fbpx Zasady od 2016 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zasady od 2016

2016 i później

Autor: 
Magdalena Iwanowska

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBYWANIA OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK DZIENNIKARSKICH NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W 2016 ROKU I PÓŹNIEJ

1. Praktyki studenckie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego, nazywane dalej praktykami, są obowiązkowym elementem kształcenia dla wszystkich rodzajów studiów na tym kierunku (trybów: stacjonarnego i niestacjonarnego, stopni: pierwszego (licencjackich) i drugiego (magisterskich).

2. Charakter praktyk, ich wymiar godzinowy oraz związek z programem kształcenia wynika z praktycznego profilu studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim.

3. Student jest zobowiązany do odbycia 360 godzin praktyk w trakcie całych studiów.

4. Nad całością przebiegu praktyk czuwa koordynator praktyk studenckich na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nazywany dalej koordynatorem. Zostaje on wyznaczony do tej funkcji przez Dyrektora Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa.

5. Moduł praktyk został podzielony na dwie równe części, tzw. praktyki wewnętrzne i zewnętrzne.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Dokumenty do pobrania:

Praktyki wewnętrzne – arkusz

Praktyki zewnętrzne – opinia

Porozumienie na czas określony w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych

Porozumienie na czas nieokreślony w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 listopada 2017 roku, 7:06