fbpx Press Service Monitoring Mediów | Wydział Nauk Społecznych

Press Service Monitoring Mediów | Wydział Nauk Społecznych

Porozumienie o współpracy UG i Press Service Monitoring Mediów – Merytoryczny Partner Instytutu Filozofii, Socjologii I Dziennikarstwa

Uniwersytet Gdański oraz firma Press Service Monitoring Mediów podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego firma zyskała miano partnera merytorycznego UG. No mocy odrębnego porozumienia – podpisanego z Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG – Press Service Monitoring Mediów został także merytorycznym partnerem Instytutu.

Przedmiotem porozumienia jest prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych i badań naukowych.

W ramach podpisanego porozumienia możliwa będzie współpraca w zakresie działań edukacyjnych (na przykład prowadzenie nieodpłatnych warsztatów i wykładów przez firmę Press Service Monitoring Mediów dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, szczególnie kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna) czy współorganizowanie konferencji naukowych i tematycznych. Firma Press Service monitoring Mediów, specjalizująca się w monitoringu mediów z zakresu internetu, social media, prasy, radia i telewizji, a także analizie przekazu (audyty, raporty medialne, newslettery, biuletyny) będzie współpracowała z naukowcami UG w zakresie badań naukowych w obszarach tematów interesujących obie strony porozumienia. Taka współpraca została już podjęta w ramach kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Ze strony Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG odpowiedzialne za realizację porozumienia są dr Małgorzata Łosiewicz, dr Anna Ryłko-Kurpiewska, dr Beata Czechowska-Derkacz.

Strona internetowa partnera: www.psmm.pl

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 lutego 2016 roku, 7:41