fbpx Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej

Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej

Autor: 
Magdalena Iwanowska

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest jednym z beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W jego ramach Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie na utworzenie Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej. To dobra wiadomość dla obecnych i przyszłych studentów naszego kierunku – realizacja projektu rusza na początku 2017 r. i potrwa rok.

Laboratorium – studio telewizyjne – uruchomione zostanie w centralnej, cylindrycznej części Wydziału Nauk Społecznych. Łączna powierzchnia przeznaczona do adaptacji wynosi 249,7 m2. Inwestycja oparta jest na przystosowaniu istniejących pomieszczeń do celów dydaktycznych związanych z działalnością dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Wydziału Filologicznego na kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej.

Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji Projektu wynosi ponad 5 milionów złotych. Uniwersytet otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na poziomie 85% inwestycji, tj. 4 432 466,47 zł. Zaplanowano wkład własny Uczelni oraz Partnera Projektu – 2Pi Group sp. z o.o.

Ze strony Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa w skład zespołu odpowiedzialnego za działania na rzecz uzyskania finansowania weszli: prof. dr hab. Sabina Kruszyńska, dr Jacek Wojsław, dr Małgorzata Łosiewicz, mgr Magdalena Iwanowska.

Więcej informacji: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/59321/dofinansowanie_dla_rozbudowy_wydzialu_matematyki_fizyki_i_informatyki_oraz_laboratorium_symulacji

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 lipca 2020 roku, 8:16