Zakład Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej | Wydział Nauk Społecznych

Zakład Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej

Telefon: +48 58 523 45 17, +48 58 523 45 35
Symbol: 
7136

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci