fbpx Konsultacje pracowników | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Konsultacje pracowników

Konsultacje pracowników Instytutu Politologii

Autor: 
KONSULTACJE w semestrze zimowym 2021-2022 i w sesji egzaminacyjnej

 

dr Kornel Bielawski

poniedziałki, godz. 11.30-13.30 pok. D510 tel. 523 4169; email: kornel.bielawski@ug.edu.pl

 

mgr Dominik Bień

MS Teams; email: dominik.bien@ug.edu.pl oraz telefonicznie 58 523 4172

 

prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski

poniedziałki, godz. 14.00 - 15.00, online  email: bogdan.chrzanowski@ug.edu.pl

 

dr Kondrad Ćwikliński
 
 
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG

e-mail: tadeusz.dmochowski@ug.edu.pl

 

prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski

e-mail: andrzej.gasiorowski@ug.edu.pl

 

mgr Wioleta Gierszewska

poniedziałki, godz. 11:30-13:00 MS Teams, po wcześniejszym umówieniu się e-mail: wioleta.gierszewska@ug.edu.pl
 

 

dr hab. Wojciech Grabowski

w aplikacji MSTeams; e-mail: wojciech.grabowski@ug.edu.pl

Podaję link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhlNmFhZDEtYWJkNC00YzNiLTlmZmQtMjg0ZmIxMWI0OWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220cfba0aa-305a-4099-b5cb-3bc23cc0f55f%22%7d

 

dr Marek Ilnicki

e-mail: marek.ilnicki@ug.edu.pl

 

dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk

Terminy konsultacji w czasie sesji egzaminacyjnej:
03.02. godz. 11.00-12.30 i 07.02. godz. 11.00-12.30, konsultacje online po uprzednim umówieniu się mailowym
 
poniedziałki 10.00-11.30, pokój D409,
 
 
dr Barbara Kijewska
sala S457

 
dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG
kontakt on line (MS Teams) lub przez e-mail: andrzej.kubka@ug.edu.pl
 
 
dr hab. Michał Kubiak, prof. UG
 
on-line we wtorki, godz. 11:30-13:00,
 
 
 

dr Tomasz Lenkiewicz

czwartki, godz. 9.30-11.00 pok. D516,  tel. 58 523 41 76 oraz e-mail: tomasz.lenkiewicz@ug.edu.pl
 
 
dr Joanna Leska-Ślęzak
środy, godz. 8.00-9.30 kod dostępu ei0is5m   do ZESPOŁU KONSULTACJE

 

dr Małgorzata Leszczyńska

email: malgorzata.leszczynska@ug.edu.pllemapol@wp.pl

 

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

MS Teams; e-mail: piotr.mickiewicz@ug.edu.pl

 
dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG

mail: arkadiusz.modrzejewski@ug.edu.pl

 
 
dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

poniedziałki, godz. 13.00-14.30 S457. Możliwość umówienia się na konsultacje online; e-mail sylwia.mrozowska@ug.edu.pl

 

dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG

e-mail: piotr.niwinski@edu.gda.pl

wtorki, godz. 10.00-11.00, pok. D516, tel. 58 523 4176

 

dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG
 
 
dr Jarosław Och

email: jaroslaw-och@wp.pl; jaroslaw.och@ug.edu.pl

wtorki, godz. 18.00-20.00 MS Teams

 
dr Krzysztof Piekarski

e-mail: krzysztof.piekarski@ug.edu.pl

 

prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki

 
 
dr hab. Jakub Potulski, prof. UG

poniedziałki, godz. 11.30-14.00 pok. D517,  tel. 58523 4175; e-mail: jakub.potulski@ug.edu.pl

 

dr hab. Danuta Plecka, prof. UG

 
poniedziałki od 17.00 do 18.30 - dyżur dla studentów (on- line)
wtorki od 8.30-10.00 - dyżur dziekański (on-line)
 
dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG
na platformie MS Teams w formie czatu ze studentami oraz mailowo marek.rewizorski@ug.edu.pl
 
 

Mgr Piotr Robakowski

poniedziałki 9:oo-11:00 w gabinecie D 408; e-mail: piotr.robakowski@ug.edu.pl

Tel. 691 81 10 02.

 

dr hab. Adam Romejko, prof. UG

wtorki, godz. 12.50-14.50 w sali D 513, mail: adam.romejko@ug.edu.pl

 

dr Joanna Rosłon-Żmuda

od 1.02.2021 r. wtorki: godz. 10.30-11.00, w pok. D418

od 1.10.2021 r.: piątki, 10.00-11.30, w pok. D418, tel. 58 5234158

kontakt na e-maila: joanna.roslon-zmuda@ug.edu.pl

 

mgr Andrzej Skiba

Dostępny pod telefonem służbowym oraz adresem mailowym:

telefon: +48 58 523 41 58

Zainteresowani konsultacjami proszeni są o kontakt mailowy: andrzej.skiba@ug.edu.pl celem wysłania odnośnika do MS Teams.

 

dr Beata Słobodzian

wtorki, godz. 11.30-13.00 na MS Teams, link:

email: beata.slobodzian@ug.edu.pl


 
dr Margot Stańczyk-Minkiewicz

środy i czwartki godz. 9.00-9.45 na MS Teams; wcześniej proszę o kontakt mailowy w celu podania linka do spotkania email: margot.stanczyk-minkiewicz@ug.edu.pl

 

prof. dr hab. Maciej Szczurowski

piątki, godz. 8.00-9.30 MS Teams, po uprzednim umówieniu się na e-maila: maciej.szczurowski@ug.edu.pl

 

 

prof. dr hab. Jacek Tebinka

email: jacek.tebinka@ug.edu.pl

od. 1.10.2021 w czwartki 8.00-10.00
 
dr Paweł Trawicki
piątki od godz. 10.30 do 11.30, email: paweł.trawicki@ug.edu.pl

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 stycznia 2022 roku, 13:42