Pracownicy | Wydział Nauk Społecznych

Pracownicy

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych Socjologii

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy