fbpx MEDIA-BIZNES-KULTURA | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

MEDIA-BIZNES-KULTURA

MEDIA-BIZNES-KULTURA

logo mbk

 

Z przyjemnością informujemy, że V Międzynarodowa Konferencja Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017 odbędzie się 12-13 października 2017 r. w Gdańsku. 


Media-Biznes-Kultura to cykliczna konferencja naukowa, której tematyka koncentruje się wokół przemian współczesnych mediów oraz ich oddziaływania na sferę biznesu, kultury czy polityki. Czwarta edycja Konferencji odbyła się 8 i 9 października 2015 r. w Gdańsku.

Po raz kolejny do dyskusji zaproszono liczne grono medioznawców – zarówno teoretyków, jak i praktyków – oraz przedstawicieli biznesu, kultury i organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy. 

Problematyka mediów, ich związki, przemiany oraz oddziaływanie na biznes, język, kulturę czy społeczeństwo, podejmowana jest coraz częściej w badaniach naukowych, a także dyskusjach prowadzonych na gruncie gospodarczym, politycznym i kulturowym. Nieustające zainteresowanie mediami oraz interdyscyplinarny charakter ogółu zagadnień stwarza nowe wyzwania dla analizy z pewnością atrakcyjnej, ale i trudnej w badaniu materii.  Szczególnym wyzwaniem mogą tu być rewolucyjne zmiany spowodowane rozwojem technologii, których efektem jest przeobrażenie dotychczasowych mediów i planowanego charakteru ich odbioru, gdzie toczy się walka o pozyskanie uwagi adresata. Taki stan rzeczy uzasadnia potrzebę wymiany poglądów i doświadczeń w szerokim gronie osób, podejmujących dyskusję na temat technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów – mówiła dr Małgorzata Łosiewicz, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych Dziennikarstwa, współorganizatorka Konferencji.

W ramach Konferencji każdego dnia odbywały się sesje plenarne oraz obrady w czterech sekcjach tematycznych: „Media a rynek”, „Język mediów”, „Media w społeczeństwie i kulturze” oraz „Media w polityce”. Sporym zainteresowaniem cieszył się panel studentów i doktorantów „Młodzi o mediach, biznesie i kulturze”, podczas którego dzielili się oni wynikami badań własnych nad mediami.

Podczas Konferencji po raz pierwszy w historii cyklu zorganizowano  dwa panele eksperckie („Rzecznik prasowy – oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna” oraz „Odpowiedzialny pracodawca, partner, sąsiad – CSR w strategiach firm”).

O tajnikach zawodu dziennikarza opowiadał studentom i uczniom szkół średnich red. Piotr Świąc, który od wielu lat współpracuje z antenami ogólnopolskimi i regionalnymi Telewizji Polskiej.

Więcej informacji na stronie: www.mediabizneskultura.ug.edu.pl

ZałącznikWielkość
PDF icon 2015-media-biznes-kultura-program.pdf9.31 MB
zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 lipca 2020 roku, 10:59