Otwarte przewody doktorskie | Wydział Nauk Społecznych

Otwarte przewody doktorskie - Filozofia

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ ROZPRAWY

DATA OTWARCIA PRZEWODU

NAZWISKO PROMOTORA

RECENZJE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Krystyna Bembennek

Paula Ricoeura hermeneutyka praxis. Między “człowiekiem uzdolnionym do” (l’homme capable) a “człowiekiem działającym (l’homme agissant)

4.10.2016r.

prof. dr hab. Sabina Kruszyńska

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 12:23

Otwarte przewody doktorskie - Socjologia

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ ROZPRAWY

DATA OTWARCIA PRZEWODU

NAZWISKO PROMOTORA

RECENZJE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

mgr Iwona Królikowska

Załoga statku morskiego jako wielokulturowe środowisko pracy w opiniach polskich oficerów

1.10.2015r.

prof.dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Recencja 1
Recenzja 2

Streszczenie

Uchwała Rady Naukowej IFSiD z dn. 14.12.2017r.

 w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie socjologii

mgr Marta Krystyna Tchórzewska

Ilm al.-‘umran – XIV wieczny postulat wyodrębnienia socjologii jako odrębnej dyscypliny naukowej. Studium z zakresu historii myśli socjologicznej

19.11.2015r

prof. dr hab. Krzysztof Kowalik

 

 

 

mgr Piotr Zbieranek

Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury

26.04.2018r

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

 

 

 

 

mgr Agnieszka Okrój

(Anty)body shaming czyli kobiecość dla wybranych

25.10.2018r.

dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Anna Maria Lewandowska

Różnorodność strategii komunikacyjnych g/Głuchych, ich społeczne uwarunkowania i konsekwencje

25.10.2018r.

dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Jordan Klimek

Społeczno-kulturowe konteksty aktywności artystycznej

25.10.2018r.

prof. dr hab. Jan Nikołajew

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 listopada 2018 roku, 13:32