fbpx Szkoły średnie | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Szkoły średnie

Współpraca ze szkołami średnimi w woj. pomorskim

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja od 2014 r. współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi z woj. pomorskiego. Wybrane szkoły uczestniczą w projekcie: KLASY MEDIALNO-DZIENNIKARSKIE.
 
Głównym celem autorskiego programu edukacyjnego jest kształtowanie wśrod uczniów umiejętności świadomego, krytycznego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu oraz kreatywnego tworzenia i nadawania przekazów medialnych.
 
Założenia projektu:
- stworzenie w szkole klasy o profilu multimedialno-dziennikarskim (np. przekształcenie tradycyjnej klasy humanistycznej, językowej etc.),
- objęcie honorowym patronatem kierunku DziKS wybranej klasy w szkole podejmującej współpracę ,
- współpraca nauczycieli realizujących zajęcia w klasie z uniwersyteckim opiekunem projektu w zakresie mediatyzacji zajęć dydaktycznych,
- realizacja zajęć z zakresu wiedzy o mediach i komunikacji społecznej w klasie poprzez: stworzenie autorskiego programu nauczania z zakresu wiedzy o mediach przez zainteresowanego nauczyciela lub realizację tegoż przedmiotu przez osobę z kierunku DziKS,
- udział młodzieży w wydarzeniach organizowanych na kierunku DziKS, w tym dedykowanych specjalnie dla klas partnerskich.
 
Koordynator projektu:
dr Michalina Rutka, michalina.rutka@ug.edu.pl
 
W edycji 2015/2016 biorą udział:
2) II Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza w Gdyni
3) XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdyni
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 marca 2016 roku, 7:42