fbpx Wydział Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

Symbol: 
W000

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Studenckich

Dziekan

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik Specjalności Neurobiopsychologia

Kierownik Studiów Doktoranckich

Profesorowie

Profesorowie uczelni