fbpx Konsultacje pracowników | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Konsultacje pracowników

Konsultacje pracowników - od 16 marca 2020 r. prowadzone w trybie ON-LINE

Autor: 

 

KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021

 

dr Kornel Bielawski

środy i piątki, godz. 10.30-11.00 online MS Teams kornel.bielawski@ug.edu.pl

 

mgr Dominik Bień

wtorki, godz. 11.30-13.00 online MS Teams dominik.bien@ug.edu.pl oraz telefonicznie 58 523 4172

 

prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski

poniedziałki, godz. 15.00-16.00 tel. 58 523 4148, 513 029 232 email: bogdan.chrzanowski@ug.edu.pl

(dyżur w Instytucie będzie pełniony w zależności od sytuacji pandemicznej)

 

dr Kondrad Ćwikliński
środy, godz. 11.30-13.30 tel. 58 523 4164; email: konrad.cwiklinski@ug.edu.pl
 
 
mgr Wioleta Gierszewska

piątki, godz. 8.00-9.30. MSTeams po umówieniu przez e-mail: wioleta.gierszewska@ug.edu.pl

 

dr Wojciech Grabowski

w aplikacji MSTeams

Podaję link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhlNmFhZDEtYWJkNC00YzNiLTlmZmQtMjg0ZmIxMWI0OWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220cfba0aa-305a-4099-b5cb-3bc23cc0f55f%22%7d

 

dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk

 
 
dr Barbara Kijewska
mailowo: b.kijewska@ug.edu.pl lub 18.09 i 25.09 na MS Teams godz. 9:30-11:00
 
 
dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG
poniedziałki,  godz.  16.30-18.00  kontakt on line (MS Teams) lub przez e-mail: andrzej.kubka@ug.edu.pl
 
 
dr hab. Michał Kubiak, prof. UG
 
wtorki, godz. 8.00-9.30 MS Teams oraz michal.kubiak@ug.edu.pl
dr Tomasz Lenkiewicz
wtorki, godz. 10.00-11.30 tel. 58 523 41 76 oraz mail: tomasz.lenkiewicz@ug.edu.pl
 
 
 
dr Joanna Leska-Ślęzak
 
środy, godz. 11.30-13.00 MS Teams; piotr.mickiewicz@ug.edu.pl

 
dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

środy, godz. 8.00-9.30 MSTeams po umówieniu przez e-mail sylwia.mrozowska@ug.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFhZDdjYzAtY2YzNi00OWE3LTk2YjAtODdhZWM4MzU5Yjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2260392b0e-1ec2-4307-9efa-d3f10b320cf0%22%7d

dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG

poniedziałki, godz.10.30-11.30 pod numerem służbowym oraz kontakt non-stop pod adresem piotr.niwinski@edu.gda.pl

 

dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG
 
poniedziałki, godz. 12.00-13.00 pod służbowym numerem telefonu tel. 58 523 41 63 i mailowo: jaroslaw.nocon@ug.edu.pl
 
 
dr Jarosław Och

wtorki, godz. 18.00-20.00 MS Teams oraz email: jaroslaw-och@wp.pl

link do konsultacji na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk1YmI3ZWUtNzVmMC00ZDgzLWE3NTEtMTdjNjlhYjQ3NjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22236b0bcb-79f3-4e25-bfb0-9c3691936d33%22%7d

 

prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki
piątki, godz. 14.00-15.30 od 16.10.2020 mailowo: grzegorzpiwnicki@wp.pl
 
 
dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG
środy, godz. 13-14.30 na platformie MS Teams w formie czatu ze studentami
 
 
dr hab. Adam Romejko, prof. UG

wtorki, godz. 15.00-17.00 za pośrednictwem programu skype. Dane kontaktowe to: adam.romejko

prośba, aby wcześniej meldować się na adres: adam.romejko@ug.edu.pl lub polar@ug.edu.pl

 

dr Joanna Rosłon-Żmuda

poniedziałki, godz. 10.00-11.30 MS Teams; kontakt na maila: joanna.roslon-zmuda@ug.edu.pl

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk1NGZmOGUtMjg1My00YTQ1LTgyNTYtZTI4NWUwNWY1ZTgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2281ed3e3d-2f03-4554-ba6a-f9e6fc9b1334%22%7d

Mgr Piotr Robakowski

Dyżur telefoniczny z możliwością indywidualnego umówienia się osobiste konsultacje w gabinecie D 408

tel. 691 81 10 02

 

mgr Andrzej Skiba

W formie on - line oraz telefonicznej w poniedziałki w godzinach 11:30 - 13:00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQwZWQ0YTctODEyNC00YTMyLTg0OGItYjFlOGNjNzQ0ZWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2296e31c9b-df73-42d0-ae68-65b1b87da3ee%22%7d


Dostępny pod telefonem służbowym oraz adresem mailowym:

telefon: +48 58 523 41 58 (w dniu 12.10.2020 dostepny tylko pod MS Teams i mailem)

 

dr Beata Słobodzian

email: beata.slobodzian@ug.edu.pl

 

dr Margot Stańczyk-Minkiewicz

środy, godz. 10.00-11.30 tel. 58 523 4153 do 7.10.2020;  od 14.10.- MS Teams; email: margot.stanczyk-minkiewicz@ug.edu.pl

 

prof. dr hab. Maciej Szczurowski

piątki godz. 8.00-9.30. MSTeams po umówieniu przez e-mail: maciej.szczurowski@ug.edu.pl

 

prof. dr hab. Jacek Tebinka

1 października w godzinach 10-12, a od 8 października w czwartki, godz. 7.45-9.45. Dyżur na teamsach w czwartki od 10 września w godzinach 10.00-12.00; mail: jacek.tebinka@ug.edu.pl

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 listopada 2020 roku, 9:20