Współpraca międzynarodowa | Wydział Nauk Społecznych

REKRUTACJA ERASMUS+ 2018/2019 NA KIERUNKU FILOZOFIA

Do 9 marca 2018 r. trwa rekrutacja studentów na kierunku filozofia w ramach programu Erasmus+. Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani będą mogli wyjechać na studia do wybranego kraju w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy lub letni).

Aktualny wykaz uczelni, na które można wyjechać jest dostępny na stronie:

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-...

Do 5 marca 2018 r. zainteresowani  studenci proszeni są o dokonanie wyboru uczelni zagranicznej i złożenie listu motywacyjnego w pokoju S519 (poniedziałki godz. 14 – 15:30) lub na adres e-mail: patryk.dziuroszserafinowicz@gmail.com   

W drugim tygodniu marca 2018 r. odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. 

Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+:

  1. Aktualne studia na kierunku filozofia w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG.
  2. Średnia ocen ze wszystkich semestrów studiów (w przypadku I-go roku – jeden semestr)
  3. Dobra znajomość języka angielskiego.
  4. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam ponadto na spotkanie informacyjne 26 lutego 2018 r. w pokoju S519 o godz. 12:00.

 

Pozdrawiam,

dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 lutego 2018 roku, 15:29