fbpx Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Autor: 
Magdalena Iwanowska

obraz

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG dołączył do grona członków wspierających Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Współpraca między ośrodkami dotyczy przede wszystkim czasopisma „Central European Journal of Communication”.

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zrzesza badaczy i praktyków komunikowania z różnych ośrodków z całej Polski. Aktywność towarzystwa ma na celu przede wszystkim uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce oraz podniesienie ich rangi i poziomu. Jednym z najważniejszych zadań programowych realizowanych przez PTKS jest publikowanie czasopisma „Central European Journal of Communication”, ukazującego się w języku angielskim.

Tytuł stanowi międzynarodowe forum badań zarówno empirycznych, jak i krytycznych w zakresie studiów nad mediami i komunikowaniem w Europie Środkowej. Celem czasopisma jest promowanie badań prowadzonych w tej części świata, integracja środowiska naukowego i budowa relacji pomiędzy badaczami w młodych i dojrzałych demokracjach.

W składzie rady redakcyjnej czuwającej nad strategią i rozwojem czasopisma znaleźli się prominentni badacze mediów i komunikowania z uniwersytetów i ośrodków badaczy w Polsce. Do grona krajowych ekspertów dołączyli także badacze z innych krajów, m.in. z Bułgarii, Czech, Słowacji, Litwy, Estonii, Łotwy oraz Szwecji, Norwegii, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska, kierownik Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.

„Central European Journal of Communication” jest czasopismem recenzowanym. Publikacja jest notowana w kilku krajowych i międzynarodowych bazach naukowych, w tym w szczególności na liście czasopism punktowanych MNiSW (9 punktów, 2015), IC Journals Master List (ICV Value: 7,77), The Central and Eastern European Online Library (CEEOL), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Google Scholar Metries (2009-2013) (pozycja 281) oraz BAZHUM database. Od 2015 r. czasopismo znajduje się w bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) oraz Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Sciences. Od 2016 r. czasopismo znajduje się w bazie SCOPUS.

Czasopismo jest wydawane dwa razy do roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyjęte teksty są publikowane także w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie czasopisma www.cejc.ptks.pl

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lipca 2020 roku, 12:48