Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania | Wydział Nauk Społecznych