Informacje bieżące | Wydział Nauk Społecznych

UWAGA STUDENCI

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów:   Teoretyczne podstawy kształcenia oraz Pedagogiki wczesnoszkolnej z metodyką dla studentów  I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędą się w dniu

15 września (piątek) o godz. 17.00 w sali A 210

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 września 2017 roku, 14:42

Uwaga! Studenci I roku Pedagogiki wczesnej edukacji, studia niestacjonarne

Informacje na temat wyborów specjalności są dostępne na Portalu Studenta.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 kwietnia 2017 roku, 14:51

Wybory przedmiotów fakultatywnych na rok 2017/18 dla studentów obecnego II roku studiów I stopnia oraz studentów I roku studiów II stopnia

Uwaga studenci
I roku II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA
 
Dyrekcja Instytutu Pedagogiki informuje, że nie odbędą się w roku akademickim 2017/2018  następujące fakultety:
  • na studia stacjonarnych
1.      Aplikacje mobilne do chińskiej kaligrafii jako narzędzie pracy edukacyjnej (3 semestr)  - ćwiczenia,   mgr Jimsong Li
2.      Pokój dziecięcy-fakultet badawczy (3 semestr) - ćwiczenia, dr hab. M. Lewartowska-Zychowicz  profesor nadzwyczajny
3.      Dziedzictwo kulturowe Gdańska (3 semestr) - ćwiczenia, dr hab. K. Puchowski profesor nadzwyczajny
4.      Polityka a edukacja (3 semestr)- wykład, dr P. Stańczyk
5.      Edukacja a idea solidarności (4 semestr) - ćwiczenia, dr P. Zamojski
6.      Ekonomia edukacji (4 semestr) - wykład, dr Ł. Stankiewicz
 
 
  • na studiach niestacjonarnych
1. Integracja i edukacja imigrantów i uchodźców (3 semestr)- wykład, dr D.  Jaworska
2. Dziedzictwo kulturowe Gdańska (3 semestr) - fakultet z grupy ćwiczeń A, dr hab. K. Puchowski  profesor nadzwyczajny
3. Podkultury dziecięce i młodzieżowe (3 semestr) - fakultet z grupy ćwiczeń A, mgr M. Piechowicz
4. Praca z dzieckiem krzywdzonym (3 semestr)- fakultet z grupy ćwiczeń B, mgr A. Dymowska
5. Pedagogika biografiami pisana (4 semestr) - wykład, prof. dr hab. R. Grzybowski
6. Edukacja a idea solidarności (4 semestr) - ćwiczenia, dr P. Zamojski
7. Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze jako forma pomocy rodzinie (4 semestr) - ćwiczenia, mgr J. Jezierska
 
 
Studenci, którzy wybrali ww fakultety proszeni są o kontakt do dnia 05 kwietnia br.  z  Tokiem Studiów: A.Wlazło, pok. A 415, tel.: 058 523 42 55, e-mail: pedaw@univ.gda.pl

Poniżej procedury wyboru dla poszczególnych kierunków.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 marca 2017 roku, 13:17

Wybory seminarium na rok 2016/17 dla studentów II roku stacjonarnych studiów I stopnia Pedagogiki oraz Pedagogiki specjalnej

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 lutego 2017 roku, 14:09

ZAPISY NA WYKŁADY WYDZIAŁOWE dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunkach: Pedagogika i Praca socjalna oraz II roku II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna

UWAGA! Nąstapiła zmiana w liczebności dostępnych wykładów do wyboru

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 stycznia 2017 roku, 14:00

ZAPISY NA ĆWICZENIA Z HISTORII dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Pedagogika

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 grudnia 2016 roku, 12:22

ZAPISY NA WYKŁADY dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 grudnia 2016 roku, 13:58

Wybory seminarium na rok 2016/17 dla studentów III roku studiów I stopnia oraz studentów I roku studiów II stopnia

Poniżej regulamin ogólny oraz procedury wyboru dla poszczególnych kierunków.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 października 2016 roku, 13:41

WOLONTARIAT W MUZEUM HISTORYCZNYM MIASTA GDAŃSKA

Pragniemy serdecznie zaprosić studentów Instytutu Pedagogiki do wejścia do muzeum!

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi,  specjalnymi oraz ośrodkami wsparcia społecznego, zajmującymi się tzw. „trudną młodzieżą”.
Poszukujemy ambitnych, gotowych do zaangażowania we wspólny projekt studentów oraz absolwentów pedagogiki, pedagogiki wczesnej edukacji, pedagogiki specjalnej. Oczekujemy autorskich pomysłów na zajęcia edukacyjne, wykorzystujące walory ekspozycji muzealnej. Praca będzie przebiegać w małych zespołach projektowych.

Zapewniamy:

-        absolutnie bezpłatne, cykliczne spotkania  w przestrzeni muzeum z pracownikiem merytorycznym,
-        kształcenie z zakresu edukacji muzealnej, historii sztuki Gdańska i możliwość wykorzystania teorii w realizowanym projekcie,
-        praktyczne prowadzenie zajęć edukacyjnych z grupami szkolnymi według elastycznych założeń i teorii edukacji,
-        możliwość wdrażania samodzielnych, autorskich projektów o charakterze cyklicznym
-        podstawowe materiały, potrzebne do przeprowadzenia zajęć
-        szansę na podjęcie dalszej współpracy z muzeum
-        doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji kulturalnej

Zainteresowanych proszę o nadesłanie CV na adres: sowa@mhmg.pl

Szczegółowe informacje:
Anna Mallek
Dział Edukacji, Promocji i PR-u
58 76 79  172
58 76 79  135
58 76 79  150

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 listopada 2014 roku, 9:34

MODUŁ II

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 września 2014 roku, 18:31