fbpx Zasady | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zasady

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PRAKTYK

 

1. Studenckie praktyki zawodowe na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego, nazywane dalej praktykami, są obowiązkowym elementem kształcenia studiów 1. i 2. stopnia (licencjackich i magisterskich).

2. Charakter praktyk, ich wymiar czasowy oraz związek z programem studiów wynika z praktycznego profilu studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim.

3. W ramach studiów licencjackich student jest zobowiązany do odbycia 6 miesięcy (co stanowi 720 godzin) praktyk. W ramach studiów magisterskich student jest zobowiązany do odbycia 3 miesięcy (co stanowi 360 godzin) praktyk.

4. Nad całością przebiegu praktyk czuwa kierownik praktyk obowiązkowych na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Funkcję tę pełni dr Dominik Chomik (dominik.chomik@ug.edu.pl).

5. Moduł praktyk został podzielony na dwie równe części, tzw. praktyki wewnętrzne i zewnętrzne.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

Dokumenty do pobrania:

Praktyki wewnętrzne – arkusz

Praktyki zewnętrzne – opinia

Praktyki zewnętrzne – porozumienie

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 października 2020 roku, 0:18