie stresu organizacyjnego pracowników Służby Zdrowia oraz ich metody radzenia sobie i poziom wypalenia zawodowego
 
Promotor:
dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 
Recenzenci:
prof. dr hab. Mieczysław Plopa – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. med. Grzegorz Raczak – Gdański Uniwersytet Medyczny
 
Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 stycznia 2018 roku, 9:34

2017

9 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00

w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala C111/112 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Joanny Szymańskiej

Temat pracy doktorskiej: Analiza systemów rodzinnych młodych dorosłych niepodejmujących zadań rodzicielskich

Promotor: dr hab. Alicja Kalus, prof. UO – Uniwersytet Opolski

Recenzenci:

 • dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Gurba – Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2


13 lipca 2017 roku (czwartek) o godz. 9.00

w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala Rady Wydziału (S329) odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Dominiki Myślińskiej
 
Temat pracy doktorskiej: Obraz samego siebie i samoocena kobiet uzależnionych od alkoholu przed i po terapii
 
Promotor: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 
Recenzenci:
 • dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • prof. dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański
 
Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.
 

22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 10.30
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala Rady Wydziału (S329) odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. Jakuba Wierzbickiego
 
Temat pracy doktorskiej: Rola idei pieniądza i duchowości w zachowaniach prospołecznych
 
Promotor: dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. UG – Uniwersytet Gdański
 
Recenzenci:
 • dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło – Uniwersytet Warszawski
 • prof. zw. dr hab. Hanna Brycz – Uniwersytet Gdański
 
Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.
 

22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 9.00
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala Rady Wydziału (S329) odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Agaty Hejmowskiej
 
Temat pracy doktorskiej: Rola jakości związku intymnego dla funkcjonowania psychologicznego młodych dorosłych z atopowym zapaleniem skóry
 
Promotor: prof. dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański
 
Recenzenci:
 • prof. dr hab. Katarzyna Schier – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.
 


25 maja 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala C111/112 odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Agaty Rudnik
 
Temat pracy doktorskiej: Zasoby psychologiczne jednostki a jakość życia pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego
 
Promotor: prof. dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański
 
Recenzenci:
 • dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik – Uniwersytet Łódzki
 
Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.
 

23 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 9.30
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala Rady Wydziału (S329) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. Jacka Kowalczyka

Temat pracy doktorskiej: Psychologiczne korelaty stresu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ich metody radzenia sobie

Promotor: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński – Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • prof. dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2


16 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 10.30
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala Rady Wydziału (S329) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Agnieszki Klej

Temat pracy doktorskiej: Uwarunkowania i konsekwencje wirtualnej integracji społecznej (WIS)

Promotor: prof dr hab. Hanna Brycz – Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy: dr Paweł Jurek – Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

 • dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, WZ w Sopocie

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2


12 stycznia 2017 roku (czwartek) o godz. 11.00
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala C 111/112 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Marty Kucharskiej

Temat pracy doktorskiej: Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym u kobiet w ciąży wysokiego ryzyka

Promotor: dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:

 • dr hab. Grażyna Kmita, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Lucyna Bakiera, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 listopada 2017 roku, 14:37

2016

20 października 2016 roku (czwartek) o godz. 9.00
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala Rady Wydziału (S329) odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Darii Boguckiej
 
Temat pracy doktorskiej: Psychologiczne predyktory przystosowania się do choroby u młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit
 
Promotor: prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański
 
Recenzenci:
 • prof. UŁ, dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz – Uniwersytet Łódzki
 • prof. UO, dr hab. Alicja Kalus – Uniwersytet Opolski
 
Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.
 

7 lipca 2016 roku (czwartek) o godz. 10.30
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, sala C111/112 odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgra Marcina Kochanowskiego
 
Temat pracy doktorskiej: Umiejętność podejmowania decyzji ryzykownych a efektywność w sporcie
 
Promotor: prof. UG, dr hab. Franciszek Makurat – Uniwersytet Gdański
 
Recenzenci:
 • prof. AWFiS, dr hab. Mariusz Lipowski – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 
Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku. 

23 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 10.30
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala Rady Wydziału (S 329) odbędzie się
 
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Marty Mosiejko
 
Temat pracy doktorskiej: Skłonność do przyjmowania perspektywy sprawcy lub biorcy a zachowania na rynku pracy
 
Promotor: prof. zw. dr hab. Bogdan Wojciszke – Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 
Recenzenci:     
 • prof. Uniwersytetu SWPS, dr hab. Sylwiusz Retowski – Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.
 

16 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 10.30
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala Rady Wydziału (S 329) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Karoliny Lutkiewicz

Temat pracy doktorskiej: Psychospołeczne uwarunkowania jakości związku partnerskiego w procesie przejścia do rodzicielstwa matek dzieci urodzonych przedwcześnie

Promotor: prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

 • prof. UŁ, dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz – Uniwersytet Łódzki
 • prof. UO, dr hab. Alicja Kalus – Uniwersytet Opolski

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2


28 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godz. 8.30
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala Rady Wydziału (S 329) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Joanny Dymeckiej

Temat pracy doktorskiej: Zasoby psychospołeczne a przystosowanie do choroby i jakość życia osób ze stwardnieniem rozsianym

Promotor: prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

 • prof. US, dr hab. Andrzej Potemkowski – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. Teresa Rostowska – Uniwersytet Gdański

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.


18 lutego 2016 roku (czwartek) o godz. 12.00
w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala Rady Wydziału odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Karoliny Grzywińskiej-Aleksandrowicz

Temat pracy doktorskiej: Cechy osobowości a kompetencje społeczne pedofilów

Promotor: prof. UKSW, dr hab. Zdzisław Majchrzyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Recenzenci:    

 • prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska – Uniwersytet Gdański

 • prof. Uniwersytetu SWPS, dr hab. Danuta Rode – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 października 2016 roku, 12:48