fbpx Socjologia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Socjologia

Socjologia

Studiowanie socjologii jest fascynujące ze względu na to, że odsłania ona mnóstwo tajemnic o regułach życia codziennego, działaniu instytucji, mechanizmach władzy, życia publicznego oraz pokazuje wszechobecność i różnorodność kultury.

Studenci uczą się teorii wyjaśniających, jak toczy się życie społeczne, dowiadują się, jak projektować i przeprowadzać badania społeczne, uzyskują głęboką, krytyczną wiedzę o zmianach, jakim podlega współczesny, zglobalizowany świat. Zajęcia na socjologii prowadzi młoda, zaangażowana, życzliwa studentom kadra, ucząca otwartości, dialogu i partnerstwa. Część zajęć ma charakter warsztatowy i umożliwia prowadzenie własnych projektów badawczych lub społecznych, które wyrastają z doświadczeń i zainteresowań. Studenci, jeśli mają taką wolę, mogą też brać udział w badaniach naukowych prowadzonych przez gdańskich socjologów i ciekawych projektach międzynarodowych, angażować się w działania lokalne oraz uczestniczyć w pracach kół i towarzystw naukowych. W ramach programu Erasmus mogą część studiów odbyć zagranicą, a na innych polskich uczelniach – w ramach programu MOST.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci socjologii znajdują pracę w ośrodkach badań społecznych, instytucjach publicznych, samorządowych, instytucjach kultury, dziennikarstwie, organizacjach pozarządowych i biznesie. Wiedza, jaką dysponują, daje im możliwość podejmowania wielu zadań związanych z rozwojem i organizacją kultury, nauczaniem kompetencji społecznych, animacją środowisk lokalnych, doradztwem w biznesie i polityce, badaniami społecznymi i rynkowymi.

SPECJALNOŚCI I MODUŁY NA KIERUNKU  

I stopień studiów (specjalności)

  1. Antropologia i socjologia kultury
  2. Socjologia życia publicznego.
gdanska socjologia

II stopień studiów (moduły)

  1. Animacja kultury
  2. Problemy rynku pracy
  3. Problemy społeczne
  4. Sociology of Everyday Life
  5. Socjologia miasta.
  6. Analiza społeczna i przetwarzanie danych
gdanska socjologia
  gdanska socjologia

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 stycznia 2017 roku, 16:20