Planowane obrony prac doktorskich | Wydział Nauk Społecznych

Planowane obrony prac doktorskich

Rok 2017


Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 28 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Phan Thi Tuyet Van na temat:
Investigation into Educational Philosophy in the Context of Vietnamese Higher Education”.
Promotor: dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
Promotor pomocniczy: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen profesor nadzwyczajny /Akademia Marynarki Wojennej  im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/
2. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak profesor nadzwyczajny /Collegium da Vinci w Poznaniu/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 28 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 12.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Nguyen Duy Khang na temat:
Problematizing Significant Learning at the University of Gdańsk. The International Students’ Perspective”.
Promotor: dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
Promotor pomocniczy: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Ewa Kurantowicz profesor nadzwyczajny /Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/
2. dr hab. Joanna Ostrouch- Kamińska  profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 21 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 12.30 w budynku Wydziału Nauk Społecznych   w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej          
 mgr Marty Jurczyk na temat:
„Konstruowanie dyskursu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną   w dramowych rekonstrukcjach wychowawców i terapeutów”.
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz   /Uniwersytet Gdański/
Promotor pomocniczy: dr Dorota Krzemińska /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/
2. dr hab. Teresa Żółkowska profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Szczeciński/
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.
 

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 21 czerwca 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej    
mgr Aleksandry Kurowskiej-Susdorf na temat:
„ Miejsce śmierci w ponowoczesnym życiu  a edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów okołopogrzebowych ”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Maria Mendel  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. prof. dr hab.  Krzysztof Jakubiak /Uniwersytet Gdański/
2. prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza   w Poznaniu /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia  8 czerwca 2017r. w sali nr A306 o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Małek na temat:
Wiedza o dziecku w świetle poradników dla rodziców z lat 1918-1970”.
 
Promotor:  prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak  /Uniwersytet Gdański/
Recenzenci:
1. dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2. prof. dr hab. Dorota Żołądź –Strzelczyk  /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu /
 
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 11 maja 2017r. w sali nr A306 o godz. 11.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kowzana na temat:
„ Monografia długu jako urządzenia wychowawczego”.
Promotor:  prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Joanna Rutkowiak
2. dr hab. Helena  Ostrowicka /Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.


Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 26 stycznia 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kot na temat:
Znaczenia moralne nadawane zagadnieniom bioetycznym przez uczniów oraz ich nauczycieli biologii w liceum ogólnokształcącym”.
Promotor: dr hab. Maria Groenwald profesor nadzwyczajny  /Uniwersytet Gdański/  
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Zdzisław Aleksander profesor nadzwyczajny  /Ateneum - Szkoła Wyższa  w Gdańsku /

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.


Dyrektor i Rada Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiają, że dnia 19 stycznia 2017r. w sali nr S329 o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Marca na temat:
„Pedagogiczny dyskurs psychologii humanistycznej”
Promotor:  prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek  /Uniwersytet Gdański/  
Recenzenci:
1. dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz profesor nadzwyczajny /Uniwersytet Gdański/
2. dr hab. Edyta Zierkiewicz /Uniwersytet Wrocławski/
Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku  Oliwie, ul. Wita Stwosza 53.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Natalia Czajkowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 lipca 2017 roku, 12:25