fbpx Drugi cykl - lata akademickie 2020/23 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Drugi cykl - lata akademickie 2020/23

Plany studiów cyklu PRK - drugi cykl - 2020/2022, 2020/2023, 2020/2025

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia 2020-2023

- stacjonarne

Studia drugiego stopnia 2020-2022

- stacjonarne

- niestacjonarne

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Jednolite studia magisterskie 2020-2025

- stacjonarne

- niestacjonarne

 

PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

Studia drugiego stopnia 2020-2022

- stacjonarne

- niestacjonarne

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Jednolite studia magisterskie 2020-2025

- stacjonarne

Studia drugiego stopnia 2020-2022

- stacjonarne

- niestacjonarne

 

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia 2020-2023

- stacjonarne

Studia drugiego stopnia 2020-2022

- stacjonarne

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 listopada 2020 roku, 10:35