fbpx Regulamin biblioteki IFSiD | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Regulamin biblioteki IFSiD

Regulamin Biblioteki IFSiD

 1. Godziny otwarcia biblioteki:
   
  poniedziałek – piątek 9.00 – 16.00
   
   
 2. Do korzystania ze zbiorów biblioteki uprawnia elektroniczna legitymacja studenckaktóra pełni również funkcję karty bibliotecznej. Konto biblioteczne ważne jest przez 365 dni od momentu utworzenia i należy je corocznie przedłużać w Bibliotece Głównej UG.
   
  * legitymacji studenckiej nie wolno odstępować innym osobom, jeśli nie są do tego pisemnie upoważnione
   
 3. Limity wypożyczeń:
   
  * pracownicy IFSiD – 10 książek na 6 miesięcy
   
  * pracownicy innych kierunków i wydziałów – 2 książki na 1 miesiąc
   
  * studenci IFSiD – 4 książki na 1 miesiąc
   
  * studenci ostatniego roku studiów wszystkich kierunków – 2 książki na 1 miesiąc
   
  * studenci studiujący na dwóch kierunkach – 2 książki na 1 miesiąc
   
  * studenci innych kierunków i wydziałów - wypożyczają tylko w BG UG i Filiach
   
 4. Zasady wypożyczeń:
   
  * W Bibliotece nie ma wolnego dostępu do księgozbioru. Książki i czasopisma podaje dyżurujący bibliotekarz.
  * Z księgozbioru podręcznego (słowników, encyklopedii) i czasopism, można korzystać tylko na miejscu w czytelni.
  * Ze zbiorów mogą korzystać w czytelni wszyscy zainteresowani, po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast wypożyczeń do domu mogą dokonywać jedynie pracownicy i studenci IFSiD.
  * Część książek wypożyczana jest czasowo (na kilka dni), o czym informuje każdorazowo bibliotekarz.
  * W uzasadnionych przypadkach (wydawnictwo jednoegzemplarzowe, duży popyt na dany tytuł), czasowo wstrzymuje się wypożyczanie danej książki i udostępnia się ją tylko w czytelni.
 
 1. Szczegółowe zasady zamawiania i wypożyczania książek:
   
  * Księgozbiór Biblioteki IFSiD funkcjonuje w katalogu komputerowym pod lokalizacją Bibl. IFSiD
  * Status książki: Dla czyt. IFSiD oznacza: Dla czytelników (pracowników i studentów) Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa.
  * Książki z tym statusem mogą zamawiać wszystkie osoby posiadające aktualne konto biblioteczne i korzystać z nich w czytelni, natomiast wypożyczać mogą tylko pracownicy i studenci Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa.
  * Egzemplarze, które mają status: Nie wypożycza się – można zamawiać komputerowo, ale udostępniane są tylko w czytelni.
  * Książki zamówione do wypożyczalni czekają na odbiór 3 dni, a zamówione do czytelni do końca dnia.
  * W czytelni nie ma punktu ksero. Książki i czasopisma można wynosić na zewnątrz. Czytelnik kopiując dokumenty ze zbiorów biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i odpowiada za ich naruszenie.
   
   
 2. Zasady korzystania z komputerów:
   

  Komputery stanowiące wyposażenie czytelni przeznaczone są do pracy naukowej, dlatego pierwszeństwo w ich użytkowaniu mają osoby korzystające z bibliotecznego katalogu online, z elektronicznych wersji czasopism oraz elektronicznych baz danych i innych informacji o charakterze naukowym. Korzystanie z Internetu w innych celach (np. przeglądanie stron internetowych, prywatna poczta elektroniczna) jest możliwe tylko w przypadku wolnego stanowiska i musi być zakończone, jeżeli istnieje potrzeba skorzystania z tego stanowiska w celach naukowych, lub gdy poprosi o to pracownik biblioteki. Komputery mają zainstalowany pakiet OpenOffice.

 3. Osoby korzystające z czytelni obowiązane są:
   
  * Zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej.
  * Zachowywać ciszę, nie spożywać posiłków, napojów, nie prowadzić rozmów telefonicznych. Obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu.
  * Pozostawiać w szatni okrycia wierzchnie, torby, plecaki, parasole, itp. przedmioty
  * Wpisać czytelnie swoje dane do zeszytu odwiedzin.
  * Zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone książki.
  * Pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi legitymację studencką bądź dowód tożsamości w przypadku korzystania z czasopism.
  * Składać zamówienia najpóźniej na pół godziny, a zwracać wypożyczone dokumenty na 15 minut przed zamknięciem czytelni.
   
 4. W razie zgubienia lub zniszczenia książki, należy odkupić ten sam tytuł lub uiścić opłatę rekompensującą jej wartość rynkową.
   
 5. W razie trzykrotnego przekroczenia terminu zwrotu książki, studentowi zostanie czasowo wstrzymane wypożyczanie.
   
 6. Po zakończeniu semestru letniego, czytelnicy powinni zwrócić do biblioteki wypożyczone książki. 
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 października 2017 roku, 11:48