fbpx Pierwszy cykl - lata akademickie 2019/22 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Pierwszy cykl - lata akademickie 2019/22

Plany studiów cyklu PRK 2019/21, 2019/22, 2019/24

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia 2019-2022

- stacjonarne

- niestacjonarne
 

Studia drugiego stopnia 2019-2021

- stacjonarne

- niestacjonarne

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Jednolite studia magisterskie 2019-2024

- stacjonarne

- niestacjonarne

 

PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

Studia drugiego stopnia 2019-2021

- stacjonarne

- niestacjonarne

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Jednolite studia magisterskie 2019-2024

- stacjonarne

- niestacjonarne
 

Studia drugiego stopnia 2019-2021

- stacjonarne

- niestacjonarne

 

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia 2019-2022

- stacjonarne

- niestacjonarne
 

Studia drugiego stopnia 2019-2021

- stacjonarne

- niestacjonarne

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 czerwca 2020 roku, 14:44