Regulamin biblioteki IFSiD | Wydział Nauk Społecznych

Regulamin Biblioteki IFSiD

 

1.      Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 17.00

środa w godz. 9.00 – 15.00

 

2.      Do korzystania ze zbiorów biblioteki uprawnia elektroniczna legitymacja studencka,

która pełni również funkcję karty bibliotecznej. Konto biblioteczne ważne jest przez

365 dni od momentu utworzenia i należy je corocznie przedłużać w Bibliotece Głównej UG.

 

* legitymacji studenckiej nie wolno odstępować innym osobom,

   jeśli nie są do tego pisemnie upoważnione

 

3.      Limity wypożyczeń:

 

pracownicy IFSiD – 10 książek na 6 miesięcy

 

* pracownicy innych kierunków i wydziałów – 2 książki na 1 miesiąc

                                        

studenci IFSiD – 4 książki na 1 miesiąc

 

* studenci ostatniego roku studiów wszystkich kierunków – 2 książki na 1 miesiąc

                                                                

* studenci studiujący na dwóch kierunkach – 2 książki na 1 miesiąc

                                                               

* studenci innych kierunków i wydziałów -  wypożyczają tylko w BG UG i Filiach

 

4.       Zasady wypożyczeń:

 

*  W Bibliotece nie ma wolnego dostępu do księgozbioru. Książki i czasopisma podaje

    dyżurujący bibliotekarz.

*  Z księgozbioru podręcznego (słowników, encyklopedii) i czasopism, można korzystać

    tylko na miejscu w czytelni.

*  Ze zbiorów mogą korzystać w czytelni wszyscy zainteresowani, po okazaniu dowodu

    tożsamości, natomiast wypożyczeń do domu mogą dokonywać jedynie pracownicy

    i studenci IFSiD.

*  Część książek wypożyczana jest czasowo (na kilka dni), o czym informuje każdorazowo

    bibliotekarz.

*  W uzasadnionych przypadkach (wydawnictwo jednoegzemplarzowe, duży popyt na dany

    tytuł), czasowo wstrzymuje się wypożyczanie danej książki i udostępnia się ją tylko

    w czytelni.

 

 

 

 

5.      Szczegółowe zasady zamawiania i wypożyczania książek:

 

*  Księgozbiór Biblioteki IFSiD funkcjonuje w katalogu komputerowym

    pod lokalizacją Bibl. IFiS

*  Status książki: Dla czyt. IFiS oznacza: Dla czytelników (pracowników i studentów)

    Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa.

*  Książki z tym statusem mogą zamawiać wszystkie osoby posiadające aktualne konto

    biblioteczne i korzystać z nich w czytelni, natomiast wypożyczać mogą tylko pracownicy

    i studenci Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa.

*  Egzemplarze, które mają status: Nie wypożycza się – można zamawiać komputerowo,

    ale udostępniane są tylko w czytelni.

*  Książki zamówione do wypożyczalni czekają na odbiór 3 dni, a zamówione

    do czytelni do końca dnia.

*  W czytelni nie ma punktu ksero. Książki i czasopisma można wynosić na zewnątrz.

    Czytelnik kopiując dokumenty ze zbiorów biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania

    praw autorskich i odpowiada za ich naruszenie.

 

 

6.      Zasady korzystania z komputerów:

 

            Komputery stanowiące wyposażenie czytelni przeznaczone są do pracy naukowej, dlatego

            pierwszeństwo w ich użytkowaniu mają osoby korzystające z bibliotecznego katalogu

            online, z elektronicznych wersji czasopism oraz elektronicznych baz danych i innych

            informacji o charakterze naukowym. Korzystanie z Internetu w innych celach (np.

            przeglądanie stron internetowych, prywatna poczta elektroniczna) jest możliwe tylko

            w przypadku wolnego stanowiska i musi być zakończone, jeżeli istnieje potrzeba

            skorzystania z tego stanowiska w celach naukowych, lub gdy poprosi o to pracownik

            biblioteki. Komputery mają zainstalowany pakiet OpenOffice.

 

7.      Osoby korzystające z czytelni obowiązane są:

 

*  Zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej.

*  Zachowywać ciszę, nie spożywać posiłków, napojów, nie prowadzić rozmów telefonicznych. Obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu.

*  Pozostawiać w szatni okrycia wierzchnie, torby, plecaki, parasole, itp. przedmioty

*  Wpisać  czytelnie swoje dane do zeszytu odwiedzin.

*  Zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone książki.

*  Pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi legitymację studencką bądź dowód tożsamości w przypadku korzystania z czasopism.

*  Składać zamówienia najpóźniej na pół godziny, a zwracać wypożyczone dokumenty na

   15 minut przed zamknięciem czytelni.

 

8.      W razie zgubienia lub zniszczenia książki, należy odkupić ten sam tytuł lub uiścić opłatę rekompensującą jej wartość rynkową.

 

9.      W razie trzykrotnego przekroczenia terminu zwrotu książki, studentowi zostanie czasowo wstrzymane wypożyczanie.

 

10.  Po zakończeniu semestru letniego,  czytelnicy powinni zwrócić do biblioteki wypożyczone książki. W celu rocznego rozliczenia z biblioteką, należy uzyskać pieczątkę w indeksie lub zaświadczenie potwierdzające brak zaległych książek do zwrotu.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 listopada 2014 roku, 13:51