Opiekunowie roku | Wydział Nauk Społecznych

Opiekunowie studentów socjologii IFSiD UG w roku akademickim 2017/2018

Zachęcamy studentów do kontaktowania się z opiekunem roku w bieżących sprawach organizacyjnych oraz do korzystania z pomocy opiekuna w rozwiązywaniu wszelkich ewentualnych problemów związanych z procesem dydaktycznym.

 

Studia

stacjonarne

niestacjonarne

I stopnia

1 rok

dr Lesław Michałowski

l.michalowski@ug.edu.pl

dr Jacek Mianowski

wnsjm@ug.edu.pl

2 rok

dr Piotr Walewski

religia@ug.edu.pl

-------------------

3 rok

dr Anna Strzałkowska

socast@univ.gda.pl

---------------------

II stopnia

1 rok

dr Krzysztof Stachura

wnsks@ug.edu.pl

----------

2 rok

dr Beata Bykowska

wmsbb@univ.gda.pl

-------------

Zarządzenie Dziekana WNS w sprawie zakresu kompetencji i obowiązków opiekuna roku

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 października 2017 roku, 7:00