fbpx Filozofia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Filozofia

100 nowych profesorów

Autor: 
natasza Szutta, natasza Szutta

Na Uniwersytecie Gdańskim, po raz pierwszy, odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy w ostatnim czasie otrzymali stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nowa akademicka tradycja została zapoczątkowana przez Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdałę. Wśród uhonorowanych profesorów są pracownicy akademiccy Instytutu Filozofii UG - prof.Martyna Koszkało i prof. Artur Szutta

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, 12:19

Filozofia

Studia filozoficzne to najciekawsza z przygód intelektualnych, która dla wielu studentów może stanowić wartościowe uzupełnienie już posiadanego wykształcenia.

Podczas zajęć pracownicy uczą studentów analizy zagadnień filozoficznych, formułowania własnych - popartych argumentacją - stanowisk, a także refleksji nad problemami ludzkiej egzystencji. Wykładowcy przekazują wiedzę i umiejętności z zakresu kultury logicznej oraz dziejów filozofii, doskonalą rozumienie zjawisk społecznych oraz kulturowych.

Kształcenie obejmuje najciekawsze działy filozofii: ontologię, epistemologię, etykę i bioetykę, estetykę, filozofię religii, filozofię człowieka, filozofię polityki oraz kultury. Wszystkie z tych zagadnień przedstawiane są przez pełnych pasji i życzliwości specjalistów otwartych na nowoczesny dialog oraz współpracę. Pracownicy IFSiD realizują liczne projekty  krajowe i zagraniczne, organizują ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, z sukcesem prowadzą seminaria naukowe oraz spotkania, w których uczestniczą wykładowcy z całego świata. Na wszystkie z tych wydarzeń zapraszani są studenci, którzy mogą nie tylko brać czynny udział w pracach zespołów, ale realizować studia za granicą w ramach współpracy ERASMUS oraz na uczelniach polskich w ramach programu MOST.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia filozoficzne oferują możliwość zdobycia umiejętności przydatnych w wielu zawodach. Absolwenci filozofii posiadają ogólne humanistyczne, jak i logiczno-analityczne wykształcenie, charakteryzują się szerokimi horyzontami myślenia, nie zamykają się w wąsko ograniczonej specjalności, są przygotowani do podejmowania wyzwań zawodowych i prywatnych. Dzięki specyfice kształcenia osoby kończące studia posiadają umiejętność szybkiego, a zarazem krytycznego przyswajania wiedzy, analizy skomplikowanych informacji, stawiania tez i formułowania właściwych argumentów. W sytuacji, gdy rynek pracy szybko się zmienia te umiejętności są bardzo cenne (bezcenne). Absolwenci studiów filozoficznych pracują jako analitycy informacji w różnych branżach, animatorzy kultury, krytycy sztuki, nauczyciele filozofii, etyki i wiedzy o społeczeństwie (po uzupełnieniu wiedzy pedagogicznej, a także pracownicy mediów oraz rzecznicy prasowi).

SPECJALNOŚCI

W ramach studiów pierwszego stopnia funkcjonują trzy specjalności:

  • kulturowo-estetyczna,
  • teoretyczna,
  • społeczno-etyczna.


 Fanpage Filozofii    


ptf

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 kwietnia 2017 roku, 11:56