fbpx Wydział Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

Symbol: 
W000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Asystenci

Specjaliści

Redaktorzy

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy biblioteczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Strony