fbpx Inicjatywy naukowo-dydaktyczne | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Inicjatywy naukowo-dydaktyczne

Inicjatywy naukowo-dydaktyczne

W ramach kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna organizujemy różnorodne inicjatywy naukowe i edukacyjne, których celem jest rozszerzanie zainteresowań związanych z tematyką medioznawczą wśród studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Wśród inicjatyw można wymienić konferencje, konkursy, spotkania z praktykami oraz projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi ośrodkami akademickimi.

Flagowym wydarzeniem organizowanym przez kierunek jest Międzynarodowa Konferencja Media-Biznes-Kultura, której tematyka koncentruje się wokół przemian współczesnych mediów oraz ich oddziaływania na sferę biznesu, kultury czy polityki. Czwarta edycja Konferencji odbyła się w październiku 2015 r.

Promujemy medioznawstwo nie tylko wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Poprzez konkursy poświęcone tematyce medioznawczej docieramy do uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów z całej Polski. Organizujemy Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery oraz Olimpiadę Wiedzy o Mediach, w której o indeks uczelni walczą maturzyści pomorskich szkół średnich.

Nasi studenci biorą także udział w wyjazdach studyjnych oraz mają możliwość spotkań z przedstawicielami mediów, polityki, kultury czy biznesu.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 stycznia 2016 roku, 7:14