Pracownicy | Wydział Nauk Społecznych

Pracownicy

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych Socjologii

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy