Studia Doktoranckie z Filozofii | Wydział Nauk Społecznych

Studia Doktoranckie z Filozofii

Studia Doktoranckie z Filozofii stanowią wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia: nauki humanistyczne. Dyscyplina: filozofia. Studia prowadzone są z formie studiów stacjonarnych i trwają cztery lata (osiem semestrów)

 

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Sabina Kruszyńska

Obsługa administracyjna: mgr Bożena Lewaniak-Tobis

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 września 2018 roku, 11:34