fbpx Projekt Filozofuj! | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Projekt Filozofuj!

PROJEKT FILOZOFUJ! Medialne strategie popularyzowania filozofii

Autor: 
Magdalena Iwanowska

Filozofuj! to interdyscyplinarny projekt naukowo-dydaktyczny, realizowany od 2015 roku we współpracy kierunków: dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filozofii UG.

Celem projektu jest opracowanie i publikacja tekstów filozoficznych, popularyzacja współczesnej myśli filozoficznej, prace związane z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej filozofii oraz kształcenie lektorów i reporterów radiowych. Osiągnięciu tych celów służy współpraca partnerska pomiędzy uniwersyteckim Radiem MORS i czasopismem „Filozofuj!”.

Wybrani studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej UG stworzyli zespół lektorów, którzy pod kierunkiem dr Moniki Białek i profesjonalnych realizatorów nagrywają audialną wersję tekstów filozoficznych z dwumiesięcznika „Filozofuj!”. Studenci pracujący w Radiu MORS zapewniają także obsługę medialną cyklicznych spotkań filozoficznych. Za organizację debat odpowiadają pracownicy filozofii UG – dr Natasza Szutta i dr Artur Szutta.

Dzięki tym działaniom zostały połączone zadania naukowe i dydaktyczne. Studenci zdobywają umiejętności w pracy przed mikrofonem, szkolą sprawność reporterską oraz przyczyniają się do popularyzacji nauki. Cykliczne spotkania służą integracji środowiska zainteresowanego zagadnieniami filozoficznymi, a wprowadzenie nowej formy w postaci audio-gazety wiąże się z digitalizacją zasobów czasopisma i zwiększeniem ich dostępności.

Charakterystyka projektu:

  • popularyzacja nauki;
  • interdyscyplinarność;
  • dydaktyka;
  • innowacyjność;
  • współpraca partnerska.
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 lipca 2020 roku, 8:17