fbpx Czasopisma | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Czasopisma

Czasopisma

Miscellanea Anthropologica et Sociologica

logoCzasopismo, ukazujące się od 1992 roku,  obejmuje bogaty zakres problematyki badawczej, której przedmiotem jest człowiek, tworzona przez ludzi kultura i społeczeństwo, w którym żyją. Prezentuje teksty z zakresu socjologii, antropologii, etnologii i filozofii kultury.
Na pismo składają się w pierwszej kolejności teksty koncentrujące się każdorazowo na jakimś obranym temacie przewodnim. Osobne miejsce zarezerwowano wybranym tekstom źródłowym, zaczerpniętym z twórczości wybitnych przedstawicieli promowanych w piśmie dyscyplin naukowych i obszarów badawczych (Magistri Docent). Całość uzupełniają artykuły nie nawiązujące bezpośrednio do przewodniej tematyki danego wydania a także recenzje oraz kronika.  Miscellanea Anthropologica et Sociologica  jest pismem recenzowanym.  Teksty publikowane są w języku polskim i angielskim.
                 

Media Biznes Kultura

           
logoMiędzynarodowe czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie Dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i z za- granicy. Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki o mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w j. polskim i j. angielskim.

 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa  współpracuje z  czasopismem  Filo-Sofija

wydawanym przez Komisję Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i Bydgoski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
 
Jako członek wspierający Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej współpracuje w zakresie wydawania czasopisma ukazującego się w języku angielskim 

 Central European Journal of Communication 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 marca 2017 roku, 14:29