fbpx Planowane obrony prac doktorskich | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Planowane obrony prac doktorskich

Planowane obrony prac doktorskich

 Rok 2021

 

Przewodnicząca i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 11 stycznia 2021r. o godz. 15.00 odbędzie się w formie zdalnej publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sławy Grzechnik na temat:

„Język i gender podmiotów edukacji.  Krytyczna analiza dyskursu”.

Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz / Uniwersytet Gdański/

Recenzenci:

1. dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS /Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/

2. prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek /Uniwersytet Gdański/

3 dr hab. Edyta Zierkiewicz, prof. UWr / Uniwersytet Wrocławski/

 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Obrona przeprowadzona będzie w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości na adres: anna.wlazlo@ug.edu.pl  do dnia 08 stycznia 2021r.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 grudnia 2020 roku, 11:20

Rok 2019

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 10 stycznia 2019r. w sali nr A306 o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych  w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Igi Kisy-Bogorodź na temat:
„Prywatne dyskursy władzy rodzicielskiej”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska   /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Jolanta Zwiernik profesor nadzwyczajny /Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 grudnia 2020 roku, 11:18

Rok 2018

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia  20 grudnia 2018r. w sali nr S329 o godz. 11.00  w budynku Wydziału Nauk Społecznych  w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Pękały–Speer
na temat:
„Społeczne  tworzenie wiedzy w Wikipedii”.  
 
Promotor:  prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Dariusz Jemielniak  /Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie/
2. prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki /Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 20 września  2018r. w sali nr A306 o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych  w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. inż.  Husseina Bougsiaa na temat:
„Mobile children , mobile parents - “wireless” socialization and learning in digital culture”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Edyta Zierkiewicz profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Wrocławski/
2. dr hab. Joanna Ostrouch- Kamińska  profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia   11 lipca 2018r. w sali nr S329 o godz. 12.30 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Wrony-Meryk na temat:
„Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1945 – 1989”.
 
Promotor:  dr hab. Kazimierz Rędziński profesor nadzwyczajny   /Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie/
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Romuald Grzybowski  /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Justyna Gulczyńska  profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet  im. A. Mickiewicza   w Poznaniu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia  11 lipca 2018r. w sali nr S329 o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Zalas na temat:
Szkolnictwo powszechne w Częstochowie w latach 1918-1939”.
 
Promotor:  dr hab. Kazimierz Rędziński profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie/
Recenzenci:
1.      prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak  /Uniwersytet Gdański/
2.      dr hab. Elżbieta Magiera  profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Szczeciński /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia   4 lipca 2018r. w sali nr S329 o godz. 10.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Koterwas na temat:
Doświadczenia dydaktyczne w biograficznych  rekonstrukcjach  dorosłych absolwentów”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Maria Groenwald profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak profesor nadzwyczajny    /Collegium da Vinci w Poznaniu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego   w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 27 kwietnia 2018r. w sali nr S329 o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Abramowicz na temat:
„Przemoc i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w doświadczeniach osób o orientacji biseksualnej i homoseksualnej w Polsce”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz   /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1.      dr hab. Jan Papież profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2.      dr hab. Jacek Kochanowski  profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Warszawski /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 25 kwietnia 2018r. w sali nr S329 o godz. 13.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jarosława Jendzy na temat:
„Kultury akademickie Uniwersytetu w świetle narracji pracowników naukowych”.
 
Promotor:  dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1.      prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek   /Uniwersytet Gdański/
2.      prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak  /Uniwersytet Szczeciński/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

 

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 15 grudnia 2018 roku, 10:42

Rok 2017

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 28 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Phan Thi Tuyet Van na temat:
Investigation into Educational Philosophy in the Context of Vietnamese Higher Education”.
Promotor: dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
Promotor pomocniczy: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen profesor nadzwyczajny /Akademia Marynarki Wojennej  im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/
2. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak profesor nadzwyczajny /Collegium da Vinci w Poznaniu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 28 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 12.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Nguyen Duy Khang na temat:
Problematizing Significant Learning at the University of Gdańsk. The International Students’ Perspective”.
Promotor: dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
Promotor pomocniczy: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Ewa Kurantowicz profesor nadzwyczajny /Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/
2. dr hab. Joanna Ostrouch- Kamińska  profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 21 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 12.30 w budynku Wydziału Nauk Społecznych   w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej          
 mgr Marty Jurczyk na temat:
„Konstruowanie dyskursu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną   w dramowych rekonstrukcjach wychowawców i terapeutów”.
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz   /Uniwersytet Gdański/
Promotor pomocniczy: dr Dorota Krzemińska /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/
2. dr hab. Teresa Żółkowska profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Szczeciński/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 21 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej    
mgr Aleksandry Kurowskiej-Susdorf na temat:
„ Miejsce śmierci w ponowoczesnym życiu  a edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów okołopogrzebowych ”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Maria Mendel  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. prof. dr hab.  Krzysztof Jakubiak /Uniwersytet Gdański/
2. prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza   w Poznaniu /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia  8 czerwca 2017r. w sali nr A306 o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Małek na temat:
Wiedza o dziecku w świetle poradników dla rodziców z lat 1918-1970”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2. prof. dr hab. Dorota Żołądź –Strzelczyk  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 11 maja 2017r. w sali nr A306 o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kowzana na temat:
„ Monografia długu jako urządzenia wychowawczego”.
Promotor:  prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Joanna Rutkowiak
2. dr hab. Helena  Ostrowicka /Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.


Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 26 stycznia 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kot na temat:
Znaczenia moralne nadawane zagadnieniom bioetycznym przez uczniów oraz ich nauczycieli biologii w liceum ogólnokształcącym”.
Promotor: dr hab. Maria Groenwald profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Gdański/  
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Zdzisław Aleksander profesor nadzwyczajny  /Ateneum - Szkoła Wyższa  w Gdańsku /

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.


Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 19 stycznia 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Marca na temat:
„Pedagogiczny dyskurs psychologii humanistycznej”
Promotor:  prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek  /Uniwersytet Gdański/  
Recenzenci:
1. dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Edyta Zierkiewicz /Uniwersytet Wrocławski/
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 kwietnia 2018 roku, 12:47