Opiekunowie roku | Wydział Nauk Społecznych

Opiekunowie studentów filozofii IFSiD UG w roku akademickim 2015/2016

Zachęcamy studentów do kontaktowania się z opiekunem roku w bieżących sprawach organizacyjnych oraz do korzystania z pomocy opiekuna w rozwiązywaniu wszelkich ewentualnych problemów związanych z procesem dydaktycznym.

Studia

stacjonarne

niestacjonarne

I stopnia

1 rok

mgr Krystyna Bembennek

krystyna.bembennek@ug.edu.pl

-----------------

2 rok

dr Tomasz Kąkol

tomasz.kakol@ug.edu.pl

-----------------

3 rok

dr Robert Koszkało

filrk@univ.gda.pl

-----------------

 

II stopnia

1 rok

dr Witold Płotka

wnswp@univ.gda.pl

-------------------

 

2 rok

dr Marek Pepliński

filmpep@univ.gda.pl

------------------

Zarządzenie Dziekana WNS w sprawie zakresu kompetencji i obowiązków opiekuna roku

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 października 2016 roku, 13:30