Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Pierwsze spotkanie seminaryjne z dr hab. Rafałem Urbaniakiem

Pierwsze spotkanie seminaryjne z dr hab. Rafałem Urbaniakiem odbędzie się w S520 w środę, 11.10.2017 o godzinie 18:30. Omawiać na seminarium będziemy kwestie związane z epistemologią formalną i uzasadnianiem faktów w procesach sądowych. Pierwsze omawiane teksty to:
1. Rozdziały 1-2 z “The Uncertain Reasoner’s Companion” Parisa.
2. Rozdział 5 z “Putting logic in its place” Christensena.
Zapoznanie się z tymi tekstami przed seminarium jest mile widziane, ale jako że jest to pierwsze spotkanie, nie jest wymagane. Osoby zainteresowane otrzymaniem tych tekstów na maila proszone są o kontakt z dr. hab. Rafałem Urbaniakiem.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 października 2017 roku, 12:10

Pokój S 532

W Instytucie został wygospodarowany pokój S 532 na potrzeby doktorantów - Studiów Doktoranckich z Filozofii i Socjologicznych Studiów Doktoranckich.

Klucz z nr S532 jest oznaczony:

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Doktoranci

Doktoranci w/w studiów są upoważnieni do stałego pobierania w/w klucza.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 marca 2016 roku, 7:21