fbpx Wydział Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

Symbol: 
7000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Pracownicy administracyjni

Pracownicy biblioteczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni

Strony