fbpx Wydział Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

Symbol: 
W000

Dziekan

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Asystenci

Pracownicy dydaktyczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Specjaliści

Redaktorzy

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni