fbpx Działalność naukowa | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Działalność naukowa

Działalność naukowa

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

prowadzi działalność naukową w ramach trzech dyscyplin: 

  • filozofii (dziedzina nauk humanistycznych),
    w zakresie  historii filozofii (średniowiecznej, nowożytnej, współczesnej); teorii poznania, logiki i metafizyki, filozofii matematyki, filozofii prawa i teorii norm społecznych, etyki powinności, filozofii polityki i etyki politycznej, filozofii sztuki, estetyki, fenomenologii, hermeneutyki, filozofii religii, metafilozofii;
  • socjologii (dziedzina nauk społecznych)
    w zakresie wielokulturowości (w tym szczególnie Pomorza), antropologii współczesności, przemocy (badania z pogranicza filozofii polityki i socjologii teoretycznej), procesów globalizacyjnych, socjologii medycyny, starzenia się, płci, sportu, kultury, miasta, polityki i regionu, historii socjologii polskiej;
  • nauk o mediach (dziedzina nauk społecznych)
    w zakresie nauk o mediach: semantyka mediów, systemy medialne, historia mediów, język reklamy, reklama i marketing, nowe formy przekazu medialnego, sieciowanie mediów, obraz i fotografia.

 

Główne kierunki badań  obejmującą  przygotowywanie monografii i artykułów, organizację konferencji, seminariów i warsztatów naukowych oraz kierowanie projektami badawczymi i uczestniczenie w projektach badawczych 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 marca 2017 roku, 6:20