fbpx Konsultacje pracowników | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Konsultacje pracowników

Konsultacje pracowników Instytutu Politologii

Autor: 
KONSULTACJE w semestrze zimowym 2022-2023

 

dr Kornel Bielawski

piątki godz. 14.45-16.15 pok. D510, tel. 523 41 69; email: kornel.bielawski@ug.edu.pl

 

mgr Dominik Bień

czwartek godz. 10.00-11.30 pok. D507, tel. 58 523 41 72 e-mail: dominik.bien@ug.edu.pl  

poniedziałek 17.00-18.00 (konsultacje online po wcześniejszym kontakcie mailowym)

 

prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski

poniedziałki godz. 12.00-13.15 pok. D415 tel. 523 41 48  email: bogdan.chrzanowski@ug.edu.pl

 

dr Kondrad Ćwikliński
czwartek godz. 14.45-15.30 pok. D515 tel. 58 523 41 64 email: konrad.cwiklinski@ug.edu.pl
 
piątek godz. 17.00-17.45 (konsultacje online po wcześniejszym kontakcie mailowym)
 
 
prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski

pok. D410 tel. 58 523 41 59  andrzej.gasiorowski@ug.edu.pl

 

mgr Wioleta Gierszewska

poniedziałek 08:00-9:30 pok. D507 tel. 58 523 4172 

 

dr hab. Wojciech Grabowski

czwartki godz. 8:45-9:45 pok. D408, tel. 58 523 41 67, e-mail: wojciech.grabowski@ug.edu.pl

 

dr Marek Ilnicki

wtorki godz. 11.15-12.45 pok. D515, tel. 58 523 41 64  marek.ilnicki@ug.edu.pl

 

dr hab. Katarzyna Kamińska-Korolczuk

konsultacje w poniedziałki w godzinach 10.45-11.30 w gabinecie D406 w środy w godzinach 17.00-17.45 online po uprzednim umówieniu się mailowym katarzyna.kaminska-korolczuk@ug.edu.pl
tel. do gabinetu D406: 58 523 41 82
 
dr Barbara Kijewska
Stacjonarnie pok. D517 - pierwsza i druga środa  miesiąca w godz. 12:30-14:00, tel. 58 523 41 75;
Zdalnie MsTeams, trzeci i czwarty czwartek każdego miesiąca od 17:00-19:00, wymagane potwierdzenie przez e-mail barbara.kijewska@ug.edu.pl
 
 
dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG
poniedziałki godz. 10.45-11.30, piątki godz. 9.00-9.45 pok. D514, tel. 58 523 41 66, e-mail: andrzej.kubka@ug.edu.pl
 
dr hab. Michał Kubiak, prof. UG
wtorki w godz. 13:15-14:45 pok. D520, tel. 58 523 41 56, e-mail: michal.kubiak@ug.edu.pl
 

dr Tomasz Lenkiewicz

środa godz. 13.00-14.00 pok. D516,  tel. 58 523 41 76,  e-mail: tomasz.lenkiewicz@ug.edu.pl

poniedziałek 17.00 - 18.00 (konsultacje online po wcześniejszym kontakcie mailowym)

 
dr Joanna Leska-Ślęzak
wtorek godz. 9.00-9.45 oraz środa 10.30-11.15
pok. D513, tel. 58 523 41 71, email: joanna.leska-slezak@ug.edu.pl; joanna.leskas@gmail.com
 
kod dostępu do zespołu KONSULTACJE zvpznar
 
 
dr Małgorzata Leszczyńska

email: malgorzata.leszczynska@ug.edu.pllemapol@wp.pl

 

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

czwartek godz. 8.30-9.30 pok. D 405, tel. 58 523 41 62 lub pok. D 415, tel. 58 523 41 48, e-mail: piotr.mickiewicz@ug.edu.pl

 
dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG

środa godz. 10.00-12.00 pok. D403, tel. 58 523 41 65, e-mail: arkadiusz.modrzejewski@ug.edu.pl

 
 
dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

piątki godz. 11.45-13.15 pok. D209, tel.58 523 41 70, e-mail sylwia.mrozowska@ug.edu.pl

 
dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG

czwartki godz. 11.30-13.00 pok. D516, tel. 58 523 41 76, e-mail: piotr.niwinski@edu.gda.pl

 

dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG
 
czwartek godz. 13.00 – 14.30 pok. D416, tel. 58 523 41 74, e-mail: jaroslaw.nocon@ug.edu.pl

 

dr Jarosław Och

wtorki w godz. 13:00-14:00 pok. D518, tel. 58 523 41 73, email: jaroslaw-och@wp.pl; jaroslaw.och@ug.edu.pl

oraz w formie zdalnej również we wtorki w godz. 18:00-19:00 po uprzednim kontakcie mailowym (jaroslaw-och@wp.pl). Link do konsultacji zdalnych : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYxN2M0MzktNTA1ZC00MmY0LWFkYjQtYzg4MGNlZTg4ZmNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2216796f3c-6dfc-49db-8675-79bc38d1db17%22%7d 

dr Krzysztof Piekarski

pok. D510, tel. 58 523 41 69,  e-mail: krzysztof.piekarski@ug.edu.pl

 

prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki

czwartek godz. 10.00-11.15 pok. D508, tel. 58 523 41 54, e-mail: grzegorzpiwnicki@wp.pl; grzegorz.piwnicki@ug.edu.pl
 
 
dr hab. Jakub Potulski, prof. UG

środa godz.10.30-13.00 pok. D 517 tel. 58 523 41 75 lub pok. D 404 tel. 58 523 41 57; e-mail: jakub.potulski@ug.edu.pl

 

dr hab. Danuta Plecka, prof. UG

środy godz. 14.45-16.15 pok. D416, tel. 58 523 41 74, e-mail: danuta.plecka@ug.edu.pl
 
 
dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG
wtorek 11.15-13 (do 29.XI)
wtorek 13-14.30 (od 29.XI do końca semestru)
spotkanie ze studentem za wcześniejszym uzgodnieniem mailowym 
pok. D421, tel. 58 523 41 68,  marek.rewizorski@ug.edu.pl
 
 

Mgr Piotr Robakowski

poniedziałek 13.15-15.15 pok. D 408; tel. 58 523 41 67, e-mail: piotr.robakowski@ug.edu.pl

Tel. 691 81 10 02.

 

dr hab. Adam Romejko, prof. UG

środa godz. 07.30-09.30 pok. D513, tel. 58 523 41 71, e-mail: adam.romejko@ug.edu.pl

 

dr Joanna Rosłon-Żmuda

środy godz. 11.15-12.45 pok. D418, tel. 58 523 41 58,  e-mail: joanna.roslon-zmuda@ug.edu.pl

 

mgr Andrzej Skiba

piątki godz. 13.15-14.45 pok. D418, tel. 58 523 41 58,  e-mail: andrzej.skiba@ug.edu.pl

 

dr Beata Słobodzian

poniedziałki godz. 9.30--11.00 pok. D518, tel. 58 523 41 73, e-mail: beata.slobodzian@ug.edu.pl
 
 
dr Margot Stańczyk-Minkiewicz

wtorek i środa godz. 9.00-9.45 pok. D409, tel. 58 523 41 53, e-mail: margot.stanczyk-minkiewicz@ug.edu.pl

 

prof. dr hab. Maciej Szczurowski

- piątek godz. 8.50-9.35 pok. D411; 

- czwartek godz. 18.00-18.45 on-line, po wcześniejszym umówieniu się za pomocą poczty e-mail:  maciej.szczurowski@ug.edu.pl

tel.58 520 41 60

prof. dr hab. Jacek Tebinka

czwartki godz. 9.45-11.45 pok..D414,  tel. 58 523 41 70, email: jacek.tebinka@ug.edu.pl

30.09.2022 (piątek) w godz. 13.00-15.00
 
 
dr Paweł Trawicki
czwartek godz. 14.45-15.45 pok. D 509, tel. 58 523 41 65,  e-mail: paweł.trawicki@ug.edu.pl

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 listopada 2022 roku, 6:56