Studia magisterskie | Wydział Nauk Społecznych

Studia drugiego stopnia

PEDAGOGIKA
Oferta specjalności:

Uwaga! Dla cyklu kształcenia 2017-2019 dostępne są poniższe specjalności.
- na studiach stacjonarnych: pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii
                                          pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym
                                          pedagogika szkoły
                                          edukacja mobilna w kulturze cyfrowej
                                          wczesna edukacja z diagnozą i ewaluacją oświatową
- na studiach niestacjonarnych: pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii
                                              pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym
                                              dydaktyka innowacyjna z pedagogiką Montessori
 

PEDAGOGIKA SPECJALNA
Oferta specjalności:

PRACA SOCJALNA
Oferta specjalności:
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 czerwca 2017 roku, 17:44