fbpx Czasopismo „Media Biznes Kultura” | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Czasopismo „Media Biznes Kultura”

Czasopismo „Media Biznes Kultura”

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN wydaje międzynarodowe czasopismo naukowe „Media Biznes Kultura”. Czasopismo uzyskało 20 punktów na liście punktowanych czasopism naukowych.

Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy. Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki o mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w j. polskim i j. angielskim.

strona czasopisma: www.ejournals.eu/MBK

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 9:40