Opiekunowie roku | Wydział Nauk Społecznych

Opiekunowie studentów socjologii IFSiD UG w roku akademickim 2016/2017

Zachęcamy studentów do kontaktowania się z opiekunem roku w bieżących sprawach organizacyjnych oraz do korzystania z pomocy opiekuna w rozwiązywaniu wszelkich ewentualnych problemów związanych z procesem dydaktycznym.

Studia

stacjonarne

niestacjonarne

I stopnia

1 rok

dr Piotr Walewski

religia@ug.edu.pl

-----------------

2 rok

dr Anna Strzałkowska

socast@univ.gda.pl

-------------------

3 rok

dr Elżbieta Kolasińska

ekol@ug.edu.pl

dr Krzysztof Ulanowski

wnsuk@univ.gda.pl

II stopnia

1 rok

dr Beata Bykowska

wmsbb@univ.gda.pl

----------

2 rok

dr Adrian Lis

adrian.lis@ug.edu.pl

-------------

Zarządzenie Dziekana WNS w sprawie zakresu kompetencji i obowiązków opiekuna roku

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 grudnia 2016 roku, 8:51