fbpx Przewody doktorskie | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce

 i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 21 września o godz. 11.00

odbędzie się w formie online na platformie Microsoft Teams publiczna obrona rozprawy doktorskiej

(Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: politologia@ug.edu.pl do dnia 18 września 2020 r. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo)

 

mgr Kornela Bielawskiego

pt.  Przemoc w działaniach politycznych w Indonezji

 

Promotor: dr hab. Tadeusz Dmochowski prof. UG

   Promotor pomocniczy: dr Wojciech Grabowski

Recenzenci: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa prof. UMK
              dr hab. Jacek Ziółkowski prof. UW
rozprawa doktorska znajduje się do wglądu

w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53 oraz w Bazie Wiedzy UG. Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej Instytutu Politologii UG.

 

 

 
Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce

 i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 24 września o godz. 11.00

odbędzie się w formie online na platformie Microsoft Teams publiczna obrona rozprawy doktorskiej

(Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: politologia@ug.edu.pl do dnia 23 września 2020 r. W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo)

mgr Radosława Maślaka

pt.  Funkcjonowanie samorządu terytorialnego na przykładzie województwa pomorskiego w latach 1998-2018

 
Promotor: prof. zw. dr hab. Grzegorz Piwnicki
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
                    dr hab. Andrzej Stelmach prof. UAM
rozprawa doktorska znajduje się do wglądu

w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53 oraz w Bazie Wiedzy UG. Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej Instytutu Politologii UG.

 

Planowane obrony doktorskie - ZAŁĄCZNIKI

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 września 2020 roku, 15:34