fbpx Olivia Business Centre | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Olivia Business Centre

Olivia Business Centre

Autor: 
Magdalena Iwanowska

obraz

WSPÓŁPRACA MIĘDZY KIERUNKIEM DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA UG A OLIVIA BUSINESS CENTRE
 
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz centrum biznesowe Olivia Business Centre podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego centrum zyskało miano partnera kierunku. Istotą porozumienia są wspólne działania, które mają na celu kształtowanie wśród studentów kierunku postaw przedsiębiorczych oraz rozwijanie kompetencji zawodowych wymaganych obecnie na rynku pracy.
 
Dowodem na użyteczność wiedzy i umiejętności przekazywanych na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest możliwość wykorzystania jej w praktyce dzięki kontaktom ze środowiskiem biznesowym. Dlatego też w ramach porozumienia studenci kierunku będą mieli możliwość praktycznego przygotowania do życia zawodowego poprzez udział w stażach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Olivia Business Centre i firmy rezydujące. Studenci będą także odpowiedzialni za przygotowywanie materiałów dziennikarskich z wybranych wydarzeń organizowanych przez partnera.
Jedną z pierwszych inicjatyw realizowanych przez studentów w ramach porozumienia jest projekt O4S. Projekt ten – tworzony we współpracy z O4, coworkingiem oferującym wsparcie w rozwoju biznesu – ma na celu udostępnienie studentom nowoczesnej przestrzeni, w której będą oni organizować cykliczne warsztaty i spotkania z interesującymi osobami. Jest to możliwość zdobycia kompetencji z obszaru zarządzania projektem oraz ułatwienie studentom nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami z Olivia Business Centre.
Umowa podpisana została na okres dwóch lat. Ze strony kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG odpowiedzialne za realizację porozumienia są dr Małgorzata Łosiewicz (Koordynator Merytoryczny) oraz dr Michalina Rutka (Koordynator Organizacyjny).
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lipca 2020 roku, 12:42