fbpx Otwarte przewody doktorskie | Wydział Nauk Społecznych

Otwarte przewody doktorskie | Wydział Nauk Społecznych

Otwarte przewody doktorskie

Otwarte przewody doktorskie - Socjologia

 

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ ROZPRAWY

DATA OTWARCIA PRZEWODU

NAZWISKO PROMOTORA

RECENZJE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

mgr Józef Belgrau

Tożsamość nauczycieli języka kaszubskiego

25.04.2019

dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. nadzw.

 

 

 

mgr Maciej Boryń

Społeczna akceptacja technologii na przykładzie elektromobilności

25.04.2019

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. nadzw.

 

 

 

 

mgr Mateusz Czajkowski

Między marksizmem i funkcjonalizmem. Szkoła poznańska a Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych

10.01.2019

dr hab. Janusz Erenc, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Jordan Klimek

Społeczno-kulturowe konteksty aktywności artystycznej

25.10.2018

prof. dr hab. Jan Nikołajew

 

 

 

mgr Iwona Królikowska

Załoga statku morskiego jako wielokulturowe środowisko pracy w opiniach polskich oficerów

1.10.2015

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Recencja 1
Recenzja 2

Streszczenie

Uchwała Rady Naukowej IFSiD z dn. 14.12.2017r.

 w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie socjologii

mgr Anna Maria Lewandowska

Różnorodność strategii komunikacyjnych g/Głuchych, ich społeczne uwarunkowania i konsekwencje

25.10.2018

dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Dobrosław Mańkowski

Społeczne czynniki upadku i trwania klubów sportowych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

28.02.2019

dr hab. Radosław Kossakowski

 

 

 

mgr Agnieszka Okrój

(Anty)body shaming czyli kobiecość dla wybranych

25.10.2018

dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Łukasz Remisiewicz

Społeczne aspekty formułowania ocen na przykładzie recenzji w postępowaniach habilitacyjnych

21.03.2019

dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Marta Krystyna Tchórzewska

Ilm al.-‘umran – XIV wieczny postulat wyodrębnienia socjologii jako odrębnej dyscypliny naukowej. Studium z zakresu historii myśli socjologicznej

19.11.2015

prof. dr hab. Krzysztof Kowalik

 

 

 

mgr Piotr Zbieranek

Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury

26.04.2018

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

 

 

 

 

 

Otwarte przewody doktorskie - Filozofia

 

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ ROZPRAWY

DATA OTWARCIA PRZEWODU

NAZWISKO PROMOTORA

RECENZJE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

NADANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

Krystyna Bembennek

Paula Ricoeura hermeneutyka praxis. Między “człowiekiem uzdolnionym do” (l’homme capable) a “człowiekiem działającym (l’homme agissant)

4.10.2016

prof. dr hab. Sabina Kruszyńska

 

 

 

mgr Tomasz Jaszczewski

Problematyka filozoficzna medycyny paliatywnej w świetle myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II

25.04.2019

dr hab. Piotr Przybysz, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Maria Łojek-Kurzętkowska

Narracyjno-dyskursywny model edukacji moralnej

10.01.2019

dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. nadzwyczajny

 

 

 

 

mgr Damian Laskowski

Człowiek i społeczeństwo w filozofii Helwecjusza – wzajemna relacja i współdziałanie w budowie dobrze funkcjonującego społeczeństwa

25.04.2019

 

dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Paula Milczarczyk

Świat interpretowany jako gotowe dzieło sztuki. Zagadnienie artyfikacji doświadczenia codzienności

10.01.2019

dr hab. Anna Chęćka, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Hanna Makurat-Snuzik

Przekład w relacji do tekstu wyjściowego i do rzeczywistości pozajęzykowej. Wybrane ontologiczne i epistemologiczne aspekty tłumaczenia

28.02.2019

dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. nadzwyczajny

 

 

 

mgr Joanna Szkudlarek

Myślenie i znak: epistemologiczny i semiotyczny kontekst teorii psychoanalitycznej W.R. Biona

25.04.2019

prof. dr hab.             Paweł Dybel

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 7:19